Gerdien Maaijen
Iedereen kan een steentje bijdragen aan diversiteit door zich bewust te zijn van en in te zetten op het horen van andere geluiden

Gerdien Maaijen, Overbetuwe

Gerdien Maaijen

Gemeente Overbetuwe

Naam: Gerdien Maaijen
Raadslid in de gemeente: Overbetuwe
Raadslid sinds: november 2021
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Programmamanager Triodos Bank
LinkedIn
Facebook

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Af en toe sprak ik een bekende uit de lokale ChristenUnie-fractie. In 2008 vroeg die persoon of ik interesse had om zijn werkzaamheden over te nemen. Ik had niet echt een goed beeld van de gemeentepolitiek, dus ben ik eerst gaan meekijken. Ik liep al langer rond met de wens om maatschappelijk actiever te worden. Ik wilde graag iets betekenen voor mensen in de buurt, bij voorkeur door bezig te zijn met inhoudelijke onderwerpen en met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. In de lokale politiek komen die dingen voor mij bij elkaar. Voorjaar 2009 werd ik geïnstalleerd als burgerraadslid. Met een tussenstop van twee jaar, heb ik dat met veel plezier gedaan tot ik in november 2021 ons raadslid en fractievoorzitter opvolgde en lijsttrekker werd voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Niet altijd. Het college en de ambtelijke organisatie zijn op dagelijkse basis met de uitvoering bezig. Als raadslid ervaar ik best een grote afstand tot die dagelijkse praktijk. Het vraagt veel inzet en ook vasthoudendheid om als gemeenteraad proactief sturing te geven en dossiers en vraagstukken goed te volgen. Voldoende tijd speelt daarin ook een grote rol.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Doorlopend focus houden op inwoners en daar gezamenlijk als raad op gericht zijn en blijven. Daarnaast ook voldoende tijd en ruimte nemen om te reflecteren en te ontwikkelen, zowel persoonlijk als gezamenlijk als raad en zowel op inhoud als op proces.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik probeer vooral te luisteren. Dat valt niet altijd mee: ik ben zelf een doener en mensen hebben vaak specifieke vragen. Waar mogelijk probeer ik iets concreets te betekenen. Bijvoorbeeld door de weg door de politiek te vinden of door een motie of amendement op te stellen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

In principe moet iedereen kunnen zeggen wat iemand vindt. Voor mij zit aan die vrijheid wel een grens; een verantwoordelijkheid om verschil van mening te respecteren, te weten waar mijn vrijheid ophoudt en die van anderen begint en anderen niet te kwetsen. De manier waarop iets gezegd wordt, kan veel verschil maken.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Mijn ervaring als burgerraadslid was een goede voorbereiding op het raadslidmaatschap en het fractievoorzitterschap. Structuur helpt om goed georganiseerd te zijn en zicht te houden op het hele speelveld. Net als goede samenwerking, zowel binnen de fractie als met andere fracties. Ook helpt focus op onderwerpen die voor onze fractie belangrijk zijn en dossiers zoveel mogelijk op hoofdlijnen volgen, zeker voor een fractie met één zetel.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Voor vier regionale samenwerkingsverbanden werkt Overbetuwe met raadsrapporteurs. Twee raads- of burgerleden - bij voorkeur vanuit oppositie en coalitie - vormen een duo en volgen samen een samenwerkingsverband namens de gemeenteraad. Alle raadsleden houden hun eigen, individuele verantwoordelijkheid. Raadsrapporteurs helpen de gemeenteraad als geheel door een specifieke focus. Zij worden daarbij ondersteund door een raadsrapporteurcoördinator. Keuze van samenwerkingsverbanden en het proces van raadsrapporteurs wordt iedere twee jaar door de gemeenteraad geëvalueerd en opnieuw vastgesteld, inclusief de benoeming van raadsrapporteurs. Eind 2020 heb ik samen met een andere partij het initiatief genomen om deze manier van werken te concretiseren en eenduidig vast te leggen. Dit geeft onze raad een stevige basis voor grip op regionale samenwerking.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In mijn woonplaats wordt een dorpshart gerealiseerd. Dat wordt letterlijk gebouwd. En tegelijk wordt er figuurlijk gebouwd aan een dorpshart door ontmoeting en omzien naar elkaar te organiseren. Drijvende kracht achter dit sterke hart zijn de inwoners, die actieve samenwerking in en buiten het dorp zoeken, waaronder ook met gemeente en provincie.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De burgemeester opereert onafhankelijk en is daarmee een niet-politieke voorzitter. Dat werkt goed en kan wat mij betreft zo blijven.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning van de griffie ervaar ik als uitstekend. De griffie is essentieel voor het werk van de gemeenteraad en daarmee is de griffie een belangrijk instrument om als gemeenteraad slagkracht te hebben. Naast het werk wat de griffie doet, vind ik het belangrijk dat raadsleden en ook de werkgeverscommissie voldoende oog hebben en houden voor de mensen van de griffie. Als er signalen komen waarbij extra budget voor de griffie kan helpen, dan vraagt dat zeker serieuze overweging.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Aandacht voor diversiteit is belangrijk. Dat geldt voor vrouwen en mensen met een migratieachtergrond ook voor jongeren en mensen met een beperking. En zo zijn er nog wel meer perspectieven te benoemen die besluitvorming positief kunnen beïnvloeden. Er is regelmatig aandacht voor bijvoorbeeld het belang van vrouwen in de raad. Op de verkiezingsmarkt of naar aanleiding van internationale vrouwendag. Dan wordt er gesproken over wat het betekent om als vrouw politiek actief te zijn en hoe vrouwen politiek actief kunnen worden. Iedereen kan een steentje bijdragen aan diversiteit door zich bewust te zijn van en in te zetten op het (laten) horen van andere geluiden.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Positieve aandacht voor jeugd en jonge mensen en ze ook betrekken bij beleid.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Investeer in een cursus snellezen.

Vorige/volgende