Gerard ten Brink
Je hebt elkaar altijd weer nodig in de politiek

Gerard ten Brink, Het Hogeland

Gerard ten Brink

Gemeente Het Hogeland

Raadslid sinds: 2022
Partij: VVD
Hoofdberoep: Financieel administrateur
Twitter: Gerard ten Brink (@GerardtenBrink)
Facebook: Gerard ten Brink
Instagram: Gerard ten Brink (@gerardtenbrink)
LinkedIn: Gerard ten Brink

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Al van jongs af aan ben ik politiek geïnteresseerd. In 2006 ben ik lid geworden van de VVD omdat politiek op basis van de liberale waarden (vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid) in mijn ogen het beste uit het individu, maar zeker ook uit de samenleving haalt. Ik raakte steeds meer betrokken bij de lokale fractie en besloot mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Na 2 perioden als fractieassistent ben ik nu zelf raadslid.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, maar je moet als gemeenteraad dat wel zelf oppakken. Agendeer zelf ook zaken die je belangrijk vindt. Of probeer als raadslid een meerderheid achter een eigen voorstel te krijgen. Het ouderwetse politieke handwerk. Als coalitiepartij moet je in mijn optiek open staan voor goede voorstellen van een oppositiepartij.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is volgens mij goed om aan de inwoners te laten zien wat we als raad, maar ook als individuele raadsleden doen. Zelf probeer ik dit voornamelijk via sociale media te doen.

In Het Hogeland is het een gewoonte dat bij raadsvoorstellen altijd de contactgegevens van de betreffende ambtenaar vermeld staan. Daarnaast hebben we voor een raadsoverleg (voorbereidende vergadering voor de raadsvergadering) een inloop-halfuur waarbij je technische vragen aan de ambtenaar en portefeuillehouder kan stellen. De gemeenteraad kan dus goed beslagen ten ijs komen en dit komt de kracht van de raad denk ik ten goede.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

In de raadszaal probeer ik beknopt, helder en met goede argumenten mijn mening te geven. Ik hou in mijn achterhoofd dat mijn bijdrage ook voor de inwoner op de publieke tribune of thuis te volgen moet zijn. Daarnaast ga ik ook zelf veel op pad in de gemeente. Doe dorpsbezoeken en ga graag in gesprek met inwoners, verenigingen, bedrijfsleven en andere belangstellenden. Al is het in onze uitgestrekte gemeente met 52 dorpen voor een eenmansfractie wel een uitdaging om dat goed te doen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, al moet het natuurlijk wel binnen de orde van de vergadering passen, op de inhoud en met respect voor elkaar. Als coalitiepartij heb je natuurlijk wel getekend voor een akkoord en kan je niet zomaar iets roepen wat daar strijdig mee is.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Als eenmansfractie is het pittig. Maar ik heb het geluk dat ik al een aantal jaren fractieassistent ben geweest. Daardoor heb ik intensief meegelopen met mijn voorgangers en kan ik stukken beter plaatsen en prioriteiten stellen. In voorbereiding op een raadsvergadering lees ik de raadsvoorstellen en op basis daarvan kijk ik of ik ook in de onderliggende stukken ga duiken. Ook hebben we fractieassistenten en mensen in de steunfractie met een bepaalde expertise en affiniteit. Zij lezen sommige stukken mee, doen mee bij een raadsoverleg of geven input.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Er is verbetering noodzakelijk. Soms neemt een samenwerkingsverband bijvoorbeeld een besluit wat een aardig beslag legt op jouw gemeentebegroting. Als raad kan je dan niet veel anders doen dan een zienswijze indienen en hopen dat dit tot een heroverweging leidt. Dit vind ik toch wel een groot manco. Gelukkig is na de herindeling van 2019 het aantal samenwerkingsverbanden wel gereduceerd.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In de vorige periode heeft de gemeenteraad besloten een burgerberaad te houden over de omgevingsvisie. Dit moet echter nog opgestart worden.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, ik zie geen reden om het te veranderen. Onze burgemeester is een prima voorzitter. En daarbij draagt de gemeenteraad een kandidaat voor voor de functie van burgemeester en kiest daarmee haar eigen voorzitter.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ervaar goede ondersteuning van de Griffie en heb in die zin geen extra wensen. In de tijd dat ik raadslid ben is er niet gesproken over een ruimere ondersteuning van de Griffie.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

En vergeet de jongeren niet. Het jongste raadslid in onze gemeenteraad is al ruim in de dertig! Gelukkig hebben wij als VVD in het afgelopen jaar 2 “nieuwe” twintigers mogen begroeten in de steunfractie. Als raadslid hou ik ook ogen en oren open en benader ik mensen actief. Het is primair aan politieke partijen om representatieve kandidatenlijsten samen te stellen. Vanuit de Griffie ligt er wel het voornemen om een cursus Politiek actief aan te gaan bieden voor inwoners van onze gemeente. Hopelijk help dat om meer inwoners enthousiast te maken voor de politiek en een diversere raad in de toekomst.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

We moeten de komende tijd inzetten op woningbouw. Bij de bezoeken aan de dorpen krijg ik dat ook vaak te horen. Met banenmotor Eemshaven in de gemeente, de stad Groningen in de buurt en daarbij ook nog prachtige omgeving met veel rust en ruimte waar je goed kan ontspannen zijn alle kansen voor Het Hogeland aanwezig. Vervolgens heeft extra woningbouw als positief effect dat je ook goede voorzieningen in stand kan houden voor je inwoners.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Zorg voor goede verhoudingen met je collega raadsleden, relativeer en draag geen oud zeer met je mee. Je hebt elkaar altijd weer nodig in de politiek wanneer je zaken gedaan wilt krijgen.

Vorige/volgende