Joan Nunnely
Leg je oor te luister bij mensen die niet op jou lijken.

Joan Nunnely, Rotterdam

Joan Nunnely

Gemeente Rotterdam

Naam: Joan Nunnely
Raadslid in de gemeente: Rotterdam
Raadslid sinds: 2022
Partij: D66
Hoofdberoep: Ondernemer/docent/bestuurder
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik vind het belangrijk dat de raad een afspiegeling van de stad is en wilde graag de stem van de stad zijn. Er zat tot voor kort niemand met mijn achtergrond in de raad en ik ben ervan overtuigd dat de besluitvorming voor iedereen beter wordt als de raad veelstemmig is. Daarom heb ik mijn vinger opgestoken nadat ik eerst veel andere functies had bekleed.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Absoluut. Ik vind het ook een enorme eer om raadslid te zijn en voel de verantwoordelijkheid van de stad op mijn schouders als we met de raad en het college in onze prachtige Raadzaal aanwezig zijn.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad is krachtig en relevant. Daar hoeft niks aan te veranderen. Wel is het belangrijk dat we meer bewoners uit de stad betrekken bij de raad en hun stem horen. Om mensen te motiveren van zich te laten horen, hebben we als raadsleden allemaal een belangrijke taak.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik heb enorm veel contact met mensen uit de stad en heb hierdoor een groot netwerk. Ik ben al lang actief in Rotterdam, ken veel mensen en mensen kennen mij. Die contacten spreiden zich uit van ouders van de scholen waar mij kinderen op hebben gezeten tot het buurthuis waar tegenover mijn oma woonde en van oud-collega’s van het architectenbureau waar ik ooit heb gewerkt tot de Kaapverdische gemeenschap waar ik warme contacten mee onderhoud.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Helemaal eens alleen is het wel raadzaam om rekening te houden met de omgeving en met artikel 1 van de grondwet. Zomaar dingen roepen mag maar ik vind het wel fijn als het enig doel dient. In onze raad gaat dat over het algemeen uitstekend.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Niet. Soms vraag ik me werkelijk af of het niet wat minder kan en zou ik willen voorstellen dat de stukken op een A4’tje gepresenteerd moeten kunnen worden. Lukt dat niet, dan schort er waarschijnlijk iets aan de plannen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Rotterdam is groot en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan het strand van Nesselande. Daar zijn veel samenwerkingsverbanden die werken maar ook structuren die beter kunnen. Het is aan ieder individueel raadslid ervoor te zorgen de organisaties en partijen te vertegenwoordigen en de deur open te zetten voor overleg en het gesprek. Doen we dat niet goed, dan horen we dat tussentijds of volgt na vier jaar de afrekening.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Er zijn veel trajecten in Rotterdam van Wijk aan Zet tot stadsinitiatieven maar mijn ervaring is wel dat het alleen werkt als zowel het stadhuis als de inwoners elkaar weten te vinden. Laagdrempelige contacten en goede ondersteuning zijn daarin cruciaal en een belangrijke succesfactor.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, daar ben ik het mee eens. De burgemeester moet boven de partijen zweven als onafhankelijk voorzitter met een strak afgebakend takenpakket en beperkt aantal portefeuilles.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik heb als raadslid veel gehad aan de griffie en vind het elke dag weer heel fijn om ermee samen te werken en te merken dat ze er voor me zijn.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

We ondersteunen initiatieven en stimuleren diverse doelgroepen om deel te nemen. Ik heb daar zelf een belangrijke stempel in en durf mezelf voor velen in de stad een rolmodel te noemen. Mijn aanwezigheid maakt echt uit: mensen voelen zich vertegenwoordigd en gezien.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ervoor zorgen dat alle mbo’ers volwaardig meetellen en waardevolle stageplaatsen kunnen vinden in de meest dynamische, diverse stad van NL. Het aanpakken van stagediscriminatie hoort daar vanzelfsprekend bij.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Leg je oor te luister bij mensen die niet op jou lijken. Mensen uit een andere wijk, andere opleiding of andere roots. Dat helpt bij het maken van evenwichtige en verstandige besluiten.

Vorige/volgende