Has Bakker
Durven we soms het stuur uit handen te geven? Dan moeten we wel vooraf de goede kaders stellen.

Has Bakker, Utrecht

Has Bakker

Gemeente Utrecht

Naam: Has Bakker
Raadslid in de gemeente: Utrecht
Raadslid sinds: 2017
Partij: D66
Hoofdberoep: Programmacoördinator voor Regionale Energie Strategieën bij de landelijke Natuur en Milieufederaties
Twitter: Has Bakker
LinkedIn: Has Bakker

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik maak me graag druk om de wereld om mij heen en welke politieke keuzes we hierin maken. Van huis uit heb ik de liefde voor de politiek en het raadswerk meegekregen. En dat áls je ideeën hebt over hoe het beter kan, je dan ook je best moet doen om daaraan bij te dragen. Dat doe ik met veel enthousiasme als raadslid in Utrecht. De mooiste stad van Nederland, waar ik nu ruim 10 jaar woon met mijn vrouw en waar onze zoons geboren zijn.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, dat ervaar ik wel zo. De positie als hoogste orgaan moeten wij als raadsleden ook blijven onderstrepen. Wel zie ik dat de rol van de raad aan het veranderen is, bijvoorbeeld rondom participatietrajecten. Durven we soms het stuur uit handen te geven? Dan moeten we wel vooraf de goede kaders stellen. Uiteindelijk is het wel de raad die een beslissing moet nemen en hier eens in de vier jaar op af te rekenen is. Laten we dat niet vergeten!

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Sport! De portefeuille waar ik het grootste zwak voor heb omdat het plezier, beweging en ontmoeting samenbrengt en goed is voor de gezondheid.

Het grootste succes van de Utrechtse gemeenteraad vind ik de manier waarop we met elkaar omgaan en politiek bedrijven: op de bal, niet op de man.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik vind het goed dat hier steeds meer aandacht voor is, ook landelijk. We moeten onszelf niet tekort doen. Over de ondersteuning ben ik in Utrecht in ieder geval erg tevreden.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Die is wat mij betreft onmisbaar.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad is zo krachtig en relevant als we zelf willen dat zij is. We hoeven niet altijd naar het college te kijken om met voorstellen te komen. Zelf initiatief nemen en onderwerpen op de agenda zetten dus. Ik heb dat een aantal keer met plezier en succes gedaan en raad dat iedereen aan.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Nog niet. Steeds meer belangrijke discussies en beslissingen spelen in de regio: de energietransitie, wonen, de economie en natuurlijk mobiliteit. In Utrecht kennen we nu een vrij losse samenwerking in de U10, en het is goed dat we nu het gesprek gaan voeren in de regio hoe we dit beter en democratischer kunnen doen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Utrecht is al een tijd bezig met wat wij noemen ‘samen stad maken’. Dat is een brede agenda: de gemeente wil zelf bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers beter betrekken bij besluiten en de uitvoering. Maar net zo belangrijk is ruimte geven aan initiatief uit de stad. Een heel mooi voorbeeld van naar mijn idee goede participatie in Utrecht is het Smakkelaarsveld, het stuk tussen het station en TivoliVredenburg. Bij de totstandkoming van de plannen zijn voorbijgangers en omwonenden, maar ook ambtenaren en raadsleden, nauw betrokken. Centraal stond niet zozeer ‘wat’ mensen precies willen, maar ‘waarom’ mensen een bepaalde keuze maken. Het uiteindelijke ontwerp is dan ook prachtig geworden naar mijn smaak.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Dat is een gewetensvraag waar ik eigenlijk niet tussen kan kiezen. Het gaat om én-én! Het samenspel hiertussen is erg belangrijk om de democratie te blijven versterken. Een goed voorbeeld hiervan is de burgeragendering die wij in Utrecht kennen, waar 100 bewoners van 12 jaar of ouder een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Utrecht heeft een relatief jonge raad waarin 19 vrouwen en 26 mannen zitting hebben. De campagne ‘stem op een vrouw’ was hier tijdens GR2018 ook succesvol. Wat mij betreft mag de raad nog wel wat meer divers worden de komende periode, zodat we nog beter Utrecht en alle Utrechters vertegenwoordigen.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Je politieke standpunt vertegenwoordigen is heel belangrijk. Een debat dient wel meer doelen dan dat. Ik vind het ook belangrijk dat we goed luisteren naar elkaar en er samen proberen uit te komen. Coalitie én oppositie. Het mooie aan de lokale politiek is dat dit ook vaak gebeurt.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

Ik ben groot voorstander van meer en betere democratie. Het kiezen van de burgemeester is daar een goed voorbeeld van. Dat betekent alleen niet dat we moeten tornen aan de positie van de gemeenteraad. Die is en blijft wat mij betreft de baas – als vertegenwoordiging van alle bewoners van onze gemeente.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Zeker. Ik heb echt geen enkel begrip voor agressie en geweld tegen volksvertegenwoordigers. Ondanks politieke kleur of mening, moeten wij raadsleden elkaar hierin steunen en waar nodig het voor elkaar opnemen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het grootste succes van de Utrechtse gemeenteraad vind ik de manier waarop we met elkaar omgaan en politiek bedrijven: op de bal, niet op de man. Met focus op de inhoud en het goede debat.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Kies een paar punten waar je echt het verschil wilt maken. Focus dus en bepaal waar jij (niet) van bent. Je hoeft en kan niet alles doen.

Vorige/volgende