Joop van Lanen
Praat respectvol met elkaar in dialoog, niet tegen elkaar.

Joop van Lanen, Boekel

Joop van Lanen

Gemeente Boekel

Raadslid in de gemeente: Boekel
Raadslid sinds: 2018
Partij: Democratisch Onafhankelijk Partij (D.O.P.)
Hoofdberoep: Raadslid, eigen bedrijf (Pyreneesemotions), kinderopvang, vluchtelingenwerk en buurtbuschauffeur.

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Mijn beroep als bestuurder van een groot schoolbestuurder heb ik beëindigd en ik had toen ruimte de plaatselijke politiek te ondersteunen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Alert blijven dat het zo is en daar op sturen. Beleven: kan veel beter.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Informeren op een compacte duidelijke wijze en tijdig de dialoog voeren over de diverse thema’s.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Van en voor de inwoners van de gemeente Boekel. Telkens de vraag stellen: is dit goed voor de inwoner van Boekel?

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Wel vanuit respect, dus op de juiste wijze en op feiten gebaseerd.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Ik heb veel ervaring met leeswerk, dus dat is geen probleem. En leren wat je wel en niet dient te lezen en wat je “scant”.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Ik ben met een ander raadslid aangeschoven bij de regionale tafels/overleggen en in de raad het belang van samenwerking aangeven.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In de gemeente Boekel wordt bij bijna elk nieuw project de burger betrokken. De inwoners voelen die betrokkenheid (nog) niet, al snel ontstaat het gevoel dat anderen behalve zij daarover beslissen.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Het gaat niet over de burgermeester, het gaat erom dat je een goede voorzitter hebt.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Uitstekend en dat hebben we dus wel gedaan. Het aantal uren is onlangs uitgebreid.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Burgerparticipatie en de bekende thema’s als: meer groen, stikstof, agrariërs, omgevingsvisie, bouwprojecten en betrokkenheid van de jeugd.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Praat respectvol met elkaar in dialoog, niet tegen elkaar en let vooral op de overeenkomsten.

Vorige/volgende