Isha Henry-Hament
Ik denk dat we goede representatie vaak net zo goed kunnen toeschrijven aan ervaring als aan identiteit

Isha Henry-Hament, Breda

Isha Henry-Hament

Gemeente Breda

Naam: Isha Henry-Hament
Raadslid in de gemeente: Breda
Raadslid sinds: juni 2022
Partij: VVD
Hoofdberoep: Rayonmanager bij Reckitt Benckiser

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Dat is onverwacht zo gelopen. Ik studeerde Internationale betrekkingen in Antwerpen en was van plan me aan te melden als trainee bij een internationale organisatie. Na een aantal summits en ronde tafels van o.a. de NAVO te hebben bijgewoond merkte ik pas echt hoe ver je verwijderd bent van de gewone burger in dit soort omgevingen.

Het beginsel van subsidiariteit begon ineens te leven. Dit besef, en de coronatijd die aanbrak waardoor ik meer thuis was, zorgde ervoor dat ik om mij heen keek en mezelf de vraag stelde: hoe maak ik een impact veel dichterbij huis? En wat speelt er in mijn stad en in mijn wijk? Hoe kan het dat we het idee hebben dat de wereld nu sterk gepolariseerd is? Is die polarisatie überhaupt ooit anders geweest?

Ik wist dat ik meer over de wereld zou leren door de antwoorden dichterbij huis te zoeken. Ik wilde ook in het bedrijfsleven blijven werken. Dit zorgde ervoor dat mijn interesse in de lokale politiek groter werd. Ik wist dat ik liberaal was in mijn denken en doen, maakte kennis met de lokale VVD, werd al snel fractieambassadeur, toen burgerraadslid en nu mag ik mezelf trots raadslid noemen!

Rond die tijd dat ik politiek actief werd kwam er een rapport uit van de rekenkamer die de ongewenste segregatie in de stad blootlegde. Vanuit natuurlijke interesse en ervaring, opgegroeid in een ‘kanswijk’, wist ik dat ik mij bezig wilde houden met kansengelijkheid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

We kunnen niet alles voor elkaar krijgen maar puur gevoelsmatig beleef ik dat wel zo. Als er iets goed of slecht gebeurd wordt er als eerste gekeken naar de partijen in de raad. Politieke partijen worden geprezen of krijgen de schuld. Mensen vragen zich af: hoe gaan de mensen die daar elke week vergaderen problemen oplossen? Het feit dat er zoveel gesproken wordt over de teruglopende vertrouwen in de politiek, ook op gemeentelijk niveau, is wat mij betreft een indicatie voor de positie die de raad heeft.

Er zou geen grote teleurstelling zijn zonder verwachtingen.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Communicatie en wederkerigheid. Het is te verleidelijk om alleen met je werk bezig te zijn. Ik denk dat veel raadsleden het gevoel hebben dat als zij maar belangrijke dingen agenderen, hun stukken goed kennen, goede bijdragen leveren en het college goed controleren dat zij een goed raadslid zijn. Dat is denk ik ook zo, maar dan blijft het achter gesloten deur.

Ik denk dat wat je doet, hoe je het doet, waarom je het doet en of het uiteindelijk gelukt is (of niet) duidelijk gecommuniceerd moet worden naar de inwoners, het liefst in alledaagse taal. Dat is tijdrovend, het is niet altijd even makkelijk uitleggen maar ik denk dat we hier veel meer aandacht voor moeten hebben als raadsleden. En meer doen met de feedback die we krijgen van inwoners. Actiever het gesprek aangaan en beter luisteren.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Eentje met het hart op haar tong. Kritisch, maar ik ga meestal toch op zoek naar de middenweg en nuance. Ik heb een sterke eigen mening, maar ik houd er rekening mee dat iedereen zijn eigen realiteit heeft en probeer goed te luisteren naar de ander. Ik ben van de inhoud.

Mijn vader zei een keer; "Isha je moet niet de politiek in gaan, daar ben je veel te eerlijk voor". Ik wil hem graag bewijzen dat je prima authentiek kan zijn en je ding kan doen in de politiek.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Eens, we zijn allemaal individuen met een eigen visie, hierin mag je best onderscheidend zijn. Het is wel belangrijk dat je dit binnen je fractie afstemt. Mensen stemmen op je omdat je kaders en standpunten benoemt in je programma. Het moet wel in lijn zijn met je partij en achterban.

 

Inclusie is natuurlijk meer dan gender en waar je vandaan komt. Het is eigenlijk heel breed.

 

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dat ben ik zelf ook nog aan het uitzoeken.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbande te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel regionaal en er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden bijgekomen. Gemeenschappelijke regelingen op o.a. gezondheid, veiligheid, omgeving, belasting en milieugebied, is gewoon heel veel om grip op te krijgen. Het is belangrijk om op jouw onderwerpen de lijntjes met de wethouders kort te houden zodat je weet welke organen er zijn en wat er speelt.

