Halil Mermi
Vertrouwen tussen college en raad is ook belangrijk, dat biedt een goede basis voor de wil tot samenwerken en politieke durf in zowel oppositie als coalitie.

Halil Mermi, Maastricht

Halil Mermi

Gemeente Maastricht

Naam: Halil Ibrahim Mermi
Raadslid in de gemeente: Maastricht
Raadslid sinds: 19 juni 2018
Partij: Senioren Partij Maastricht
Hoofdberoep: Sociaal ondernemer

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Halil Ibrahim Mermi en ik ben een 35-jarige sociaal ondernemer uit Maastricht. Als raadslid ben je een volksvertegenwoordiger en dat is precies hoe ik het raadslidmaatschap zie en waarvoor ik me wil inzetten. Het geluid van wat mensen denken en zeggen, moet vertaald worden in beleid van de gemeente. Dat is wat in mijn ogen een volksvertegenwoordiger hoort te doen en dat is precies waar ik mij voor aan het inzetten ben.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat beleef ik absoluut zo. Als gemeenteraad maak je beleid en het College voert uit, waarna de gemeenteraad het weer controleert of alles goed is uitgevoerd. Zo bekeken, ben je als gemeenteraad onmiskenbaar het hoogste orgaan. Ik beleef dit dan ook zo en dat betekent dat je een grote verantwoordelijkheid hebt om de stad goed te besturen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Stadsbeheer, duurzaamheid, waaronder milieu, klimaat en energie. Daar zet ik me elke dag keihard voor in als raadslid en dat begint nu ook zijn vruchten af te werpen. Vanaf de dag van mijn installatie pleit ik er al voor om Maastricht iedere dag weer mooier en levendiger te maken.

Vertrouwen tussen college en raad is ook belangrijk, dat biedt een goede basis voor de wil tot samenwerken en politieke durf in zowel oppositie als coalitie.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Jazeker, want naast het algemene opleidingsbudget heeft iedere fractie ook nog het fractiebudget wat je hiervoor mag inzetten.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier en de griffie zijn ontzettend belangrijk voor onze fractie. We kunnen te allen tijde met alle inhoudelijke of procedurele vragen bij de griffier terecht. Daarnaast is de griffie ook onmisbaar voor het faciliteren van goed contact met de inwoners.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Tijd. De griffie komt naar mijn mening soms handen tekort.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Goede raadsleden die hun stukken goed lezen en goed voorbereid zijn op het debat. Vertrouwen tussen college en raad is ook belangrijk, dat biedt een goede basis voor de wil tot samenwerken en politieke durf in zowel oppositie als coalitie.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, het kan beter. De regionale samenwerkingsverbanden worden steeds meer een oncontroleerbaar orgaan, waar de controle vrijwel niet op te doen is. Ik zie vaker dat het allemaal langs elkaar heen loopt. Als gemeenteraad zie je dan alleen het stukje X wat jouw gemeente betreft, maar niet het stukje Y wat een andere gemeente betreft. Op deze wijze valt er geen integraal toezicht te houden op het geheel. Oplossing zou kunnen zijn om bij regionale samenwerkingsverbanden een regionale Raad van Toezicht te benoemen bestaande uit raadsleden van de verschillende gemeenten in het samenwerkingsverband.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Meestal gaat het om informeren van de betrokkenen over de plannen en soms gaat het ook om meepraten en meedenken over het inrichten van de openbare ruimte.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Wat mij betreft samen: het een sluit het ander niet uit. Naast kaders stellen en het controleren van het college, ben ik voorstander van het betrekken van de burgers bij de besluitvorming. Naast het werk op het stadhuis ben ik als volksvertegenwoordiger vaak op straat. Ik spreek met inwoners, ondernemers en allerlei partners in de stad over problemen, maar vooral over oplossingen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Bijna de helft: 16 van 39.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Het is vanzelfsprekend dat een debat gevoerd wordt op basis van je politieke opvattingen, maar ik vind wel dat in alle gevallen het belang van de stad niet uit het oog verloren mag gaan.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad natuurlijk.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Helemaal mee eens. Voor democratisch gekozen volksvertegenwoordigers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn, open in de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen voeren, publieke taken vrij van dwang en drang kunnen uitoefenen en dat besluiten zonder druk kunnen worden genomen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Vergaderingen op locaties. Wat mij betreft mag het presidium dit vaker doen, vooral als het gaat om onderwerpen met grote impact.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf gewoon jezelf! Dan kom je al heel ver.

Vorige/volgende