Jessica Keijzer - Nab
Geef politiek méér dan alleen gezicht, zet jezelf ervoor in, dan krijg je er ontzettend veel voor terug.

Jessica Keijzer - Nab, Oss

Jessica Keijzer - Nab

Gemeente Oss

Raadslid sinds: 2018
Partij: VDG Oss
Hoofdberoep: Raadslid
Twitter: Jessica Keijzer-Nab
Facebook: Jessica Keijzer-Nab
LinkedIn: Jessica Keijzer-Nab

Waarom bent u raadslid geworden?

In Eindhoven woonden we fijn. Getrouwd zijn we in mijn geboortestad Oss, en zo kwamen we een beetje bij toeval in een van de mooie kernen van gemeente Oss. Ik was destijds in verwachting van onze dochter en had ook de behoefte naar meer ruimte en rust. Ik wist meteen: hier wil ik blijven en dus ook mijn steentje bijdragen aan de gemeenschap. Zo kwam ik snel in de raad, zette ik een natuurspeeltuin mee op en hielp bij het vergroenen van het schoolplein. Ik werd daarnaast ook lid van de lokale politieke partij in de gemeente Oss: Voor de Gemeenschap.

Tijdens een ledendag van de VDG, polste een voormalig raadslid of ik ooit had overwogen ooit de politiek in te gaan. Eigenlijk niet, een totaal onbekende wereld. Ook leek het in de politiek in mijn ogen of mensen telkens bewust ruzie maken, terwijl ik juist iemand ben van de verbinding. Toch liet de vraag mij niet helemaal los en ben ik mij wat meer gaan verdiepen. Zo heb ik wat mensen die mij goed kennen en mensen die zelf actief zijn in de politiek om advies gevraagd. Ik denk ook dat de timing gewoon goed was, ik was echt op zoek hoe ik mij verder sociaal maatschappelijk in zou kunnen zetten. Dus stelde ik mij kandidaat. De leden en het bestuur zetten mij op een verkiesbare plek; zo kwam in in de gemeenteraad. Ik zie het als mooie kans om iets te kunnen betekenen in mijn directe omgeving voor mijn gemeente.

Nu weet ik inmiddels dat een debat geen ruzie maken is en vooral tot doel heeft standpunten helder te krijgen. Raadslid ben ik vooral geworden omdat ik me zo kan inzetten voor de inwoners van Oss, en dat op mijn eigen wijze.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Het is zo. Of ik het ook zo beleef; soms wel, soms niet.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik ben actief op de sociaal bestuurlijke kant. Er is wellicht niet een specifiek onderwerp of thema waar ik het verschil in maak, ik breng wel mijn eigen geluid en ervaring mee. Én wat zou ik het leuk vinden als er door mijn actieve manier van delen van mijn persoonlijke ervaringen als raadslid meer mensen beseffen dat de lokale politiek geen ver-van-mijn-bed show is. En dat er meer mensen betrokken zouden worden bij wat er speelt in hun eigen omgeving en in de politiek. Dat is iets waar ik mij wel actief voor inzet; de drempel wat te verkleinen tussen politiek/gemeente en de mensen om wie het uiteindelijk gaat. Zo blijf ik ook actief op zoek naar manieren om te kijken of het makkelijker en/of leuker kan.

