Hinke de Groot
Minder lang debatteren op het stadhuis en meer de wijk in

Hinke de Groot, Den Haag

Hinke de Groot

Gemeente Den Haag

Naam: Hinke de Groot
Raadslid in de gemeente: Den Haag
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: CDA
Hoofdberoep: Beleidsmedewerker ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LinkedIn 
Instagram 
Twitter
Facebook

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Simpelweg omdat ik mij wil inzetten voor mijn stad Den Haag. De stad waar ik mij thuis voel. Maar waar ik tegelijkertijd zie dat er veel uitdagingen zijn waar bewoners en gemeenschappen er niet meer zelf uitkomen. Neem de druk op de leefbaarheid door overbewoning, de noodzakelijke verduurzaming, gezinnen die niet meer hun energierekening kunnen betalen, of de zoektocht van jongeren naar een betaalbare woning. Ik wil graag recht doen aan het overgrote deel van Den Haag dat gewoon een fatsoenlijk en normaal leven wil, de zekerheid van een betaalbaar huis, een veilige buurt met genoeg voorzieningen. De samenleving is van ons allemaal en niet alleen van de schreeuwers die de meeste aandacht krijgen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad is uiteraard het hoogste orgaan van de gemeente, omdat de raadsleden direct worden gekozen door alle bewoners. Dat zie ik als belangrijk gegeven. Tegelijkertijd merk ik dat bewoners niet altijd het gevoel hebben dat de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan is. We zien dat de betrokkenheid van bewoners afneemt en de opkomst bij verkiezingen steeds lager is . Dat schept voor ons als lokale volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid om te zorgen dat we zo goed mogelijk wel alle mensen bereiken en het beste proberen te doen voor hun zorgen. Ook al is dat soms best lastig met de vele onderwerpen op de raadsagenda, het college van B&W veel invloed en ambtelijke ondersteuning heeft bij het beleid, en waarbij het gemeentebeleid ook deels wordt bepaald door het Rijk of de provincie.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Vooral minder lang debatteren op het stadhuis en meer de wijk in. Daarnaast is goede informatievoorziening vanuit het college en goede ondersteuning essentieel om de controlerende taak van de raad goed uit te voeren, en wethouders te houden aan hun beloftes en het vastgestelde beleid van de raad.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een volksvertegenwoordiger die recht wil doen aan bewoners: door vanuit gesprekken met bewoners en verenigingen oplossingen te zoeken voor problemen, en bovenal te kijken naar wat elkaar verbindt in plaats van wat elkaar verdeelt. Dat probeer ik te doen met een aanpak die bij mij past: nuchter, pragmatisch en op basis van de inhoud.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, totdat er sprake is van aanzetten tot haat. Daarnaast vind ik dat we continu als volksvertegenwoordigers het gesprek met elkaar moeten blijven voeren hoe we met fatsoen en waarden met elkaar omgaan in de raadszaal. Het mag wel schuren, maar er zijn grenzen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Als jurist ben ik gewend om veel stukken te lezen. Maar het heeft geen zin om over elk onderwerp elk detail te weten of lange debatten te voeren. Prioriteren is noodzakelijk om dit werk doenlijk en leuk te houden. Elke week plan ik vaste momenten in voor het lezen van mijn stukken en gesprekken met bewoners, zodat ik de raadsvergaderingen goed kan voorbereiden en kan combineren met mijn werk. Daarbij probeer ik altijd in te schatten welke informatie ik nodig heb om de inhoud te snappen, welke onderwerpen belangrijk zijn voor mijn achterban en waar we écht verschil kunnen maken om de stad mooier te maken.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Het college heeft regelmatig contact met andere partijen en organisaties, maar ik vind dat ook raadsleden een belangrijke rol hebben om signalen vanuit maatschappelijke organisaties op het stadhuis te brengen. Daarnaast is voor de raad vooral zaak om de wethouders te controleren op de samenwerkingsverbanden en waar dat kan ook zelf samenwerkingen op te zoeken met buurtgemeenten. Met name op het in gelijke mate realiseren van de woningbouwopgave is nog flinke verbetering nodig op regionale samenwerking als je het mij vraagt.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Afgelopen maandag hadden we Raad in de Stad. Hierbij komt de gemeenteraad naar een van de stadsdelen toe en gaan raadsleden in gesprek met wijkbewoners. Dit was de eerste editie nadat meerdere bijeenkomsten waren gecanceld door corona. Het was een ontzettend succesvolle en mooie avond. Geweldig om te zien hoe meer dan 100 mensen de moeite hadden genomen om te komen, te vertellen wat er speelt maar ook hun zorgen te delen over de druk op de wijk. Er zijn veel goede ideeën verzameld waar we de komende tijd in de raad verder mee aan de slag gaan.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Naast herkenbaar burgervader van de gemeente, is de rol van de burgemeester essentieel als onafhankelijk voorzitter van de raad.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Top. In Den Haag hebben we een hele fijne en professionele griffie die altijd mee kan denken en bereikbaar is. Met name als het gaat om grip te grijpen op de agenda, het meedenken en de procedures.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Den Haag is een van de meest diverse en veelkleurige steden. Als jonge vrouw in de politiek vind ik het belangrijk dat de afspiegeling van deze verscheidenheid is terug te zien in de raad. Daarom ben ik altijd ontzettend trots dat we bij CDA Den Haag een kandidatenlijst hebben waar je de afspiegeling van die verscheidenheid terug kunt vinden. Betrokken christendemocraten: uit alle hoeken van de stad, van jong tot oud, man tot vrouw, van hagenees tot hagenaar.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Bouwen aan mooie buurten van de toekomst, waar starters gezinnen en middeninkomens een betaalbaar, duurzame en bovenal fijne plek hebben om te wonen en deel uit te maken van de Haagse samenleving.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Blijf je verwonderen over de papieren werkelijkheid van het gemeentebestuur en blijf dicht bij jezelf en je idealen.

Vorige/volgende