Ida de Boer
Ik vind het altijd erg belangrijk om in gesprek te gaan met de burger.

Ida de Boer, Delft

Ida de Boer

Gemeente Delft

Raadslid van de Week

Naam: Ida de Boer
Raadslid in de gemeente: Delft
Raadslid sinds: 12/2019
Partij: STIP Delft
Hoofdberoep: Student
Twitter:@deboer_ida 
Instagram:@idadb
LinkedIn: Ida de Boer

1.Waarom ben je raadslid geworden?

Tijdens mijn studie heb ik een half jaar in Detroit gewoond om vrijwillig te helpen bij de energietransitie. Daar zag ik hoeveel geluk we hebben met ons vangnet in Nederland. Hierdoor begonnen mijn handen te kriebelen om maatschappelijk bij te dragen in Nederland. Toen ik terugkwam uit Detroit ben ik meteen actief geworden bij STIP. STIP is een unieke partij die bestaat uit studenten. De pragmatische houding en progressieve blik spraken me aan en passen bij mijn visie op de stad. 

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Onze democratie is ontzettend waardevol. We hebben als raadsleden een grote verantwoordelijkheid. Ik vind het altijd erg belangrijk om in gesprek te gaan met de burger. Niet alleen de burger die het met je eens is, maar juist ook de burger die het misschien niet met je eens is. Zo waarborg je dat je er voor alle burgers bent. 

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Burgers weten vaak niet wat er in de stad en in de raad speelt. Terwijl de besluiten die worden genomen wel gaan over de dingen die in hun achtertuin gebeuren. Door beter te informeren over hoe relevant bepaalde vraagstukken zijn, worden de besluiten hopelijk ook relevanter geacht door de burgers.

Ook zou het voor onze fractie helpen als we meer ondersteuning zouden krijgen in de vorm van een vaste fractiemedewerker. Zo kunnen de raadsleden zich focussen op de belangrijke zaken: het contact met de burger en de politieke vergaderingen.  

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Na het datalek bij de GGD hebben we als raad actie ondernomen. Zo hebben we samen met andere partijen een motie ingediend om informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens hoog op te agenda te zetten bij de gemeenschappelijke regelingen. Ook willen we het kunnen controleren door privacy terug te laten komen in de jaarverslagen.  Zo houden we grip op privacy binnen de gemeenschappelijke regelingen.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Burgerparticipatie is ontzettend belangrijk. Delftenaren maken de stad, dus het is belangrijk om hun ideeën te verzamelen en deze mee te nemen in de besluitvoering. In Delft werken we met “Delfts Doen”. Dit is de participatie-aanpak die is opgesteld samen met bewoners, ondernemers en de gemeente. 

Een voorbeeld waarbij een goed participatieproces heeft plaatsgevonden was bij de renovatie van museum Prinsenhof. Waar het in 2018 begon met een handtekeningenactie tegen de verbouwing van het museum, is het plan uiteindelijk met draagvlak vanuit bijna de hele stad aangenomen. Dit is iets om ontzettend trots op te zijn.  

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

We merken dat de griffie en de fracties het ontzettend druk hebben. Hier zou meer geld naartoe kunnen en eigenlijk moeten gaan. Aan de andere kant zijn er in onze raad veel tekorten door de decentralisaties en onze centrumrol. Daarom kunnen we het ons niet permitteren om meer geld uit te geven aan ondersteuning.  

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

De burgemeester moet als een vader of moeder voor de stad zijn en verbinding leggen met de burgers. Ik zie voor- en nadelen bij het direct kiezen van de burgemeester. Zolang de burgers zich maar vertegenwoordigd voelen. Gelukkig hebben wij een fantastische burgermeester, die ontzettend haar best doet om met iedereen de verbinding te leggen en overal aanwezig te zijn. Ze is zoveel aanwezig dat ik soms het gevoel heb dat er 5 Marja’s zijn.  

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

In het begin wist ik niet zo goed wat ik kon verwachten van de griffie. Dit kan beter gecommuniceerd worden. Gelukkig weet ik nu dat ik altijd met vragen bij de griffie terecht kan. Helaas merk ik door de bezuinigingen wel dat we weinig ambtelijke capaciteit hebben. Hierdoor kunnen goede ideeën zoals papierverspilling tegengaan met een Ja/Ja-sticker of het instellen van een huurteam niet worden uitgevoerd. Dat is zonde.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Onze gemeenteraad werkt aan een overdrachtsdocument voor volgend jaar. Goede kennisoverdracht is ontzettend belangrijk voor het functioneren als raadslid. Bij STIP hebben we elke jaar nieuwe mensen in de fractie, waardoor we intern veel gewerkt hebben aan het perfectioneren van deze overdracht. Deze is nu goed in orde. Misschien zouden we deze een keer kunnen delen met de rest van de raad. Dan zouden onze politieke neuzen misschien ook meer dezelfde kant op staan.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Bij STIP vinden we een frisse blik ontzettend belangrijk. Daarom wisselen we na 3 jaar door. Ik mag me gelukkig na de verkiezingen nog even inzetten voor de stad! Maar het is ook belangrijk om uiteindelijk plaats te maken voor nieuwe ideeën.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ik ben in 2015 begonnen met studeren. Daarom zou ik graag eerst mijn studie willen afronden. Volgend jaar begin ik met mijn master Finance and Investments aan de Rotterdam School of Management. Daarna zien we wel of een mogelijke politieke loopbaan in het verschiet ligt.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Ik heb me hard ingezet voor het verminderen van de mogelijke bezuinigingen op het gebied van cultuur. De bibliotheek en het cultureel centrum zijn laagdrempelige plekken die de bewoners verbinden. Ik ben dan ook blij dat deze bezuinigingen verzacht konden worden.  

Naast mijn politiek bereikte punten ben ik erg tevreden over hoe we als raad de afgelopen tijd zijn doorgekomen. Het was tijdens corona ontzettend belangrijk om je eigen fractie, maar ook de rest van de raad te blijven spreken. Ik ben blij dat we het nog zo goed hebben met elkaar. Een stabiele raad draagt bij aan goede democratie.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Probeer niet alles te doen. Het is heel verleidelijk, maar een week heeft maar 7 dagen. Ook is het goed om te realiseren dat je een lekenbestuur bent. Je hoeft niet alles te weten, ook al ligt die nieuwsgierigheid wel in mijn aard.

Vorige/volgende