Irma Bultman
Leg de raad keuzes voor waar ze uit kunnen kiezen in plaats van het voorleggen van een dichtgetimmerd raadsvoorstel.

Irma Bultman, Krimpenerwaard

Irma Bultman

Gemeente Krimpenerwaard

Naam: Irma Bultman
Raadslid in de gemeente: Krimpenerwaard
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Partij: CDA
Hoofdberoep: Officemanager bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Irma Bultman en sinds 29 maart 2018 gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente Krimpenerwaard. Het is lastig om na anderhalve week al te moeten omschrijven wat voor gemeenteraadslid ik ben, maar ik denk dat ik over vier jaar kan zeggen dat ik een raadslid ben die altijd de samenwerking en gemeenschappelijke deler opzoekt en raadsvoorstellen realistisch en nuchter bekijkt.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Het is inderdaad vaak zo dat het college, in plaats van de gemeenteraad, als hoogste politieke orgaan wordt beschouwd: dualisme is in sommige gevallen ver te zoeken. Maar volgens mij ben je als gemeenteraad altijd zelf aan zet om dat om te draaien. Ga het gesprek aan in de raad, maar ook met het college en zoek de samenwerking op. Er tegenaan schoppen is niet de manier om die rollen om te draaien. In the end heeft de gemeenteraad gewoon het laatste woord en dat is iets wat we moeten koesteren.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Eén van de thema's waar ik mij in de komende periode mee bezig wil houden is het thema 'jongeren'. De Krimpenerwaard is een krimpgemeente en om de jongeren te behouden zal er in de komende jaren flink moeten worden geïnvesteerd. Want een gemeente zonder jongeren, heeft weinig toekomst.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat is natuurlijk nog de vraag, maar ik gok zo'n 12-15 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Zelf ben ik raadslid in een gemeente met bijna 55.000 inwoners en de vergoeding is wat mij betreft prima. Raadslid zijn doe je niet voor het geld, maar voor de gemeenschap. Het is een eervol ambt waar een passende, maar bescheiden vergoeding tegenover mag staan. De discussie over een hogere vergoeding voor kleinere gemeenten vind ik een logische, de raadsleden daar doen vaak net zoveel werk als raadsleden in grotere gemeenten.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja. Raadsleden doen hun stinkende best, maar kunnen – gelukkig – niet alles weten. En dat terwijl er steeds meer taken op het bordje van de gemeenteraad komen. Het zou verstandig zijn om in de komende jaren goed te kijken naar de ondersteuning van raadsleden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Mijn eigen ervaring is dat de raad veel meer te zeggen heeft als ze vanaf het begin bij raadsvoorstellen worden betrokken. Een andere houding vanuit het college en de ambtenaren zou soms handig zijn. Leg de raad keuzes voor waar ze uit kunnen kiezen in plaats van het voorleggen van een dichtgetimmerd raadsvoorstel. Dan zijn raadsleden niet alleen aan het controleren, maar geef je ze ook meer een kaderstellende rol.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik denk niet dat het een tegenstelling hoeft te zijn. Het is goed om als raadslid te luisteren naar de ideeën en emoties van inwoners, al mag je je als raadslid nooit laten leiden door deze emoties.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Absoluut!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee. Het is lastig voor raadsleden om invloed uit te oefenen op de regionale samenwerkingsverbanden, terwijl de mogelijkheden er zeker wel zijn. Het is abstract en er is te weinig zicht op wat er gebeurd. Wethouders koppelen soms onvoldoende terug. De gedachte is te vaak dat het onbegonnen werk is om invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling, omdat er meerdere gemeenten meedoen en een zienswijze van één gemeente daardoor zinloos is. Samenwerking tussen raadsleden van verschillende gemeenten is tijdrovend, maar zal wel veel meer moeten gebeuren.

Vorige/volgende