U bent hier

Jesse Jansen

Jesse Jansen

Bernheze
"Kies op welke thema’s jij het verschil wil maken voor jouw gemeente. Daarmee help je jezelf, inwoners én collega’s."

Naam: Jesse Jansen
Raadslid in de gemeente: Bernheze
Raadslid sinds: 2018
Partij: Progressief Bernheze
Hoofdberoep: Bestuurs- en verenigingssecretaris Partij van de Arbeid
Twitter: @JesseJans
Instagram: @zetelvanjesse
LinkedIn: Jesse Jans

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Bernheze is een fijne gemeente om te wonen. De meeste mensen hebben het hier goed. Maar dat geldt niet voor iedereen. Het is belangrijk dat mensen die het moeilijk hebben niet uit het oog verloren worden, maar op hun gemeenschap en gemeente kunnen rekenen. Ik geloof dat ik daar met mijn inzet, enthousiasme en kennis een steentje aan kan bijdragen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja. De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die van invloed zijn op het leven van heel veel mensen. Als het erop aan komt is het de gemeenteraad die besluit waar woningen gebouwd worden, hoe verenigingen ondersteund worden en waar duurzame energie opgewekt mag worden. Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid, én kansen om dingen echt beter te maken.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is voor gemeenteraden een kunst om niet te verdrinken in de grote hoeveelheid vergaderingen en de enorme berg vergaderstukken. Als dat wel gebeurt, is de kans groot dat er geen tijd meer overblijft om in gesprek te gaan met mensen buiten het gemeentehuis. En hoe weet je dan of je nog met de goede dingen bezig bent?

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Als gemeenteraadslid wil ik het verschil maken. Ik geloof dat je in de politiek het meest bereikt als de relaties met collega’s en inwoners goed zijn. Daarom ben ik altijd op zoek naar de verbinding. Als je weet wat je aan elkaar hebt is het fijner samenwerken. Dan pik je het van elkaar als je stevig uithaalt in de raadszaal, maar gun je elkaar het succes ook als er een goed idee op tafel ligt.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Het is belangrijk dat verschillende standpunten in de raadszaal bij elkaar kunnen komen en bediscussieerd kunnen worden. Veel kan en mag, zolang het gaat over de inhoud. De raad doet vooral zichzelf een groot plezier als er met fatsoen gediscussieerd wordt.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Als je als gemeenteraadslid gekozen wordt voel je een grote verantwoordelijkheid. Dat brengt de neiging met zich mee om alles te willen weten en zien. Zeker in het begin kan je je daar enorm in verliezen.

Dat terwijl het beste gemeenteraadslid niet persé het gemeenteraadslid is dat de meeste stukken leest. Daarom heb ik, samen met mijn fractie, een aantal onderwerpen gekozen waarop ik écht actief wil zijn in de gemeenteraad. Onderwerpen waar ik mij extra in verdiep, waarover ik spreek met mensen in de dorpen én waar wij zelf voorstellen over maken.

Als raadslid kan je je namelijk niet overal druk over maken; je moet je druk maken over de dingen die écht van betekenis zijn voor inwoners van jouw gemeente.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Onze gemeenteraad heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de verbinding met regionale samenwerkingsverbanden. Dat is écht een belangrijk speerpunt van onze gemeenteraad.

Wij blijven niet hangen in frustratie over de manier waarop samenwerkingsverbanden bestuurd worden, maar kijken naar hoe onze invloed zo groot mogelijk kan zijn. Daarom zijn wij bijvoorbeeld de ‘lokale regiotafel’ gestart. Een kleine raadscommissie die samen met griffier en burgemeester bekijkt welke thema’s in de regio besproken worden, en bepaalt welke regionale thema’s in onze eigen raads- en commissievergaderingen op de agenda moeten komen.

Daarnaast hebben ook de griffiers in onze regio zich verenigd in een werkgroep. De griffiers zorgen er samen voor dat de stukken van de samenwerkingsverbanden goed en makkelijk vindbaar zijn voor raadsleden van alle samenwerkende gemeenten én zorgen voor de organisatie van een aantal bijeenkomsten per jaar waar alle raadsleden van samenwerkende gemeenten samenkomen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In de gemeente Bernheze kunnen inwoners nog veel beter betrokken worden bij plannen die gemaakt worden. Er is veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat ook anderen dan de ‘usual suspects’ zich geroepen voelen om mee te denken.

Tegelijkertijd doen we daar wel erg ons best voor. Zo is de gemeente bijvoorbeeld een platform gestart om het voor inwoners gemakkelijker te maken om de voortgang van bepaalde initiatieven te volgen en te reageren. En ook als gemeenteraad denken we na over hoe we onze werkwijze kunnen aanpassen zodat meer inwoners zich geroepen voelen om bij te dragen.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Daar ben ik het mee eens. De burgemeester staat boven de partijen en is voor veel inwoners het uithangbord van de gemeente. Daarmee is de burgemeester in positie om met gezag op te treden, maar ook om een brug te vormen tussen inwoners, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders én ambtelijke organisatie. Het is een hele kunst om die balans goed te bewaren. Maar veel burgemeesters kunnen dat, en dan is het van waarde.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De gemeenteraad van Bernheze wil zichtbaar zijn in de dorpen, wil zich roeren in de regio en wil goede besluiten nemen. Dat kan niet zonder een sterke griffie. Daarom heeft de gemeenteraad van Bernheze de afgelopen jaren wél extra budget uitgetrokken voor een ruimere ondersteuning door de griffie. Een investering die loont.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Het is belangrijk dat de gemeenteraad een goede afspiegeling is van de inwoners in de gemeente. In Bernheze lukt dat nog niet goed genoeg. Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en ook jongeren zijn ondervertegenwoordigd. De afgelopen jaren zijn er diverse acties gestart om bijvoorbeeld meer vrouwen de stap naar de lokale politiek te laten maken. Dat heeft wat resultaat gehad, maar niet genoeg. Die acties moeten we doorzetten.

Tegelijkertijd zijn we in Bernheze blij met iedere inwoner die serieus een steentje wil bijdragen. Het loopt geen storm bij politieke partijen. Dus maken we met elkaar ook werk van het beter zichtbaar maken van het werk van de gemeenteraad en denken we na over hoe om te gaan met de werkdruk.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Bernheze is een gemeente van 5 dorpen met een groot landelijk gebied daartussen. Het is onze uitdaging om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in onze dorpen op peil blijven én onze leefomgeving gezonder wordt. Dat betekent onder andere dat we moeten zorgen dat jongeren in onze dorpen kunnen blijven wonen en dat we serieus werk maken van het aanjagen van de veranderingen in de landbouw.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Kies op welke thema’s jij het verschil wil maken voor jouw gemeente. Daarmee help je jezelf, inwoners én collega’s.