Jort Molenaar
Collega’s helpen je graag en zijn immers niet de raad ingegaan voor zichzelf.

Jort Molenaar, Tilburg

Jort Molenaar

Gemeente Tilburg

Raadslid in de gemeente: Tilburg
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: D66
Hoofdberoep: Rijkstrainee bij het Ministerie van Defensie
LinkedIn
Instagram

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Op de middelbare school deden we voor het vak Maatschappijleer een simulatie van de gemeenteraad. Daar is de eerste interesse ontstaan. Als student merkte ik dat vrienden om mij heen tegen problemen aanliepen waar niet zomaar oplossingen voor waren. In de gemeenteraad kun je het verschil maken met tastbare oplossingen die dichtbij zijn.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Hoewel het formeel het hoogste orgaan is legt ook de gemeenteraad verantwoording af, namelijk aan onze burgers. De rol als hoogste orgaan is soms wel lastig: het gebeurt weleens dat je een heel specifiek idee hebt hoe iets eruit moet gaan zien. Onze rol is kader stellend en de invulling wordt dan door het college gedaan. Dat wringt soms. Gelukkig hebben we in Tilburg niet vaak de discussie wie het laatste woord heeft, iedereen heeft een eigen rol te vervullen en doet dat naar z’n beste kunnen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Er is te weinig aandacht vanuit de media voor lokale besluitvorming. Als mensen niet weten wat er speelt in hun gemeente door het te lezen in de krant, op het nieuws of online, is het moeilijk om betrokkenheid te creëren. Investeren in lokale media kan daarvoor een uitkomst zijn.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik merk dat het vanuit mijn achtergrond makkelijk is om bestuurlijk mee te kijken naar de onderwerpen die voor komen: is het een goed stuk en zijn de juiste afwegingen gemaakt? Als startend raadslid kost het meer energie om de juiste betrokkenen op te zoeken omdat ze nog niet in je netwerk zitten. Komende jaren wil ik eraan werken om die toetsing met betrokkenen mezelf goed eigen te maken.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Mits binnen de kaders van de wet. Ook daar wordt al rekening gehouden met een grotere vrijheid voor volksvertegenwoordigers dan dat in andere gevallen misschien zou gelden. Hoewel het wel je vrijheid is, denk ik trouwens ook dat als het je niet lukt als volksvertegenwoordiger om je punt te maken zonder een ander te discrimineren of bedreigen, je ook eens in de spiegel mag kijken.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Het is niet echt mijn ervaring dat het moeilijk is om er grip op te houden. We hebben duidelijke afspraken in de fractie wie welke stukken doorneemt en hebben daarbij het geluk dat we een relatief grote fractie hebben. Laatst heeft de griffie een cursus snellezen georganiseerd, die wel behulpzaam was.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We proberen als fractie hierop een verschil te maken door, als een van de grotere fracties, in ieder geval altijd één iemand naar regionale overleggen te sturen. Op zo’n moment vertegenwoordig je niet alleen je eigen partij, maar ben je ook qua informatie een beetje doorgeefluik naar de rest van je gemeente. Desondanks blijft de grip onvoldoende en wordt er ambtelijk gesproken over de vierde bestuurslaag.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Na de presentatie van het bestuursakkoord is er een driedaagse georganiseerd waarbij burgers, stakeholders en uitvoerende partijen samen een verrijking maakten op het akkoord. Daar kwamen ideeën uit die nu worden uitgewerkt. Foutloos is het niet gegaan omdat sommige betrokkenen teleurgesteld waren over de uitvoering van hun idee. Maar het toonde voor ons als raad wel aan dat als je er energie in steekt, het mogelijk is om een grote groep enthousiastelingen op de been te krijgen die mee willen denken.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Een voorzitter die uit de raadsleden wordt gekozen door de raad, zoals nu het geval is bij de vervangende voorzitter, zou het werk even goed kunnen doen. Wel is het daarbij belangrijk dat deze voorzitter dan afstand doet van zijn zetel om zich volledig te richten op het voorzitterschap. Dat is, zeker voor kleinere gemeentes met weinig gegadigden, waarschijnlijk lastig. Het zou aan de gemeentes zelf kunnen worden gelaten hoe ze het invullen.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Een sterke griffie is cruciaal voor een goed functionerende gemeenteraad. Onze gemeente kent een relatief grote en professionele griffie, die haar werk op het gebied van het organiseren van bezoeken erg goed aanpakt. Het is mooi dat op deze manier de raad vaak in gezamenlijkheid op werkbezoek bij stakeholders in de stad gaat. Ook het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden is door hen georganiseerd en veel aandacht aan besteed.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Er wordt specifiek aandacht geschonken aan het bereiken en communiceren met doelgroepen die het onderwerp zijn van een besluit of regeling. Door bijvoorbeeld meertalige brieven of communicatie in eenvoudige taal.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Zorgen dat Tilburg een aantrekkelijke stad blijft voor alle studenten.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Het is niet erg om vragen te stellen en ook niet om dat voor de duizendste keer te doen. Collega’s helpen je graag, ze zijn immers niet de raad in gegaan voor zichzelf. Datzelfde geld voor het college en de ambtenaren. Ze hebben er baat bij als jij hun onderwerpen goed begrijpt om tot een goed gesprek te komen. Van een ander leer je veel sneller dan door het zelf uit te zoeken.

Vorige/volgende