Henk Veerdig
Ik zou willen pleiten voor een onafhankelijke voorzitter

Henk Veerdig, Vlieland

Henk Veerdig

Gemeente Vlieland

Naam: Henk Veerdig
Raadslid in de gemeente: Vlieland
Raadslid sinds: 2018
Partij: Lijst Fier
Hoofdberoep: Defensie
 

Waarom ben je raadslid geworden?

Het graag willen meepraten, meedenken zijn de belangrijkste drijfveren. Bovendien is het ook goed om enige tijd je verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijk relevant werk, op welke wijze dan ook is mijn idee. Voor het algemeen nut, zoals de Vlamingen het mooi kunnen zeggen. Lang leve het algemeen belang, samen sterk! Het raadswerk ervaar ik als een geweldige uitdaging en verantwoordelijkheid. Naast het vele leeswerk zijn juist de gesprekken die je met velen voert boeiend en leerzaam. Hoewel onze gemeenschap klein is, dient er gewoon invulling gegeven te worden aan de taken van lokaal bestuur. Om hierin enige tijd je aandeel te leveren getuigt, vind ik, van enige moed. Maar is, ook van waarde want je leert afwisselend zowel de genoegens als de ongenoegens te ervaren van dit bijzondere werk: heel leerzaam dus!

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Het lekenbestuur, wat de raad feitelijk is, vertegenwoordigt een ieder uit het dorp. In onze democratische rechtstaat zijn de volksvertegenwoordigers dus van groot belang. Wellicht is het zo te duiden, maar het dagelijks bestuur en de groep deskundige ambtenaren geven uiteindelijk vorm aan het beleid, binnen de kaders van de raad. Hoog of ondergeschikt is niet de juiste benaming denk ik. Een samenspel van krachten, ieder met z’n eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad is relevant. Het krachtiger maken komt ook op elk lid zelf aan. Continue bereid zijn om de stukken te lezen, te luisteren en in samenspraak, maar uiteindelijk zelf de voor jouw idee juiste, eigen afweging te maken.

Voor ons als raad ligt er nu een nieuwe uitdaging, dat wil zeggen om met een bereikt raadsakkoord het college een fiks aantal opdrachten mee te geven. Deze nieuwe manier van lokale politiek bedrijven zullen wij allen de komende tijd moeten ervaren en hoop dat het zich vertaalt in een krachtig bestuur, gedragen door de eilander gemeenschap.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Het chagrijnige type. Ik hou van beschouwen en blijf mij verwonderen over veel. Boeiend en leerzaam!

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Het is niet wát je zegt maar hóe je het zegt. En daarbij kan heel veel. Ook als raadslid heb je een voorbeeldfunctie. Fatsoenlijke omgangsnormen zijn daarbij van belang, wat niet wegneemt om soms helder en concreet je ongenoegen te uiten, indien dit gewenst wordt.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Met snellezen kom je een heel eind. Dat bevalt mij uitermate goed, om niet te verdrinken in de informatieberg.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Elk voordeel heeft z’n nadeel; de kracht van de samenwerking in breder verband weegt op tegen de duidelijk verminderde directe invloed die je als raadslid soms wilt hebben of krijgen. Van groot belang is dus ook het gestelde in de beklonken overeenkomst. Daarin moet de rol van het raadslid voldoende geborgd zijn om zijn of haar taak uit te oefenen.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Twee voorbeelden: een initiatief uit de bevolking zelf, dat werd opgepakt door de buurt en uiteindelijk ook breed besproken, RO-technisch ondersteund en tenslotte ook uitgevoerd. Een tweede voorbeeld is de uitvoering van de Quickscan waarbij, naast enkele raadsleden en ambtenaren, ook mensen uit het dorp betrokken waren om mee te denken en vorm te geven aan het beter functioneren van de lokale democratie, inclusief burgerinbreng.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Oneens, Ik zou willen pleiten voor een onafhankelijke voorzitter. Het ambt van de burgemeester inclusief zijn extra portefeuilles vergt zodanig veel om ook nog het technisch voorzitten van de raad optimaal te kunnen vormgeven. Kijk wat dat betreft naar de Eerste en Tweede Kamer.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De griffie moet van de gehele raad zijn, ondersteunend en adviserend. Bewust afstand houden van het college houdt het overzichtelijk en zuiver. Rolbewustheid vergt veel zelfdiscipline.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Niks concreets.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Kwaliteit en kleinschaligheid zijn mijn kaders, waarlangs ik tracht de vele vraagstukken te benaderen en te behandelen.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Luister goed naar de vele spelers en belanghebbenden, wees empathisch, eerlijk en moedig.

Vorige/volgende