Jan Stoefzand
Blijf jezelf, doe het met open vizier en sta tussen de inwoners

Jan Stoefzand, Hoogeveen

Jan Stoefzand

Gemeente Hoogeveen

Naam: Jan Stoefzand
Raadslid in de gemeente: Hoogeveen
Raadslid sinds: 1986 met een onderbreking tussen 2002/2006 i.v.m. wethouderschap
Partij: Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Hoofdberoep: Gepensioneerd

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ga door het leven als een gematigd, rustig persoon en hou niet van kapsones. Gewoon doen is de weg die ik bewandel. Verwacht van mij geen wereldwonderen. Ik ben dan ook meer een doener dan een denker. Ik voel mij vasthoudend aan bepaalde zaken. Het geloof speelt daarin bij mij een rol.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad zie ik zeker als het hoogste politieke orgaan. Dit betekent voor mij dat de raad uiteindelijk beslist wat er in de gemeente plaatsvindt. Dat ik daar een radertje in mocht zijn voor onze inwoners gaf en geeft mij altijd wel een gevoel dat je het ergens voor deed en doet.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

In de huidige periode zitten wij in het college en met een college programma wat je als coalitie hebt afgesproken hebben we gezamenlijk doelen bereikt. Het gaat mij niet om mij persoonlijk. Mijn inzet is meer gericht op gezamenlijkheid.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Raadslid zijn kost tijd. Hoeveel, al snel kom ik op 20 uur per week. Eigenlijk ben je er 24 uur per dag mee bezig. Inwoners weten mij te vinden. Zowel telefonisch, email als bezoek bij mij aan huis. Door die toegankelijkheid kost het veel tijd, maar de waardering ervoor geeft mij de tijd en kracht. Mijn vrouw denkt daar wel eens anders over.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Wanneer is de vergoeding voldoende? Toen ik begon als raadslid was de vergoeding een stuk

minder en ik was toen een eenmansfractie. Maar ik vindt het geld niet het belangrijkste, belangrijker vindt ik het dat je tussen de mensen staat, weet wat er leeft. Een raad moet mijn inziens een afspiegeling van de bevolking zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Uiteraard krijg je wel eens kritiek, daar moet je mee kunnen leven, anders moet je deze tak van sport niet gaan beoefenen. Je doet het nooit ieder naar de zin. Maar je moet wel kunnen

uitleggen waarom je het zo gedaan hebt.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol van de raad heeft daardoor weer meer betekenis erbij gekregen. In Hoogeveen hebben we een goede voorbereiding naar deze nieuwe zorgtaken gehad. Wat ik wel merk is dat je op deze zaken ook meer aangesproken wordt.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De Omgevingswet geeft zo ik het tot op heden zie voor ons als raad weinig verandering.

Ja het is een titel die al hetgeen wat er is en was in zich heeft. Ik heb geen illusie dat het er makkelijker van wordt.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Is 1 procent voldoende voor opleiding, onderzoek en ondersteuning? Het is mijn inziens te weinig. Maar ik voeg ook direct de vraag toe: wanneer is het genoeg? Wat ik belangrijker vindt is dat wanneer er ergens iets knelt of niet loopt zo het hoort, de raad dan bereid is geld vrij te maken. Opleiding kun je plannen, onderzoeken en ondersteuning is afhankelijk van de vraag en het nut. Met een goede opleiding kun je mogelijk onderzoeken en ondersteuning ontlasten.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wij hebben ervaring opgedaan met het dualisme, dit zou de raad krachtiger moeten maken.

Wat heeft dit gebracht? Mijn inziens weinig tot niets. Er moet bestuurd worden. Dat betekent dat partijen elkaar moeten vinden. Eerlijk gezegd heb ik weleens een soort van dualisme in mij ook al ben je een college partij.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Als je inhoudelijk kennis hebt en kunt uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt, dan kun je ook met de emoties en ideeën van inwoners omgaan. Als je als raadslid vindt dat de emoties en ideeën van de inwoner zwaarder wegen dan de inhoudelijke dan moet je een andere keuze maken. Ik heb dat weleens ervaren.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ik vindt het woord ambassadeur van de lokale democratie wel zwaar aangezet, maar dat ik of een raadslid een rol vervul is voor mij een zekerheid die je op je genomen hebt.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

De controle en invloed op samenwerkingsverbanden is een punt dat veel aandacht vraagt.

De raden moeten hier dan ook bovenop zitten. Het is dan nog lastig, want de ene raad kan het werk van het samenwerkingsverband goed vinden voor hun gemeente en de andere gemeente kan daar anders over denken. Wat heel belangrijk is, is dat de raden betrokken worden en ook betrokken willen worden. Wat mij wel opgevallen is in al de achterliggende jaren dat zodra er iets mis gaat de raadsleden actief worden. De oorzaak is dan mijn inziens dat er een afstand is, en dit moet juist voorkomen worden.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Na 32 jaar raadswerk vindt ik het mooi geweest. We zijn klein begonnen en uitgegroeid naar een grotere fractie, met actieve personen. Voor dat ik in de raad kwam was ik bestuurlijk op veel fronten bezig, zelfs vanaf mijn 12e levensjaar. Ik wil meer tijd aan mijn gezin, familie en omgeving besteden. Want al ben je als raadslid thuis, mijn vrouw zei dikwijls: ‘’Je bent lichamelijk thuis, maar geestelijk ben je elders.’’ En dat wil ik nu wel eens anders horen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Voor nieuwe raadsleden heb ik het advies: blijf jezelf, doe het met open vizier en sta tussen de inwoners.

Vorige/volgende