Ina Schenkel
Bij alles wat ik doe in de raad wil ik de mens achter de regels en voorstellen blijven zien

Ina Schenkel, Eemsdelta

Ina Schenkel

Gemeente Eemsdelta

Naam: Ina Schenkel-Zandvoort

Raadslid in de gemeente: Eemsdelta

Raadslid sinds: 11 maart 2010

Partij: ChristenUnie

Hoofdberoep: gepensioneerd, daarvoor ondernemer

Twitter: @Ina Schenkel1

Facebook: Ina Schenkel-Zandvoort

Waarom ben je raadslid geworden?

Na veertig jaar als vrijwilliger actief te zijn geweest in allerlei besturen en functies binnen het kerkgenootschap waartoe ik behoor, zowel plaatselijk als landelijk, had ik behoefte om mijn gaven en talenten ergens anders in te zetten. Op dat moment waren ze bij de ChristenUnie in Appingedam op zoek naar een lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. De rest is geschiedenis zeggen ze dan. Ik meldde mij aan, werd lid van de partij en ging cursussen volgen over de gemeentepolitiek. Op 11 maart 2010 heb ik de eed afgelegd en ben ik gemeenteraadslid in de toenmalige gemeente Appingedam, sinds 1 januari 2021 opgegaan in de gemeente Eemsdelta samen met de gemeenten Delfzijl en Loppersum. Bij ons zijn er dit jaar geen verkiezingen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

In de Grondwet staat in artikel 125 dat de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de gemeente is en dat is voor mij altijd het uitgangspunt. Het geeft de zwaarte van deze functie aan en ook de verantwoordelijkheid die raadslidmaatschap met zich meebrengt. Ik ervaar dat als we binnen de gemeenteraad op zoek zijn naar het beste voor onze inwoners. En ook als het gaat over alle grote onderwerpen die na de decentralisaties bij de gemeente terecht gekomen zijn.

Wij stellen de kaders en wij controleren het beleid en de uitvoering ervan. Belangrijk daarbij is wel dat er een basis van vertrouwen ligt en dat je als raadslid erkent dat je niet overal tot in detail verstand van hebt dus afhankelijk bent van informatie en voorlichting.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Krachtiger word je door opleiding en ervaring en relevanter door werkbezoeken, via sociale media en door gesprekken met je inwoners, dus door zichtbaar te zijn. Ophalen, ophalen en nog eens ophalen en dat doen we als raad nog veel te weinig vind ik. De pandemie van de afgelopen jaren heeft hier natuurlijk ook een rem op gezet.

Wat voor type raadslid ben jij?

Bij alles wat ik doe in de raad wil ik de mens achter de regels en voorstellen blijven zien. Me inleven in diegenen die het aangaat en de verhalen horen. Verder blijf ik altijd mezelf, vrij direct en doorvragend en onderzoekend. Kloppen de argumenten? Is het waar wat wordt beweerd? Hebben we alle informatie gekregen? Verder ben ik benaderbaar en reageer ik op signalen vanuit de samenleving.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Je bent raadslid zonder last dus ja, maar wij zijn een coalitiepartij en hebben een fractie met drie raadsleden. Als coalitie stel je een coalitieakkoord op waaraan je je conformeert en als fractie maak je afspraken over standpunten. Ben je het er principieel niet mee eens dan heb je de ruimte om een afwijkende mening te laten horen uiteraard.

Hoe houd je grip op de enorme stukkenstroom van het college?

Een cursus snellezen die we als raad hebben gevolgd helpt en verder is er een portefeuilleverdeling waarbij je ervoor kunt kiezen om niet alles te lezen als het niet jouw onderwerp is. Ikzelf ben een verwoed lezer van stukken en heb er meestal ook de tijd en de interesse voor.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Door de herindeling zijn er wat minder, maar nog steeds veel. Soms dienen we zienswijzen in en soms kunnen we middels moties samen met andere gemeentes zaken veranderen, maar het blijft moeilijk.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Dat stemt van al even geleden toen we in de voormalige gemeente Appingedam een Burgertop hebben georganiseerd. In Eemsdelta beginnen we vaak met inwonersbijeenkomsten en eventueel een enquête. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij grote zaken als de Woonvisie en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Op dit moment doen we het om tot een besluit over de manier van afvalinzameling te komen en binnenkort willen we onze inwoners in een hoorzitting naar hun mening vragen over de komst van een datacenter. Verder hebben we als raad het college de opdracht gegeven om dit jaar met een participatieverordening te komen. Bij de voorbereiding hiervan zijn raadsleden, wethouders, inwoners en ambtenaren betrokken.

Stelling: de voorzitter van de raad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De burgemeester als voorzitter van de raad vind ik prima. De burgemeester staat boven de partijen en kent de achtergrond van de agendapunten.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De griffie is een grote steun, maar ook een stimulans voor de raadsleden. Bij de herindeling is een formatie voor de griffie bepaald en of dit voldoende is wordt geïnventariseerd in de komende tijd.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen, migranten en inwoners meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Beetje vreemde vraag. Vrouwen en migranten zijn ook inwoners. We zijn een gemeente vlak na een herindeling en van drie heel verschillende gemeentes proberen we één gemeente te maken en dat doen we door op bezoek te gaan in de dorpen en kernen, door onze inwoners mee te nemen in de besluiten die hen aangaan en door korte lijnen te houden via gebiedsregisseurs en dorpsondersteuners.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in deze raadsperiode?

Dat iedereen mee kan doen, dat voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar zijn en dat mensen VEILIG kunnen wonen en werken. Eemsdelta is de zwaarst getroffen gemeente in het aardbevingsgebied van Groningen en dat betekent veel onrust en veel onzekerheid. Bijna overal worden woningen, scholen en zorginstellingen versterkt of gesloopt voor veilige nieuwbouw en dat heeft een enorme impact op de mensen die er wonen. Wij willen een betrouwbare overheid zijn, maar dat valt niet mee als vanuit Den Haag de spelregels voortdurend veranderen.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Volg cursussen, Kies je speerpunten en blijf vooral jezelf!

Vorige/volgende