U bent hier

Juliette Meurs-Troch

Juliette Meurs-Troch

Zoetermeer
Verwacht niet dat je binnen 6 maanden alles onder de knie hebt en kunt volgen

Naam: Juliette Meurs-Troch
Raadslid in de gemeente: Zoetermeer
Raadslid sinds: maart 2014
Partij: Zoetermeer Vooruit
Hoofdberoep: zelfstandig ondernemer / coach
Twitter: JulietteMeurs / 079Vooruit
Facebook: https://www.facebook.com/ZoetermeerVooruit/

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Juliette Meurs-Troch. Ik ben 55 jaar en zelfstandig ondernemer. Ik ben raadslid, fractievoorzitter én lijsttrekker van een lokale tweepersoonsfractie in Zoetermeer. Ik ben een bruggenbouwer. Ik breng graag mensen in contact met elkaar en in mijn rol als raadslid vervul ik graag een verbindende rol tussen de inwoners / ondernemers en het gemeentehuis.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Bij “hoogste’ denk ik aan een ivoren toren. Voor veel inwoners lijkt dat helaas ook zo. Ik hoop dat de mensen mij in mijn rol als gemeenteraadslid in ieder geval niet zo zien. Als raadslid probeer ik zo makkelijk mogelijk benaderbaar te zijn en me vooral in de stad, onder de mensen, te begeven. Ik heb niet de indruk dat de inwoners zich altijd bewust zijn van het feit dat niet de burgemeester (of het college) maar de gemeenteraad “de baas” is van de stad. Dat vind ik wel eens jammer. Ik vraag me af of de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn als men zich dat bewust is.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik probeer op ieder onderwerp het verschil te maken vooral met gezond verstand en creativiteit oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waar we in een grote stad als Zoetermeer tegenaan lopen. Met respect voor onze ouderen, begrip voor onze jeugd en aandacht voor de natuur. Daarbij de mening en belangen van de inwoners vooropstellend. Uitgaande van de mens en niet van de regeltjes. Omdat het anders kan! Omdat ik deel uitmaak van een tweepersoons fractie, kan ik wel zeggen dat ik bij alle thema’s die spelen in de stad betrokken ben maar mijn primaire aandachtsgebieden zijn de zorg, economie, onderwijs, veiligheid en jeugd.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Eigenlijk besteed ik veel te veel tijd aan het raadswerk maar dat komt vooral omdat ik het leuk en interessant vind. Ik krijg er ook een goed gevoel van om mensen te kunnen helpen. Gemiddeld besteed ik aan het pure raadswerk ruim 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik heb altijd begrepen dat de vergoeding is bedoeld zodat je bijvoorbeeld één dag in de week minder zou kunnen gaan werken om je in te zetten als raadslid. Ondanks dat ik aan 8 uur niet genoeg zou hebben (ik ben ruim 20 uur per week met raadswerk bezig) vind ik de vergoeding redelijk passend maar ik ben dan ook raadslid in een grote stad waardoor de vergoeding ook hoger is dan wanneer je in een dorp raadslid zou zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee, ik voel me niet aangesproken. Ik weet van mezelf dat ik mijn uiterste best doe om op allerlei vlakken kennis op te doen en leg dan ook veelvuldig werkbezoeken af of loop een dag(deel) met ambtenaren mee om ook die kant van de zaak te bekijken en beleven. Ook volg ik zoveel mogelijk workshops en themabijeenkomsten. Ik kan me echter wel voorstellen dat er soms kritiek is vanuit de samenleving. Niet iedereen is even gedreven en gemotiveerd en als je een beetje oplet zie je dat al snel; ook als inwoner.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Uit ervaring weet ik niet of het veranderd is of niet want ik ben ingestapt op het moment van de invoering van de decentralisatie. Vanuit de banken heb ik daarvoor wel al een paar jaar meegekeken en van daaruit zeg ik “ja, het is veranderd”. Het zijn/waren sowieso heel nieuwe taken en onderwerpen die bij de raad neergelegd zijn. Dit heeft de nodige scholing en verdieping gevergd maar aangezien ik erg nieuwsgierig ben aangelegd heb ik dit nooit als een echte belemmering gezien. Het is wel een extra belasting.