Isabel Plessius
De gemeente moet meer meedenken en minder tegendenken

Isabel Plessius , Zaltbommel

Isabel Plessius

Gemeente Zaltbommel

Raadslid sinds: 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Student Bestuurskunde / Stagiair Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Facebook: Isabel Plessius
Instagram: Isabel Plessius (@isabelplessius)
LinkedIn: Isabel Plessius

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Om Zaltbommel nog mooier en beter te maken. Op het moment dat ik besloot om me verkiesbaar te stellen, vond ik ook dat het geluid van jongeren meer moest worden gehoord. Ik heb niets met schreeuwers aan de zijlijn die alles beter weten, maar er verder niets mee doen. Ik vind dat je je handen uit de mouwen moet steken om zaken daadwerkelijk te veranderen. Zo ergerde ik me iedere dag opnieuw aan de situatie rondom het station, dat was dan ook het eerste waar ik me mee bezighield in de raad. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Verder kan ik slecht tegen onrecht. Als meisje van zeven jaar oud bedacht ik al acties om geld in te zamelen voor ons lokale dierenasiel, die maatschappelijke betrokkenheid zat er dus al vroeg in.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Natuurlijk is het een feit en meestal beleef ik dat ook wel zo. Inwoners denken wel eens dat de burgemeester de baas is van de gemeente, maar uiteindelijk weten diezelfde inwoners ons als raadsleden gelukkig wel te vinden als ze het ergens niet mee eens zijn.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zelf neem ik deel aan een commissie ‘de goede raad’, deze commissie houdt zich onder andere bezig met het aanstellen van een kinderburgemeester, het geven van gastlessen aan scholen en bezoeken aan bedrijven, dorpen en wijken organiseren. Ook al heb ik ook een volle agenda, wat mij betreft mag daar wel een tandje bij. Ik vind ons als raad veel te weinig zichtbaar. De kloof tussen inwoners en politiek groeit en ik vind dat we veel meer moeten doen om onze inwoners te bereiken. Zowel op sociale media als op straat.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

In ieder geval toegankelijk. Ooit liet -  ik jong en onbevangen - 5000 flyers met  mijn telefoonnummer drukken om ze vervolgens door de hele gemeente te verspreiden. Iedereen kan zich wel indenken wat er dan gebeurt. Achteraf zou ik het denk ik opnieuw doen. Het leverde me niet alleen een voorkeurszetel op, het zorgt er nog steeds voor dat inwoners en ondernemers me bellen of appen met zaken waar zij tegenaan lopen. Verder heb ik heel veel energie en ben ik erg ongeduldig, ik wil het liefst dat mijn motie vandaag nog wordt uitgevoerd en dat schriftelijke vragen morgen worden beantwoord.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Absoluut eens, vrijheid van meningsuiting is een groot goed dat gekoesterd moet worden. Wel vind ik het heel belangrijk dat het over de inhoud gaat en dat het altijd met respect is.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dat kan een uitdaging zijn. Ik heb het geluk dat ik met allerlei toppers in de fractie mag samenwerken en dat we het onderling goed hebben verdeeld. Wij zijn een erg complementair team en hebben duidelijke portefeuilles. Verder plan ik in mijn agenda vaste momenten om stukken te lezen en vergaderingen voor te bereiden.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Dat onderwerp ligt ietwat gevoel in onze raad. Zelf doe ik vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties momenteel onderzoek naar regionale samenwerkingsverbanden en ik denk dat wij daar met onze raad nog heel veel winst kunnen behalen. 

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Er zijn meerdere voorbeelden, maar omdat woningbouw één van mijn portefeuilles is, ben ik altijd heel blij als ik hoor dat er door de hele wijk is meegedacht over bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk en dat iedereen vervolgens tevreden terugkijkt op het doorlopen proces. Ik merk dat het bij burgerparticipatie nog weleens misgaat door verkeerde verwachtingen. Inwoners of ondernemers zitten weken, soms maanden aan tafel met de gemeente en zien in de plannen vervolgens niets terug van hun ideeën. Dat zorgt voor frustratie en minder vertrouwen in de overheid. Dat is volgens mij heel goed te voorkomen door aan de voorkant duidelijk te zijn over wat je als gemeente verwacht en door tijdens het proces uit te leggen waarom keuzes worden gemaakt.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Sinds deze raadsperiode ben ik commissievoorzitter en voor beeldvormende vergaderingen werkt dat prima. Ondanks dat ik het heel leuk vind, is het belangrijk dat de voorzitter van de gemeenteraad onpartijdig en neutraal is.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze griffie is echt top. Ze zijn behulpzaam en ik ben erg dankbaar voor alles wat ze doen. Sparren, meedenken over hoe je zaken het beste kunt aanpakken en ook  nog eens altijd vrolijk. Ze nemen alle tijd voor iedereen. Extra budget is eigenlijk nooit ter sprake gekomen.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Als raad doen wij daar niets aan. 

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Dat zijn er meerdere. Een betaalbare woning voor iedereen; ik heb me tot nu toe bijvoorbeeld ingezet om startersleningen te verruimen en flexwoningen te realiseren, maar er moet nog veel meer gebeuren. Ik vind ook dat er meer ruimte voor ondernemers moeten zijn, zonder onnodige regelgeving. De gemeente moet meer meedenken en minder ‘tegendenken’. Nadenken over wat er wél kan in plaats van wat er niet kan. Een ondernemersloket staat al jaren op mijn verlanglijstje en is wat mij betreft een goed middel om ondernemers beter te faciliteren. En als we dan toch bezig zijn met loketten, dan wil ik ook graag een evenementenloket. Er wordt steeds minder georganiseerd en een van de redenen is omdat het veel werk is. Ten slotte is Zaltbommel te mooi om vies te zijn, wat mij betreft zetten we extra in op het schoonmaken van onze gemeente.

 13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Hoe cliché ook, maar “choose your battles”, in mijn eerste jaar als raadslid wilde ik ieder stuk lezen, overal aanwezig zijn, iedereen leren kennen en alle opleidingen volgen. Ook vond ik dat ik overal iets van moest vinden. Je kunt je beter in een aantal dossiers vastbijten. Het is belangrijk dichtbij jezelf te blijven en veel naar buiten te gaan. Buiten hoor je immers meer dan in zaaltjes met politici of beleidsmakers en uiteindelijk zit je er voor je inwoners en ondernemers. Verder is het belangrijk om af en toe koffie te drinken of te borrelen met je mede-raadsleden, uiteindelijk doe je het toch met z’n allen. En als laatste: beleid kost tijd, als je net als ik ongeduldig bent, moet je dit af en toe in jezelf herhalen en het vervolgens accepteren.

Vorige/volgende