Georgine Panhuijsen
Blijf dicht bij jezelf, wees niet bang om hulp te vragen en geniet ervan!

Georgine Panhuijsen, Almere

Georgine Panhuijsen

Gemeente Almere

Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: BIJ1
Hoofdberoep: Senior Support Engineer bij SD Worx Nederland
Twitter: Georgine Panhuijsen (@GPanhuijsen)
Facebook: Georgine Panhuijsen
Instagram: Georgine Panhuijsen (@georgine_panhuijsen)

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden omdat ik de gemeenteraad wilde laten reflecteren op onze multiculturele en inclusieve samenleving in Almere.
Daarnaast streefde ik ernaar om de politiek dichter bij de bewoners te brengen en deze begrijpelijk te maken voor een breder publiek.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Het is een grote eer om de functie van raadslid te bekleden. Soms lijken raadsvoorstellen aantrekkelijk, maar het is de taak van een raadslid om kritisch te zijn, onderzoek te doen en navraag te doen bij bewoners, ondernemers en ambtenaren om te controleren of alles correct is.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Politiek dichter bij de bewoners brengen en deze toegankelijk maken, waarbij benadrukt wordt hoe belangrijk de stem van elke bewoner is.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben een volksvertegenwoordiger die dicht bij alle bewoners van Almere staat.
Daarnaast kijk ik altijd naar alle feiten om de juiste beslissingen te nemen en een mening te vormen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het ermee eens dat ieder raadslid moet kunnen zeggen wat hij/zij wil, aangezien vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is. Echter, wederzijds respect voor anderen moet wel behouden blijven. Het is de taak van de voorzitter om hierop toe te zien.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Ik behoud controle over de enorme stroom aan documenten en informatie van het college door me te focussen op mijn portefeuille. Elke dag lees ik de binnenkomende stukken, gefilterd op mijn portefeuille, en stel ik vroegtijdig technische vragen aan ambtenaren. Indien een onderwerp zich al voordeed voordat ik raadslid was, doe ik navraag bij mijn (linkse) collega-raadsleden.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De Raad van Almere organiseert regelmatig bijeenkomsten met verbonden partijen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast organiseert onze griffie regelmatig bijeenkomsten voor de raad. De griffie organiseert bijeenkomsten in verschillende wijken, waarbij wijkteams, ondernemers, wijkagenten, enzovoort aanwezig zijn. Als raad krijgen we hierdoor een duidelijk beeld van wat er in de wijken speelt en welke verbeteringen mogelijk zijn.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Dit kan in Almere van beide kanten beter. De gemeente dient de bewoners eerder te betrekken bij nieuwe projecten en moet de communicatie verbeteren. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de bewoners begrijpen wat participatie inhoudt en binnen de gestelde termijn reageren.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het daarmee eens, tenzij de burgemeester zijn functie uitoefent als bijvoorbeeld portefeuillehouder veiligheid. In dat geval dient de vicevoorzitter van de raad tijdelijk het voorzitterschap over te nemen.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning door de griffie in Almere is uitstekend geregeld. Je kunt met al je vragen bij hen terecht, en ze denken altijd met je mee over wat je nodig hebt. Daarnaast zetten ze zich in om de politiek dichter bij de bewoners te brengen. Als gemeenteraad zijn we op dit bezig met de extra budget voor de griffie.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In een multiculturele stad als Almere is een van onze speerpunten bij het formuleren en uitvoeren van beleid het waarborgen van diversiteit en inclusie. De politieke partij waarvoor ik actief ben, staat voor radicale gelijkheid. Sinds onze partij in de gemeenteraad zit, zetten wij ons actief in voor dit onderwerp en werken wij nauw samen met vooral andere linkse partijen. Het komt ook soms voor dat bepaalde onderwerpen die hieronder vallen, raadsbreed worden aangenomen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik zet mij actief in om Almere in elke vorm toegankelijker te maken voor bewoners met een zichtbare en onzichtbare beperking. En ik zet mij in voor meer sociale huurwoningen voor alle bewoners in Almere.  

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Blijf dicht bij jezelf, wees niet bang om hulp te vragen en geniet ervan!
Onthoudt dat je voor de bewoners in de raad zit.

Vorige/volgende