Jan Smits
Trend zien te doorbreken dat de gemeente steeds meer een uitvoeringsorganisatie van het Rijk wordt

Jan Smits, Tynaarlo

Jan Smits

Gemeente Tynaarlo

Rechtzetten

In de nieuwsbrief is abusievelijk de plaatsnaam Apeldoorn vermeld. Dat moet natuurlijk Tynaarlo zijn.

 

Naam: Jan Smits
Raadslid in de gemeente: Tynaarlo
Raadslid sinds: 2022 (de afgelopen 10 jaren ben ik statenlid in Drenthe geweest)
Partij: VVD
Hoofdberoep: Directeur/Eigenaar Adviesbureau

LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben een enthousiast liefhebber van lokale politiek. Het gaat over je eigen wijk, buurt of dorp. Het gaat over mensen die je bij de supermarkt tegenkomt en je daar aanspreken op wat je kunt betekenen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Jazeker! Binnen de gemeente is dat zo. Maar dat komt ook met verplichtingen, namelijk om qua stevigheid en deskundigheid goed je rol als raadslid in te vullen ten opzichte van de inwoners en het college.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik vind deskundige raadsleden heel erg belangrijk. Een goed en op de praktijk gericht trainingsaanbod is van groot belang voor elke raad.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben erg van de inhoud, van de dialoog en van de (praktische) oplossingen. Nooit op de persoon en als het met een beetje humor kan, bereik je vaak meer.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Het moet natuurlijk wel fatsoenlijk blijven, maar ik ben niet zo van de fractiedwang of coalitiedwang. Geef je passie de ruimte, anders heb je in de raad niet veel te zoeken.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door veel vragen te stellen, aan bijvoorbeeld de griffie, het college en de ambtenaren. In onze gemeente hebben we gelukkig een gemeentesecretaris die het bevragen van de ambtenaren zeer aanmoedigt.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

In onze gemeente werken we best veel samen met buurgemeenten over tal van zaken. We hebben gelukkig een intergemeentelijke werkgroep met raadsleden uit alle deelnemende gemeenten om samen goede kaders te stellen en op een zo goed mogelijke manier democratische controle uit te oefenen. In de praktijk werkt dat goed. Ik ben daar tevreden over.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Beleid op het gebied van duurzaamheid wordt ontwikkeld in samenwerking met een klankbordgroep waarin 80 inwoners meepraten en meedenken. Ik vind dat we onze inwoners nog veel meer bij dit onderwerp moeten betrekken, maar dit is een mooie start.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het daarmee eens. Mogelijk zou het per gemeente kunnen verschillen, maar in onze gemeente doet de burgemeester dat heel goed. Hij is een goede coach voor zowel raadsleden als collegeleden. En mocht je als raadslid niet tevreden zijn over de manier waarop de burgemeester invulling geeft aan haar of zijn rol, dan heb je instrumenten om dat bespreekbaar te maken. Maak daar dan ook vooral gebruik van.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

In de korte tijd dat ik nu raadslid ben, ben ik heel tevreden over de griffie. Altijd bereikbaar, uitermate dienstbaar, maar je niet naar de mond praten. Prima! Wanneer de griffier aangeeft dat er een ruimer budget voor de griffie nodig is, moeten we dat als raad serieus nemen. Toevallig ben ik zelf voorzitter van de werkgeverscommissie geworden, dus ik help de griffier waar mogelijk.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In alle eerlijkheid: te weinig. De raad bestaat nog voor een groot deel uit oudere witte mannen (waarvan ik zelf ook één ben) en we moeten echt meer doen om een inclusieve raad te worden. Dit is een belangrijk punt waarmee we aan de slag moeten. Pas dan zijn we een echte volksvertegenwoordiging.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De lokale democratie verlevendigen. Maar dan moet je wel de trend zien te doorbreken dat de gemeente steeds meer een uitvoeringsorganisatie van het Rijk wordt.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Kom uit je eigen bubbel. Je gelijk halen is echt niet moeilijk tussen alleen maar gelijkgestemden. Ga eens naar een fractievergadering van een partij die politiek gezien ver van je af ligt en kijk wat je daar kunt leren. En als extra tip: men zegt dat de inwoner de politiek niet meer vertrouwt, maar eigenlijk is het precies andersom. Geef vertrouwen, dan ontvang je het ook!

Vorige/volgende