Hugo Koetsveld
Als we samen optrekken met inwoners, is de raad het krachtigst.

Hugo Koetsveld, Hengelo

Hugo Koetsveld

Gemeente Hengelo

Raadslid sinds: 2014
Partij: SP
Hoofdberoep: Beleidsadviseur bij een gemeente                                 

1.     Waarom ben je raadslid geworden?

Dat is vanwege mijn idealen. Van kinds af aan interesseerde ik mij in de wereld om mij heen en zag ik hoe scheef en oneerlijk de wereld in elkaar steekt. Het leek mij heel mooi om daar op lokale schaal iets aan te doen, dus toen ik werd gevraagd om op een verkiesbare plaats te komen, twijfelde ik geen moment.

 

2.     De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Soms wel maar vaak ook niet. Het is ontzettend eervol om door de inwoners verkozen te worden, inclusief alle formaliteiten en feestelijkheden die daarbij komen kijken. Maar in de dagelijkse praktijk merk ik hoe moeilijk het is om grip te krijgen op belangrijke onderwerpen als het sociaal domein en de energietransitie. Het is bijna niet te doen om daar iets aan bij te sturen of piketpaaltjes te slaan. Tegelijk ben ik er van overtuigd dat je met een consistent en helder verhaal, samen met inwoners, echt wel dingen ten goede kan veranderen.

 

3.     Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Als je willekeurige mensen op straat vraagt welke belangrijke onderwerpen in de raad spelen, denk ik dat maar heel weinig mensen daar antwoord op hebben. Dat heeft veel oorzaken, maar dat moeten we ons als politici natuurlijk ook aantrekken. We praten te vaak óver, en te weinig mét mensen. De mooiste resultaten hebben we bereikt als we samen met inwoners een probleem aankaartten en verbetering eisten. Als we samen optrekken met inwoners, is de raad het krachtigst. Nou leent natuurlijk lang niet elk onderwerp zich daarvoor. In algemene zin hebben we te maken met teveel zware onderwerpen en te weinig tijd, dat zou anders moeten.

 

4.     Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik probeer me zoveel mogelijk bij de hoofdlijnen van onderwerpen te houden. Ik kan erg genieten van het voeren van debatten over fundamentele keuzes. We hebben met z’n allen vaak de neiging om te soebatten over details, of om vragen te stellen om het vragen stellen. Nutteloos en doelloos. Over een krachtige en relevante raad gesproken: een raad die zich niet laat verleiden om over kleinigheidjes door te vragen, maar stuurt en keuzes durft te maken op de keuzes die er echt toe doen. Ik probeer daar vanuit mijn overtuigingen aan bij te dragen.

 

5.     Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Helemaal eens. Raadsleden spreken ieder vanuit hun eigen overtuiging en achtergrond, en dat kan natuurlijk wel eens botsen of gevoelig liggen, zeker als het over onderwerpen gaat waarover een verhit debat in de samenleving gaande is. Maar een volksvertegenwoordiger moet elk onderwerp bespreekbaar kunnen maken, zolang we elkaar niet op de persoon aanvallen of groepen beledigen. Gelukkig gaat het er in Hengelo eigenlijk altijd respectvol aan toe.

 

6.     Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dat is soms een kwestie van prioriteiten stellen. Gelukkig ben ik lid van een relatief grote fractie, dus kunnen we het ons veroorloven om het werk te verdelen.

 

7.     Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We doen daar best wel veel aan: werkbezoeken, vergaderingen beleggen over een specifieke gemeenschappelijke regeling en een griffie en ambtelijke staf die ons van goede informatie voorziet. De gezamenlijke lokale rekenkamers in onze regio leveren elk jaar, bij het bespreken van de jaarstukken, ook een overzichtelijke “quickscan” van onze gemeenschappelijke regelingen, waarbij zij ook advies geven over de punten waarop de raad wellicht extra aandacht kan vestigen. Die quickscan helpt ons enorm. Toch moeten we constateren dat onze grip op gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen heel beperkt is. Zolang het vooral over beleidsarme zaken gaat, is dat ook niet heel erg.

 

8.     Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Hengelo heeft jaren geworsteld om het kale en zielloze marktplein aan te pakken. Een kant-en-klaar plan werd afgeschoten omdat het aan draagvlak ontbrak. Daarna is er een nieuwe poging gewaagd, waarbij heel intensief met inwoners en belanghebbenden een nieuw ontwerp is gemaakt. Iedereen in de stad moest weten dat er op allerlei manieren, of het nou intensief was of van achter de computer, kon worden meedacht en meegedaan. Daar is een prachtig ontwerp van gemaakt, waar we als raad unaniem bij het kruisje tekenden. Nu het plein af is, is iedereen vol lof: het is groen, levendig, aantrekkelijk. Precies zoals het grote merendeel van de inwoners het bedacht had.

 

9.     Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Van alle moeilijkheden waar de lokale democratie mee kampt, is de functie van de burgemeester er niet een. Laten we de meest acute en bedreigende problemen aanpakken, zoals de kloof tussen inwoner en politiek, de werkdruk, informatiepositie en aantrekkelijkheid van de functie van raadslid.

 

10.  Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze mensen van de griffie zijn absolute toppers, die we elk moment van de dag kunnen bellen voor advies of vragen. Wel hebben we een relatief kleine griffie, omdat ooit is besloten dat we via fractiebudgetten extra kennis en ondersteuning kunnen inschakelen. Daarnaast hebben we een laagdrempelige toegang tot ambtenaren, die ons ook van adequate informatie kunnen voorzien.

 

11.  Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Voor zover ik weet niets. Ik ben overigens ook niet zo’n voorstander van het toepassen van positieve discriminatie van bepaalde groepen. Volgens mij is het vooral van belang dat we het zo regelen dat iederéén in de samenleving mee kan praten als mensen dat willen. Als ik zie hoe vaak gemeenten daar nog de mist mee ingaan, en Hengelo is hierop geen uitzondering, dan is daar nog een wereld te winnen.

 

12.  Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?  

Het overeind houden van onze voorzieningen in het sociaal domein en armoedebeleid. Tot onze verontwaardiging wordt daar nu aan gemorreld, vanwege angst voor het zogenaamde ravijnjaar 2026. Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat we gaan bezuinigen op de meest kwetsbare inwoners, zeker in een tijd waarin de groep mensen die financieel het hoofd amper boven water kan houden zo groot is. En als we met z’n allen de mond vol hebben van preventie en laagdrempelige voorzieningen, staat bijvoorbeeld het sluiten van ontmoetingscentra daar haaks op.

 

13.  Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Probeer er zo vaak mogelijk op uit te gaan, de wijk in te trekken om te spreken met inwoners! Ik merk hoe snel je in het aantal vergaderingen verzuipt, terwijl het toch het mooiste is als je de zorgen of wensen van inwoners kan vertalen in resultaten in de raad. En dat hoeft echt niet hemelbestormend te zijn. Verandering begint klein, hoe mooi is het als je daar je steentje aan kan bijdragen.

 

 

Vorige/volgende