Jane Lobles
Geniet van je rol als raadslid!

Jane Lobles, Den Helder

Jane Lobles

Gemeente Den Helder

Naam: Jane Lobles
Raadslid in de gemeente: Den Helder
Raadslid sinds: 15 mei 2023
Partij: CDA
Hoofdberoep: In between jobs momenteel (werkte onlangs als locatiemanager op een crisisnood opvang voor vluchtelingen)
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Met het aanvaarden van de functie ook ambt van volksvertegenwoordiger gaat een lang gekoesterde droom in vervulling.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De functie van raadslid is een mooi en bijzonder ambt met veel verantwoording. Naast het realiseren van het partijprogramma, leg je ook je oor te luister om informatie op te halen (bij o.a. bewoners en organisaties) om te kunnen komen tot een weloverwogen besluit.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

We moeten als gemeenteraad veelal uitvoering geven aan opgelegd beleid vanuit Den Haag. Dat neemt niet weg dat je met name over de basale zaken zoals energie, wonen en het gezin als hoeksteen vanuit een visie en missie proactief blijft en handelt.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Om als raadslid optimaal te kunnen functioneren vind ik professionaliseren en samenwerking van belang. Dat betekent dat ik gebruikmaak van trainingen vanuit o.a. de Raadsacademie. Boeken lees over het ambt en ontwikkelingen volgt. Daarnaast is het nog meer van belang om regionaal/provinciaal als partijgenoten elkaar veel meer weet te vinden en samen te werken.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben van mening dat wanneer je iets zegt dat het gebaseerd moet zijn op feiten en wat het effect kan zijn. Maar ook het uiten van je zorgen over bepaalde ontwikkelingen of (geen) beleid.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Voor het kunnen houden van grip is het lezen van de inhoudsopgave, de samenvatting en conclusie/aanbevelingen key. Voor meer diepgang kan je ook een gesprek hebben met professionals voor meer input en inzicht.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Wat ik erg waardeer zijn de werkbezoeken aan organisaties en presentaties om meer inzicht en input te krijgen. In het verleden werden er ook door de raadsleden zelf items, die onvoldoende aandacht hadden, aan de raadsleden gepresenteerd. Voor het krijgen van grip is het blijven vragen van opbouwende kritische vragen van belang zodat je kan blijven werken aan verbeteringen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Burgerparticipatie is een groot begrip dat te pas en onpas wordt gebruikt. Door aan het begin van een traject aan te geven wat je wilt en hoe je dat gaat toepassen geef je duidelijkheid aan de rol van burgers. Dus als je informatie komt ophalen bij burgers dan is dat een duidelijke vorm van participatie en aangeeft wat de rol is van de burger in het traject.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De taak van de voorzitter is naast de technische aspecten, een verbinder en toezien dat daadwerkelijk alles ordentelijk verloopt. Dus ja, ik ben van mening dat de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad moet blijven.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze griffier, de heer Huisman, en zijn ondersteuners zijn bevlogen professionals. Ik denk dat wij als raadsleden nog onvoldoende gebruik maken van hun kennis en kunde. 

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Het is mijn missie om juist meer vrouwen zo ver te krijgen om de weg te vinden en meer invloed te kunnen krijgen op besluitvorming(en).

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Het leren stellen van prioriteiten, selectief inzetten van instrumenten en politiek profileren/pieken op de juiste momenten.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Geniet van je rol als raadslid!

Vorige/volgende