Wij krijgen als raad de voorjaarsnota’s, begrotingen en jaarrekeningen van die maatschappelijke organisaties, je zou vragen kunnen stellen over de stukken. We investeren ook steeds meer in het ontmoeten van andere raadsleden in de regio, dat helpt ook om een beeld te krijgen van wat er speelt. Tijdens de inwerkperiode van de nieuwe raad zouden we hier in Breda daar langer bij stil kunnen staan.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Ik ben er nog niet lang genoeg en heb het nog niet van dichtbij genoeg meegemaakt om uit eigen overtuiging een ‘best practice’ te benoemen. Wel lijkt het me belangrijk dat we als gemeente goed de verwachtingen schetsen wat betreft inspraakprocedures en bezwaarprocedures. En goed uitleggen hoe participatieladders werken. Communicatie, het liefst ver vooraf, is erg belangrijk.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad uit hoofde van taken. Wat mij betreft houden we dat zo. En in Breda werkt dat ook goed waarbij de burgemeester als een onafhankelijk voorzitter de raad kan voorzitten. En als de burgemeester ene keer zelf het woord moet voeren, wordt hij vervangen door 2 zeer ervaren en kundige plaatsvervangers.

Mogelijk wordt dat ooit anders wanneer er een gekozen burgemeester is maar tot die tijd, werkt het prima.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie? En trekt jouw gemeenteraad extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

We kennen in Breda een compacte griffie die de raad goed ondersteunt in haar werkzaamheden. Momenteel zijn we met elkaar als raad in gesprek over onze spelregels, het vergadermodel en de ondersteuning.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Ik heb zelf diversiteit in mijn portefeuille en in de ideale wereld zie ik dit onderwerp niet als iets permanents. Want waarom zou er een wethouder op dit onderwerp moeten zitten om mensen zoals ik: vrouw, half Tanzaniaans en half Nederlands, volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij?

Als ik het op mezelf betrek vind ik het onnodig, je wilt juist níet anders behandeld worden door je huidskleur of gender. Maar ik denk dat politici soms juist daar de fout maken. Dat ze bepaalde onderwerpen teveel op zichzelf betrekken. Mijn ervaring en realiteit is niet die van een ander.

We moeten hier aandacht aan blijven schenken. Als ik ergens van overtuigd ben dan is het dat groepsdenken funest kan zijn. Het allerbelangrijkste is representatie en herkenbaarheid, ik geloof dat dat langzaam maar organisch groeit. Zodra mensen zich herkennen in een omgeving, wordt het vanzelf een veilige plek. Tegelijkertijd begrijp ik dat de notie van ‘representatie’ of ‘afspiegeling van de samenleving’ een complexe is. Ik denk dat we goede representatie vaak net zo goed kunnen toeschrijven aan ervaringen als aan identiteit.

We zien gelukkig dat er mensen met een migratieachtergrond vertegenwoordigd zijn in de Bredase raad en ongeveer 40% is vrouw. Ik vind dat we het oké doen, we zijn goed op weg. Van de zeven wethouders zijn er maar twee vrouw, dat kan wel beter. Maar inclusie is natuurlijk meer dan gender en waar je vandaan komt. Het is eigenlijk heel breed.

We kijken naar wat wij kunnen doen om ons werk en taalgebruik begrijpelijker te maken. Het grotendeel van de partijen zit regelmatig met een taalpanel dat bestaat uit mensen die laaggeletterd zijn of dyslexie hebben zodat wij goed naar de behoeften luisteren van deze groep. We doen extra ons best om vrouwen te enthousiasmeren voor de politiek via de terugkerende campagne ‘Vrouw en Politiek’. Ook helpt de kindertrendrede ons om kinderen een stem te geven en ons visie te verbreden.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Kansengelijkheid. Dat we goede kwaliteit scholen hebben en hier scherp op zijn. Dat voorzieningen en leefomgeving in alle wijken op peil zijn en dat er geen grote verschillen te vinden zijn. Dat jongeren genoeg te doen hebben en niet op straat hangen en dat wij een samenleving blijven van meritocratie. Meritocratie heeft een negatieve connotatie, maar dat is wat mij betreft niet nodig. De focus moet blijven op kennis en kunnen, waar je ook wieg ook staat.

We moeten wel scherp zijn op een doorgeslagen ‘streef’ samenleving. Het is daarbij belangrijk dat we de verschillen in kennis en kunnen blijven omarmen en de kracht blijven zien daarin. Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen aan de samenleving. Het één is niet beter dan het andere.

Ook moeten we de grote verschillen in gezondheid bij de kern aanpakken en vind ik het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig zijn. Dan pas ben je echt vrij. Dát zijn mijn speerpunten.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Investeer in je netwerk en met name de mensen die al veel ervaring hebben in de politiek. Wees niet timide om vragen te stellen en verwacht van tevoren dat je een paar keer zal vallen, fouten zal maken en domme vragen zal stellen (ja, die bestaan). Maak een duidelijke doelstelling voor jezelf, ook als het even duurt voordat je het scherp hebt. Dat hoort er allemaal bij. Dit is overigens ook meteen een note-to-self aangezien ik zelf ook beginnend raadslid ben.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende