Inge van Beers
Luister naar de gewone man en vrouw in de straat

Inge van Beers, Oisterwijk

Inge van Beers

Gemeente Oisterwijk

Naam: Inge van Beers
Raadslid in de gemeente: Oisterwijk
Raadslid sinds: 2018
Partij: Algemeen Belang
Hoofdberoep: Docent MBO Sociaal Werk

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Voorheen werkte ik in het voortgezet onderwijs als maatschappijkunde docent. Om betekenisvoller les te kunnen geven en de politiek dichterbij jongeren te brengen, heb ik mezelf aangesloten bij een lokale politieke partij in de gemeente.

Op dit moment werk in het MBO bij de opleiding sociaal werk. Studenten ervaren dagelijks het belang van politiek voor hun toekomstige baan: dat ik daar een voorbeeldrol in kan spelen, doet me goed.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Zeker niet altijd. In de praktijk zie ik te vaak een gemeenteraad die de agenda van het college volgt. Daarnaast zijn er ook veel regionaal genomen besluiten waarbij je moeilijk een andere richting op kunt dan de richting die al aangegeven wordt. De gemeenteraad mag hier zelf meer regie pakken.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Terug naar de basis. De gemeenteraad zou meer moeten doen waar ze voor gekozen zijn; namelijk het maken van keuzes voor de samenleving. Niet het ja-en-nee-zeggen wat de laatste jaren gebeurt.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik probeer over alles wat ik doe transparant en duidelijk te communiceren. Ik luister naar de inwoners, ontdek wat er speelt in de samenleving, en spring daarop in door actuele onderwerpen bespreekbaar te maken bij de raad en het college.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Eens, als raadslid ben je gekozen om de inwoners te vertegenwoordigen op de manier die bij jou past en bekend is bij jouw achterban. De basiswaarde 'respect' dient hierbij ten alle tijden in acht te worden genomen.

 

"In de gemeente Oisterwijk mogen wij in onze handjes wrijven met zo'n bedreven en actieve griffie"

 

Hoe houd je grip op de enorme stukkenstroom van het college?

Ik heb mijn eigen portefeuille waarbij ik bepaalde dossiers heb geselecteerd om me op te focussen. Het is dus een kwestie van een schifting maken in de stroom aan stukken die vanuit het college op je af komt. Je moet niet alles willen lezen en weten: focus je op een aantal dossiers en doe die goed.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Er zijn veel werkgroepen opgericht om regionaal meer grip op thema’s te krijgen. Of dit ook succesvol is, betwijfel ik. Zoals ik al eerder zei, regionaal is de richting vaak al bepaald.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De vertaalslag van bezoek naar beleid verdient nog heel veel aandacht, zodat inwoners echt kunnen meepraten en meebeslissen.  De wijk-, dorp- en buurtbezoeken die wij sinds enige jaren samen met inwoners organiseren, zijn een mooie eerste stap in de goede richting.

Stelling: de voorzitter van de raad is en moet de burgemeester blijven.

Eens, omdat de burgemeester een onafhankelijke positie heeft als voorzitter en prima de vergaderingen technisch kan leiden. Op dossiers waarin hij portefeuillehouder is, wordt hij vervangen zoals het hoort.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

In de gemeente Oisterwijk mogen wij in onze handjes wrijven met zo'n bedreven en actieve griffie. De samenwerking tussen griffie en raad is transparant. Wanneer dit nodig is, is uitbreiding van de griffie mogelijk.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Te weinig. Bij burgerparticipatie wordt niet specifiek op een bepaalde doelgroep ingezet. Bij insprekers zie ik toch vaak de wat oudere, blanke man zijn verhaal vertellen. In de verschillende politieke partijen is het doorgaans ook blank en oud(er).

In vergelijking met 10 jaar geleden is er vooruitgang, maar we zijn er nog niet. Evenementen gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren, vrouwen en migranten kunnen bijdragen aan betere besluiten.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in deze raadsperiode?

De politiek dichterbij de inwoner brengen door actief de mening van inwoners op te halen en transparant en duidelijk te communiceren wat ik doe en vind van actuele onderwerpen.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Geniet! Ontmoet nieuwe mensen, luister naar de 'gewone' man en vrouw die je op straat tegenkomt, en ga langs bij verschillende lokale activiteiten.

Actief zijn in de lokale politiek is geen hogere wiskunde, maar een kans om de leefomgeving voor jezelf en de ander een beetje mooier te maken. Grijp die kans!

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende