U bent hier

Gijs Holla

Gijs Holla

Leiden
Als je ‘Tweede Kamerlidje wil spelen’ moet je niet de gemeenteraad in gaan, maar naar de Kamer.

Raadslid sinds: 2006
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Directiesecretaris bij stichting Waarborgfonds Eigen Woningen / Nationale Hypotheek Garantie

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Jazeker. Dat betekent voor mij dat het een verantwoordelijke functie is die je op een serieuze manier moet invullen, waarbij de belangen van de gemeente en haar inwoners voorop moeten staan.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik probeer vooral het verschil te maken in de manier waarop de politiek de stad bestuurt. Dat dient op basis van inhoud te gaan, met respect voor elkaars standpunten en waar een ander iets gunnen hoog in het vaandel staat.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 15 á 20 uur.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Niet direct. Al snap ik wel waarom die kritiek er is. Soms is de kwaliteit van een raadslid echt onvoldoende, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld landelijke politici. Het probleem is dus breder dan de lokale politiek. Behalve bij mijn mede fractieleden kan ik er niet zoveel aan doen, helaas. Ik probeer hen als fractievoorzitter zo goed als ik kan, bij te staan in het zijn van een goed raadslid.

Als je ‘Tweede Kamerlidje wil spelen’ moet je niet de gemeenteraad in gaan, maar naar de Kamer.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Absoluut het laatste. Het recht van de staat moet prevaleren boven het recht van de straat.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Geen idee.

Is de rol van de raad verandert door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Vind ik niet. Feitelijk blijf je hetzelfde werk doen. Wel is het zo dat de zwaarte van het raadswerk is toegenomen. Er zijn veel nieuwe taken naar de gemeente gekomen. Dit zijn ook nog eens taken die direct de persoonlijke levenssfeer van mensen raken. Dat maakt het raadswerk een stuk zwaarder.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Naar aanleiding van de vorige decentralisatie hebben wij geconstateerd dat we veel meer tijd moeten nemen voor de Omgevingswet. Een dergelijke grote operatie mag niet weer onder zo’n grote tijdsdruk gepaard gaan. Daarom hebben we als raad al enkele bijeenkomsten gehad om over de gevolgen van de Omgevingswet te praten. Ook heb ik me recent opgegeven om een cursus over dit onderwerp te volgen. Wat een goede voorbereiding echter lastig maakt, is dat er nog zoveel onduidelijkheid is. Hopelijk is die duidelijkheid er snel, want de Omgevingswet heeft een grote impact op de gemeenten.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Dat Leiden ondanks de afgelopen crisis grote stappen aan het zetten is op het gebied van stedelijke ontwikkeling, kenniseconomie, cultuur en sociaal beleid. En dat we dit samen met de inwoners van onze stad doen en met respect voor elkaars standpunten.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Als je ‘Tweede Kamerlidje wil spelen’ moet je niet de gemeenteraad in gaan, maar naar de Kamer. Je zit namelijk niet voor het politieke spel in de gemeenteraad, maar voor de gemeente en haar inwoners.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja. Ik ben er nog niet tegen aangelopen dat we vanwege geldgebrek iets dergelijks niet konden doen. Als we in de toekomst toch extra geld hiervoor nodig hebben dan regelen we dat alsnog. Daar is het belangrijk genoeg voor.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ja hoor. De vergoeding maakt mij niet zoveel uit. Ik hecht er weinig waarde aan. Een bedankje van een inwoner geeft mij veel meer voldoening.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik ga niet kiezen tussen die drie taken. Ze zijn namelijk alle drie even belangrijk. Wel is het zo dat het afhangt van het onderwerp en in welk deel je van het besluitvormingsproces zit, welke van de drie op dat moment het belangrijkste is.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Veel. Op dit moment is er te weinig invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden. De raad moet echt beter in positie worden gebracht. Dat begint ermee dat er zoveel mogelijk directie besluitvorming plaats moet vinden, in plaats van getrapte. Daarnaast moet kaderstelling door de gemeenteraden aan het begin van een besluitvormingsproces niet worden vergeten. Het laatste gebeurt nogal eens.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dan moet er iets aan de collegevoorstellen gebeuren en aan de samenwerking tussen raadsleden zelf. Collegevoorstellen waarin verschillende scenario’s staan en waaruit de raad een keuze kan maken bijvoorbeeld. Op die manier kan je als gemeenteraad echt het verschil maken. Ook een goede samenwerking tussen raadsleden en fracties waarbij politieke spelletjes achterwege blijven, waar elkaar wat gegund wordt, maakt dat je krachtigere keuzes kunt maken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Bewoners kunnen ten eerste met de raad mee controleren doordat ze een bepaalde expertise of ervaring hebben. Daarnaast hebben ze een belangrijke signaalfunctie. Zij kunnen raadsleden op een dossier wijzen, waar mogelijk problemen zijn.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Tegen. De gemeenteraad is er primair om de gemeente en haar inwoners vooruit te helpen. Dat kan natuurlijk gepaard gaan met discussie, maar die moet zeker niet ‘worden uitgevochten’. Dit dient door middel van fatsoenlijk inhoudelijk debat te gebeuren. De inhoud gaat boven het spel!

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Voor. Als raadslid heb je nou eenmaal een voorbeeldfunctie en ik vind het heel belangrijk dat je deze op een goede manier invult. Dat is ook precies de reden dat wij in Leiden naast een coalitieakkoord ook een bestuursakkoord hebben, ondertekent door alle partijen, waarin staat op welke manier wij met elkaar omgaan in de Leidse politiek.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als ik terugkijk en zie dat er een goed inhoudelijk debat over een onderwerp is gevoerd met respect voor elkaars standpunten en besluitvorming zonder machtspolitiek.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Daar ben ik nog niet uit.