U bent hier

Jocelyn Engelhart

Jocelyn Engelhart

Sittard-Geleen
Enkel een stuk lezen zonder enige noot van wat er leeft in de samenleving werkt niet

Naam: Jocelyn Engelhart
Raadslid in de gemeente: Sittard - Geleen
Raadslid sinds: maart 2014
Partij: D66
Hoofdberoep: Sociaal raadsvrouw, juridisch dienstverlener (zzp)
Twitter: @Joceke
Facebook: Jocelyn Engelhart

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Jocelyn Engelhart, een bevlogen, ambitieuze vrouw van 30. Ik ben een raadslid dat zich inzet voor de mens, de samenleving en moeilijk tegen onrecht en onrechtvaardigheid kan. En mede door mijn rol als raadslid een sociaal maatschappelijk steentje wil en kan bijdragen in de vorm van medezeggenschap.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Op gemeentelijke niveau wellicht, maar dit ervaar ik niet, op deze wijze daar ik hier niet vanuit deze optiek er tegen aan kijk. Het is een kader stellend en controlerend orgaan vanuit ons staatsrecht. En gelukkig maar!

Op welk onderwerp of thema maakt maakt u deze raadsperiode het verschil?

Decentralisaties, jeugdzorg, werk en inkomen zijn algemene thema’s. Specifiek ben ik momenteel bezig met de realisatie van een crisisopvang voor jongeren!

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

15 uur

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ja, ik vind dit passend. De uren kunnen sterk wisselen afhankelijk van wat er op de agenda staat. Als ik het omreken naar een ‘’uurtarief’’ dan vind ik dit een passende vergoeding. Ik denk ook niet dat de vergoeding centraal dient te staan in het werk van een raadslid. En begrijp mij niet verkeerd, uiteindelijk wilt iedereen graag een beloning voor zijn of haar inzet en dit is voor mij ruim voldoende.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Kritiek zal er altijd zijn. Dit is juist goed, kritiek kan juist een drijfveer zijn!

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nog niet zozeer als dat de raad veranderd zou moeten zijn. De decentralisatie betekent ook ‘’zorg dichter bij de burger’’. Ik vind dat de raad ook dicht bij de burger georganiseerd dient te zijn (betrokkenheid, laagdrempeligheid, inspraak, burgerparticipatie). Overigens zet onze gemeente hier goed op in maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik weet eerlijk gezegd niet of er voldoende gereserveerd is maar er is ook nog een fractie budget waar eventueel aanspraak op gedaan kan worden. Overigens vind ik opleiding en ondersteuning vanuit de griffie zeer belangrijk. Iets om na te vragen binnen onze gemeente!

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een meer adequate volksvertegenwoordiging gebaseerd op de huidige samenleving. Meer diversiteit, meer jongeren en meer vrouwen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Dit gaat hand in hand. Voor een raadslid is het belangrijk om te weten welke ideeën er spelen of welke emoties er zijn zodat er inhoudelijk ook op een meer passende wijze geacteerd kan worden. Enkel een stuk lezen zonder enige noot van wat er leeft in de samenleving zou voor mij niet werken.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ja, hier ben ik het mee eens. Echter, niet enkel ambassadeurs maar ook de vertegenwoordiging van de achterban van een gemeente.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Vind ik een lastige vraag daar ik er vertrouwen in heb dat dit in voldoende mate gebeurd. Echter, een leerpunt zou zijn om hier meer zicht op te creëren.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?[BdR1] Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Mocht ik de kans krijgen dan wil ik niets liever dan door gaan! Ik wil mij meer inzetten voor de jeugd, de minderbedeelde en meer inspraak organiseren voor onze burgers. Ik wil politiek laagdrempelig maken zodat men ook meer geïnteresseerd raakt in wat er in je eigen wijk of woonplaats gebeur!t

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ben dankbaar voor het vertrouwen dat men in je heeft en kom op voor de burger belangen. Je bent immers de stem van je kiezers!