Jesse de Jong-Paalvast
De gemeenteraad is volgens mij krachtiger en relevanter als zij zelf (politieke) initiatieven kan nemen.

Jesse de Jong-Paalvast, Maassluis

Jesse de Jong-Paalvast

Gemeente Maassluis

Raadslid van de Week

Naam:                                        Jesse de Jong-Paalvast
Raadslid in de gemeente:      Maassluis
Raadslid sinds:                         september 2019
Partij:                                         D66
Hoofdberoep:                          Adviseur public affairs bij de VNG
Twitter:                                         @Jesse_DJ                   
LinkedIn:                                       https://www.linkedin.com/in/jessedejong/

 

1.Waarom ben je raadslid geworden?

Om te helpen de politiek in Maassluis beter begrijpelijk voor inwoners te krijgen. De beste plek om de politiek te begrijpen, vond ik, was in de politiek zelf. De besluiten van de gemeenteraad zijn voor een buitenstaander lang niet altijd logisch, mijn idee was dat dan vooral de politieke afweging logisch en duidelijk moest zijn: dat is mijn drijfveer. Daarnaast vond ik het heel belangrijk dat jongeren ook een stem in die politieke afweging moesten hebben.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad heeft het laatste woord, maar is lang niet altijd het orgaan dat inwoners zien als het hoogst. Beslissingen in de gemeente worden vooral het college toegeschreven en het is in een kleinere gemeente vaak lastig om als gemeenteraad zelf het voortouw te nemen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer politiek! Dat klinkt tegenstrijdig, in een sterk gepolariseerde samenleving. Maar waar je als gemeenteraad verschilt van de ambtelijke organisatie is dat je politieke meningsverschillen uitvergroot. Door meer politiek te debatteren, voorkom je dat de gemeenteraad vooral technisch bezig is en het werk van ambtenaren overdoet. En door minder tijd te besteden aan technische controle, houd je meer tijd over voor je agenderende taak. De gemeenteraad is volgens mij krachtiger en relevanter als zij zelf (politieke) initiatieven kan nemen.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik hoorde laatst de term ‘democratisch procesbewaker’ en ik denk dat dat goed op mij van toepassing is. Als volksvertegenwoordiger vind ik het belangrijk dat de keuzes en acties van de gemeente legitiem zijn en dat de raad en inwoners er goed bij betrokken zijn.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Helemaal mee eens. Als commissievoorzitter zorg ik dat ook een afwijkende mening dezelfde tijd en aandacht krijgt als de consensus van de rest van de raad. Als raadsleden het gevoel hebben dat zij hun mening niet kwijt kunnen in de raad, dan bestaat de kans dat het debat opschuift naar sociale media. En daar gelden niet de gelijkwaardige regels die het debat in de raad legitiem houden.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door scherpe keuzes te maken. Als je de stroom vanuit het college volgt, houd je geen tijd over voor eigen politieke ideeën en eigen initiatieven. Als eenmansfractie kies ik er daarom voor om soms een commissiedebat aan andere raadsfracties over te laten.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We spreken daar regelmatig over, maar de extra tijd die het kost om echt grip op alle regionale samenwerkingen te krijgen hebben we simpelweg niet. In Maassluis hebben we een vast agendapunt op de raadsagenda: mededelingen van vertegenwoordigers in verbonden partijen. Met name de raadsleden die deelnemen in de adviescommissies van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) vertellen daar wat hun inbreng was bij de vergaderingen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw participatiebeleid. Ik heb daar als raadslid aan meegewerkt in een werkgroep. Dat beleid vraagt vooral een andere houding van de gemeente, zo wordt er ook op initiatief van mijn partij het right to challenge in opgenomen. Daarnaast hebben we een uitgebreid traject om de omgevingsvisie echt door de inwoners te laten vormgeven.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Oneens, ook een raadslid kan vergaderingen voorzitten. Ik zie zelf als commissievoorzitter dat je als raadslid goed voor je eigen raad kunt opkomen. De burgemeester heeft ook een belangrijke portefeuille en soms zelfs meerdere. Op die momenten is het goed dat hij of zij niet in een dubbelrol zit.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De griffie is mijn beste bondgenoot in de raad en soms ook een belangenbehartiger voor onze raad bij de ambtelijke organisatie. De positie van de griffie staat wel onder druk, ook bij ons in Maassluis. De griffie werkt nu aan een toekomstplan, waar ook uitbreiding van de griffie bij hoort. Het is niet vanzelfsprekend dat er extra geld wordt uitgetrokken voor de griffie. Ook hebben we sinds februari 2024 pas een regeling voor fracties ondersteuning in Maassluis!

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Daar hebben we geen aparte acties voor.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Dat iedereen in de stad dezelfde vrijheid en veiligheid heeft in het verkeer: met de auto, de fiets, met openbaar vervoer of te voet. Je moet iedere keus daarin zelf kunnen maken, ook als je bijvoorbeeld een handicap hebt.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Denk goed na over waar je je tijd aan besteedt. Het is verleidelijk om kleine verbeteringen in technische raadsstukken te vinden, maar je bent als raadslid veel effectiever als je je richt op je eigen prioriteiten en onderwerpen. Vraag eens een ander raadslid om namens jou een vraag in te brengen, zodat je zelf tijd over hebt voor een ander debat.

 

Vorige/volgende