De meisjes van nu hebben ook vrouwelijke voorbeelden nodig op diverse gebieden om later keuzes te maken.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Voor zover ik weet wel, en is er op dit moment nog budget. Zelf heb ik hier onder andere ook al een training debatteren bij debat.nl van kunnen volgen. Nu heeft ieder raadslid natuurlijk deels zijn/haar eigen behoefte aan een opleiding of ondersteuning.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Niet alleen de griffie is voor mij belangrijk, maar iedereen die ondersteund werkt. Maar specifiek de griffie: ontzettend, mijn steun en toeverlaat. Zowel praktisch, met tips, adviezen en/of als een luisterend oor. Het zal voor hun wellicht ook wat wennen geweest zijn, een enthousiaste stuiterbal die totaal niet bekend was met politiek, en uit een heel andere hoek komt.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Dat zou ik zo oprecht niet weten. Ik mis momenteel niets.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zelf zou ik méér een afspiegeling van de maatschappij in de raad willen zien. Vrouwen, jongeren, lhbt, diverse achtergronden: een mooie mengelmoes. Een representatievere afspiegeling van hoe de diversiteit ook echt is in de maatschappij.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Het is en blijft lastig om je rol als raadslid en gemeenteraad te bepalen en vervolgens zo op te stellen dat regionaal belang ook overeind blijft. Vooral als gemeente Oss als middelgrote gemeente hoor je je verantwoordelijkheid ook te pakken en zul je ook moeten investeren in regionale samenwerkingen. Wij als gemeenteraad zijn hier regelmatig over in gesprek, omdat wij ook zeker het belang zien van regionale samenwerkingen. Dus als raadslid ben ik positief kritisch, samen blijven we ervoor zorgen dat het steeds beter gaat.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

‘Ons Huis van de Wijk’: een bruisende plek in de grootste wijk van Oss, door & voor bewoners. Daar kun je elkaar echt laagdrempelig ontmoeten in de wijk. Krachtig hoe daar de samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en organisaties vorm heeft gekregen. Dat begint allemaal mét mensen die zich willen inzetten vanuit verschillende hoeken om er echt iets van te maken.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Moeilijk te kiezen, aangezien ze beide ontzettend belangrijk zijn. In eerste instantie zou ik zeggen participatie van de inwoners, aangezien je het uiteindelijk voor de inwoners doet. Maar aangezien participatie niet voor iedere bewoner is weggelegd en het nu nog vaak een stap te ver lijkt voor veel mensen om zelf te participeren (omdat het te onbekend is / lastig lijkt en geen dagelijkse kost is), ga ik voor representatie door vertegenwoordigers. Vertegenwoordigers behartigen het belang van de inwoners.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Het is niet goed gesteld met het aantal vrouwelijke raadsleden in onze gemeente. Er zijn in totaal 13 vrouwelijke raadsleden en 24 wel mannelijke. Ik ben dan ook blij met onze krachtige vrouwelijke burgemeester, die vorig jaar nog de titel beste lokale bestuurder van het jaar mocht ontvangen. Het is niet enkel de verdeling man/vrouw die zorgt voor een betere afspiegeling en dynamiek.

De meisjes van nu hebben ook vrouwelijke voorbeelden nodig op diverse gebieden om later keuzes te maken.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Niet uitsluitend, je politieke overtuiging en de mening van de achterban neem je uiteraard mee. Daarnaast maak je na alle afwegingen als raadslid, fractie en raad een keuze.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

Dat blijft wat mij betreft de gemeenteraad, gezamenlijke volksvertegenwoordigers in groepsvorm en niet één persoon. De afspiegeling van de inwoners komt dan ook beter tot zijn recht.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Ja, dit zou je gewoon niet moeten tolereren.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Jarenlang werd er al gesproken over een nieuw centrumplan in Oss. Het plan Walkwartier is onlangs uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad. Een enorm project in het centrum van Oss dat al liep voordat ik raadslid werd. Een plan die ons Osse stadshart een mooie boost kan en zal geven. Een nieuwe bruisende plek met plaats voor wonen, ontmoeten en ondernemen. Dit is een investering die Oss verdiend, die de inwoners verdienen. Dit is durven investeren in de toekomst.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Accepteer dat je niet alles kunt weten. De dossiers zijn tijdrovend, voorkom dat je het contact met de mensen gaat verliezen. Je hoeft het niet alleen te doen of te bedenken, vaak willen mensen graag een ondersteunde rol spelen of hun mening en ervaring delen. Spreek niet enkel over mensen, zoek ze zelf op, maak contact en spreek met mensen. Geef politiek méér dan alleen gezicht, zet jezelf ervoor in, dan krijg je er ontzettend veel voor terug.

O ja, en een lange adem is wel aan te raden. Sommige dingen duren nu eenmaal ontzettend lang.

Vorige/volgende