U bent hier

Hans Peter Klazenga

Hans Peter Klazenga

Leidschendam-Voorburg
De inwoners zijn de echte kennispartners.

Raadslid sinds: 1994
Partij: Gemeentebelangen
Hoofdberoep: Zelfstandig ondernemer
Twitter: @HPKlazenga

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat is waar, maar dat houdt voor mij in met de voetjes op de vloer blijven en goed luisteren naar wat er in de samenleving speelt en leeft. De inwoners zijn de echte kennispartners.

De inwoners zijn de echte kennispartners

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Niet zozeer op een bepaald dossier, maar wel als verbinder en netwerker. Eigenschappen die voor ieder raadslid van belang zijn. Durf op te komen voor belangen en steek je nek uit! Daarin maak ik al jaren het verschil.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Gemiddeld 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Dat is een jarenlang slepende discussie; aan de ene kant staat de vergoeding niet in verhouding tot het aantal uren. Aan de andere kant wil je ook raadsleden hebben die met hun poten in de klei staan en voeling hebben met de samenleving. Trek je de raadsvergoeding omhoog krijg je beroepspolitici; aan de andere kant krijg je nu niet de mensen die je mogelijkerwijs wel zou willen hebben in een Raad. Het afbreukrisico is enorm groot!

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Absoluut, want de kritiek is ook een leermoment. Als gemeenteraadslid doen wij aan een "spel voor intimi" en dat spel spelen we in een glazen koepel. Kritiek komt ook vaak voort uit onwetendheid en dat is al die jaren dat ik in de politiek zit een uitermate lastig issue. Hoe krijg ik het gemeenteraadswerk op een goede manier op het netvlies van de inwoners? Die vraag houdt mij continu bezig en het antwoord heb ik nog steeds niet gevonden. Wanneer kritiek ongezouten is, ben ik daar snel klaar mee. In deze tijd waarin social media een enorme rol speelt is het zo makkelijk om vanuit je luie stoel een tweet o.i.d. de deur uit te doen zonder er echt goed over na te denken! Daar ben ik echt helemaal klaar mee! Het speelveld is in vergelijking met vroeger een stuk complexer geworden.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De raad is meer en meer controleur geworden en heeft er veel taken bij gekregen. Taken waar een raad niet op is ingespeeld, maar wel een besluit over moet nemen. Veelal ontbreekt de kennis om een juist besluit te nemen, vandaar ook dat het van essentieel belang is je kennis op te doen buiten de Raad want je buurman of wijkbewoner kan die kennis wel hebben. Als je dat niet weet, neem je ene geïsoleerd besluit wat niet kan rekenen op gejuich!

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Dat er nog meer taken aan het palet worden toegevoegd en dat we nog beter met de inwoner in gesprek moeten gaan.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja dat is er zeker, echter merk je ten aanzien van de mogelijkheden dat deze veelal niet bekend zijn bij de raadsleden. Daarnaast merk je een strijd tussen griffie en ambtelijk apparaat en dat is ook niet bevorderlijk voor een gestroomlijnde besluitvorming. Ik zeg dan ook altijd: We hebben een gezamenlijk doel, alle verschillende politieke partijen, ambtenaren, griffie, noem maar op, echter vanuit verschillende invalshoeken. Ga nou niet elkaar vliegen lopen afvangen, maar maak gebruik van elkaars sterkten en kracht. Daarmee bereik je het meest optimale. We zijn er uiteindelijk voor de inwoners. Zonder inwoners geen raad, ambtenaren, wethouders etc.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Voetjes op de vloer en jezelf niet belangrijker maken dan het is. Wij oefenen in principe een uit de klauwen gelopen hobby uit, maar zijn niets meer of minder dan iemand anders. Een bestuur van een scoutingvereniging is ook van essentieel belang om maar wat te noemen.

De raad zou veel meer creativiteit moeten blootleggen en initiatieven durven nemen, denk out of the box en durf risico's te nemen. Pas dan gebeurt er iets. Blijf je hangen in oude patronen verzeker ik je dat er niets veranderd. Ga op de rand van de tafel dansen, dan weet je een ding zeker: je kunt op je bek gaan en op de grond vallen. Maar dat is de enige manier om iets te leren!

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Deels, als Raad vertegenwoordig je zo en zo kwaad de mening van de inwoners. Maar daar tegenover staat dat je wel enige inhoudelijke kennis moet hebben. Gezien de complexiteit en de veelheid aan onderwerpen is het niet mogelijk om van alles iets af te weten, dus moet je die kennis halen. En in mijn optiek haal je die kennis bij de inwoners uit de wijken; zij weten als geen ander wat er speelt. Gaat het om complexe vraagstukken die gemeente overstijgend zijn, dan zit er een leger ambtenaren klaar waarvan je mag verwachten dat zij kennis in huis hebben. Ook hier geldt: durf te vragen!

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Jazeker!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, aangezien ik het gevoel heb dat de grotere gemeente de dienst uitmaken. Daarnaast blijkt maar weel veel te vaak dat een partij als bijvoorbeeld een VVD stromannen heeft op verschillende plekken en elkaar baantjes toeschuift. Dat draagt niet bij aan een transparantie van regionale samenwerkingsverbanden.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Jazeker, zolang ik nog wordt aangesproken door inwoners en iets voor hen kan betekenen, ga ik door. Zeker omdat ik zie dat een lokale partij veel dichter bij de inwoners staat dat een landelijk georiënteerde club. Die krijgen toch bepaalde dogma’s vanuit Den Haag opgedragen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Maak jezelf niet zo belangrijk en weet dat het, als je niet oppast, een gezelschapsspel voor intimi is. Verplaats je oprecht in de inwoner en luister!