Joep Derksen
Niet klagen over, maar praten met.

Joep Derksen, Teylingen

Joep Derksen

Gemeente Teylingen

Raadslid van de Week

Naam: Joep Derksen
Raadslid in de gemeente: Teylingen
Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: Partij voor Teylingen
Hoofdberoep: Eigenaar Writing4U
Twitter: Partij Teylingen 
Facebook: Partij voor Teylingen
Instagram: Partij voor Teylingen
LinkedIn: Joep Derksen

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Niet klagen over, maar praten met. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Overbosch stapte ik met het plan ‘Maak van de Overboschvijver de Blauwe Long’ naar de provincie, het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Doel was om de vijver in dit historische bos in het dorp Voorhout aan twee kanten uit te graven, zodat er weer leven kwam in deze vijver en de biodiversiteit werd gestimuleerd.

Na jarenlang praten en onderhandelen en zorgen voor alle benodigde financiën lukte dit project. Deze hele procedure was voor sommigen van mijn medebestuursleden een gruwel, maar ik genoot ervan. ‘Als het te gemakkelijk is, is het ook niet leuk’, zei ik dan wel eens.

Tijdens al die gesprekken merkte ik, dat als je goede ideeën hebt, die bijdragen aan een betere samenleving en als je écht wat wilt bereiken, je hiervoor bestuurlijk actief moet worden.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Officieel wel, maar hoeveel macht de gemeenteraad heeft en houdt, ligt bij de gemeenteraad zelf.

Als raadsleden zich voornamelijk beperken tot het al dan niet goedkeuren van collegevoorstellen, dan ligt de feitelijke macht bij het college. Immers; wie de inhoud bepaalt, heeft de zeggenschap.

3.Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Omarm initiatieven van mede-raadsleden, ongeacht van welke partij ze zijn. Beoordeel voorstellen niet op basis van welke politieke kleuring deze zijn opgesteld, maar kijk naar de inhoud. En wanneer je zelf een voorstel indient, gun het de andere raadsleden om ook wijzigingen hierin aan te brengen, zodat je een breed gedragen voorstel kunt krijgen.

Maar wat vooral belangrijk is: wanneer een raadslid de moeite neemt om een motie of amendement in te dienen; reageer dan altijd inhoudelijk en probeer als het kan mee te denken.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

In ieder geval niet het standaard type politicus. Ik denk praktisch en in oplossingen. Als er dingen niet goed gaan, geef ik dat aan. Dat maakt je niet noodzakelijkerwijs een beter politicus, maar hopelijk wel een goede volksvertegenwoordiger. Immers; ik zit er niet voor mezelf, maar om de gemeente Teylingen met al haar inwoners beter te maken.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

In de woorden van Voltaire: “Ik ben het niet eens met wat je zegt, maar ik zal tot de dood toe je recht verdedigen om het te zeggen”.

Als er zaken worden gezegd, die niet in de raad passen, dan zal ik dat in woorden aangeven. Weglopen is wat mij betreft geen optie; daarmee laat je het podium voor degene die deze woorden uitspreekt.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Omdat ik mijn eigen bedrijf heb en dus geen 9 tot 5 baan kan ik goed mijn tijd indelen voor het doornemen van de stukken. Dat is dus vaak nacht- en weekendwerk en ook helemaal geen probleem. Als ondernemer weet je, wat het is om lang en hard te werken.

Juist door de zaken goed te archiveren, behoud je het overzicht. Daar komt bij, dat ik de regionale en lokale politiek al zo’n twintig jaar intensief volgde, maar dan vanaf de zijkant. Dus de basiskennis was vanaf mijn aantreden als raadslid al aanwezig; dat scheelt!

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De gemeente Teylingen werkt intensief samen met Hillegom en Lisse. Dit heet: HLT; ambtenaren van deze drie gemeenten werken dus ook voor alle drie de gemeenten tegelijkertijd.

Als lid van de kerngroep van Raden in Verzet / Samen voor Elkaar zet ik me ervoor in om het dreigende miljardentekort voor alle gemeenten tegen te gaan. Wanneer dat niet lukt, moeten we als raadsleden lastige beslissingen nemen. Het korten met bijvoorbeeld 10% van alle uitgaven op verbonden partijen en regionale samenwerkingsverbanden zou hier zomaar een uitvloeisel van kunnen zijn.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Als eerste noem ik het geen burgerparticipatie, maar inwonerparticipatie. Burgers zijn hapklare broodjes met een stuk vlees erin. Inwoners (en ja: ook raadsleden zijn inwoners) zitten vol goede ideeën.

Met initiatieven als ‘Politiek actief’ en ‘Gast in de raad’ nodigen we onze inwoners uit om te komen proeven van het politieke leven. Ook introduceren we weer de Kindergemeenteraad, waarbij deze groep 8-leerlingen een bedrag krijgen om uit te delen aan één of meer goede doelen.

Daarnaast is onze raad bezig met voorbereidingen om regelmatig lokale experts uit te nodigen om de raadsleden te informeren over een lokale kwestie. Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt.  

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De stelling zou juist moeten zijn: ‘De voorzitter van de gemeenteraad zou niet de burgemeester moeten zijn’. De burgemeester behoort boven alle partijen te staan. Juist door haar of hem deelgenoot te laten zijn van de politieke beraadslagingen, maak je haar juist onderdeel van die politiek.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Als raadslid prijs ik me gelukkig met de kwaliteit van de griffiemedewerkers in Teylingen. Zij staan de raadsleden terzijde en bieden graag advies.

Het zou een goede zaak zijn, wanneer onze raad financiële middelen verstrekt om de griffie uit te breiden, zodat deze raad ook meer beleidsbepalend actief kan worden.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In Teylingen hebben we een vrouwelijke burgemeester en ook een geheel vrouwelijk college. De diversiteit van onze raad kan natuurlijk altijd beter.

Ik denk echter niet, dat ik overdrijf als ik zeg dat bij alle partijen in de gemeente Teylingen mensen met een migratieachtergrond welkom zijn. Sterker nog, juist de mensen met een migratieachtergrond, die zich aanmelden om politiek actief te worden, kunnen zomaar een streepje voor hebben. Dus, ongeacht jouw achtergrond: meld je vooral aan om actief te worden in de lokale politiek!

12. Wat is jouw belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Dat het besef goed doordringt, dat de inwoners er niet zijn voor de gemeente, maar dat de gemeente er is voor de inwoners.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Ga voor goud! Of, om mijn campagneslogan erbij te halen: De beuk erin! Immers, met meer beuken maken we Nederland groener. Daarnaast moet je als raadslid blijven opkomen voor wat het allerbelangrijkste is: onze samenleving, onze ondernemers, onze inwoners, onze toekomstige generaties. En daarvoor moet je af en toe de beuk erin gooien!

 

Vorige/volgende