Henk Plessius
Het dualisme is naar mijn idee geen oplossing. Ik zoek het meer in de ondersteuning.

Henk Plessius , Zaltbommel

Henk Plessius

Gemeente Zaltbommel

Raadslid sinds: september 2022
Partij: Partij van de Arbeid
Hoofdberoep: Adviseur/programmamanager
Twitter: Henk Plessius @plessius3
Facebook: Henk Plessius
LinkedIn: Henk Plessius 

Waarom ben je raadslid geworden?

Mijn dochter zit in de raad voor de VVD. Dus hing het hoofd van Rutte regelmatig op onze garagedeuren. Dat gaf, vond ik, een vertekend beeld. Dus vroeg ik de fractievoorzitter van de PvdA om een PvdA-affiche. Van het één kwam het ander. Eerst burgerlid en, na het overlijden van mijn voorgangster, raadslid.

Het hoofd van Rutte was uiteraard niet de enige reden om actief te worden. Ik zag rond de stad steeds meer distributiedozen en kassen verschijnen en ik merkte dat het vinden van een betaalbaar huis steeds moeilijker werd. Kwesties die je als raadslid kunt beïnvloeden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Het College speelt uiteraard een belangrijke rol. Maar als het erop aankomt, beslist de gemeenteraad. Met de kanttekening dat steeds meer zaken vanuit Den Haag worden opgelegd.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Er zijn mooie woorden gesproken over dualisme. De praktijk is echter toch dat de coalitiepartijen met hun wethouders zaken doorspreken en afspraken maken. Ik zit niet in de coalitie, maar ik vrees dat ik het ook zo zou doen. Het dualisme is naar mijn idee geen oplossing. Ik zoek het meer in de ondersteuning. Voor mij is belangrijk dat ik me kan concentreren op het raadswerk en zaken als verslagleging, organisatie, archivering en dergelijke geregeld worden. Wij hebben een fractie-ondersteuner. Daar ben ik heel blij mee, maar daar moet wel geld voor zijn. De ondersteuning vanuit de griffie verdient overigens een dikke pluim. De relevantie van de raad wordt overigens een stuk groter met een kritische pers. Ik kom nog uit een tijd waarin de twee(!) plaatselijke kranten een full-time-verslaggever op de gemeenteraad hadden zitten. Kom daar nu eens om. De verschraling van het medialandschap is spijtig.  

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik probeer de grote lijn aan te houden en mijn eigen koers te bepalen. Als eenmansfractie bereik je helemaal niets zonder medewerking van de anderen. Dus is het zaak de relatie met de rest goed te houden. Dat lukt heel redelijk. Onze inbreng wordt serieus genomen. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk contacten te onderhouden met maatschappelijke organisaties. En span ik me in om ze, indien nodig, hun zegje in de commissies te laten doen.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Uiteraard moet iedereen, binnen de grenzen van de betamelijkheid, vrijuit kunnen spreken. Maar ik kan me voorstellen dat je daar binnen de fractie afspraken over maakt. Dat zorgt ook voor duidelijkheid naar de anderen. Soms is het verstandig om je mond te houden als je inschat dat jouw inbreng niet bijdraagt aan het behalen van je doel.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Gelukkig hebben we een flinke steunfractie en burgerleden. Die nemen een deel van de leestaken over. Een cursus snellezen helpt. En verder is het een kwestie van prioriteren. Ik vertrouw ook op het werk van de andere raadsleden. Die zien vaak wat ik niet heb gezien. De oppositie-app speelt daarbij een nuttige rol.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd om in raadscommissies te vertellen wat ze bezighoudt. Maar dat is een momentopname. Het is ondoenlijk om de brei van stukken die de verbanden produceren goed te volgen. Laat staan naar alle bijeenkomsten te gaan die regionaal georganiseerd worden.

Regionaal is het plan opgevat om te gaan werken met raadsleden die voor de hele raad een gemeenschappelijke regeling volgen. Vind ik een prima plan. Zaltbommel doet daar echter vooralsnog niet aan mee, in afwachting van discussie over de nieuwe wet.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een mooi voorbeeld is het plan voor de invulling van een stuk grond dat vrijkwam door de sloop van een zwembad en sporthal. Dat is samen met de omwonenden opgesteld, met als resultaat nul zienswijzen. In zijn algemeenheid is participatie echter vooral een ding van de beter opgeleide burger. Als PvdA hebben we voorgesteld om aan de slag te gaan met een burgerberaad. Een afspiegeling van de bevolking waarin ook de praktisch opgeleiden in staat gesteld worden om hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Dat voorstel heeft in elk geval toe geleid dat we als raad binnenkort een avond nader stil staan bij het verschijnsel participatie.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Een voorzitter heeft altijd een sturende rol. Onpartijdigheid is dus een ding. Die hoort de burgemeester vanuit zijn ambt te betrachten. Eens met de stelling dus.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Zoals gezegd, is de ondersteuning prima. Ik heb niet gehoord dat er personeel bij moet.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Niet zoveel, vrees ik. Vandaar ons voorstel voor een burgerberaad. De loting van deelnemers moet ervoor zorgen dat deze groepen evenredig mee kunnen doen aan de adviesvorming.  

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Wonen, zorg, jeugd, plus het ongeschonden behoud van onze middeleeuwse kerk (die met de stompe toren die je vanaf de snelweg ziet).

Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Trek je eigen plan. Waak voor cynisme. Kijk hoe de hazen lopen. Verplaats je in de ander. Houd je mond als je niets hebt toe te voegen. Toets vooraf of je voorstellen kans maken.

 

 

Vorige/volgende