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De Omgevingswet betekent, naar mijn mening, weer een omschakeling voor de raad. Dit vergt weer een andere invulling van de kaderstellende en controlerende rol. Ikzelf zie het, voor zover ik nu kan overzien, als iets dat lucht geeft maar dat is waarschijnlijk gelegen in mijn opvatting dat we uit moeten gaan van de mens en niet van de regeltjes. Ik verwacht dat de Omgevingswet daar wel goed bij aan zal sluiten. Mijn grootste zorg is of het ambtelijk apparaat daar ook toe in staat is.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Daar heb ik geen beeld bij. Wat ik ervaar is dat de rekenkamer goede onderzoeken verricht op een degelijke manier en dat we voldoende ondersteuning van de griffie krijgen. Of zij echter tevreden zijn met het budget dat er voor hen is weet ik niet. Van het opleidingsbudget heb ik geen gebruik gemaakt en ik heb geen idee hoeveel dat is.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Betrokken raadsleden die wel met beide benen in de maatschappij staan. Een fulltime raadslid zou ik niet prefereren. Langzaam begin ik ook het gevoel te krijgen dat een maximum termijn aan het raadslidmaatschap wellicht geen slechte zaak zou zijn. Ik merk zelf dat ik nu na (bijna) 4 jaar het gevoel heb dat ik de dossiers en de gang van zaken goed onder de knie begin te krijgen. De komende 4 jaar zou ik dus heel gericht en daadkrachtig in willen zetten om echt zaken voor elkaar te krijgen voor de inwoners. De 4 jaar die daarop volgen zou ik dan wellicht willen gebruiken om mijn kennis over te dragen aan een mogelijke opvolger. Dit houdt de raad fris en voorkomt dat een doorgewinterd raadslid te bepalend wordt tijdens vergaderingen en bij beslissingen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik vind beide belangrijk maar stel wel de inwoners en hun behoeften voorop. Als raad kunnen we nog zulke leuke ideeën verzinnen maar zitten de inwoners daar wel op te wachten? En is het wel reëel om dit te willen? Is het uitvoerbaar? Daar wil ik wel bij opmerken dat emoties een slechte raadgever zijn en dat het een kunst is om op een creatieve manier oplossingen te zoeken. Ik denk en kijk graag out-of-the-box.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ik vind dat dat zo moet zijn. Niet alleen ikzelf maar mijn hele gezin is zich bewust dat we een voorbeeldfunctie hebben in de stad en naar de inwoners toe.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Regionale samenwerkingsverbanden vind ik lastig. Het is toch een beetje ver van mijn bed show. Niet omdat ik niet geïnteresseerd ben maar meer omdat er zoveel andere factoren een rol spelen dan in het lokale. Ik vind de regionale samenwerkingsverbanden zeker wel belangrijk en ben mij bewust van de invloed die het kan hebben op de stad maar ik richt me toch meer direct lokaal.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Zoals ik eerder al aangaf wil ik zeker door. Mijn doelen zijn nu daadwerkelijk zaken voor de inwoners voor elkaar krijgen en een ander inzicht/handelwijze binnen het ambtelijk apparaat zien te bereiken. Meer samenwerking tussen de verschillende disciplines om op die manier een energie vrij te maken die de stad ten goede komt. Ook wil ik de inwoners een grotere stem laten krijgen in wat hen aangaat. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Dus eigenlijk: het ambtelijk apparaat en de inwoners dichter bij elkaar brengen om in gezamenlijkheid te werken aan een nog fijnere stad om in te wonen, werken en recreëren.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Neem de tijd. Verwacht niet dat je binnen 6 maanden alles onder de knie hebt en kunt volgen. Kijk en luister goed en ga je scholen. Blijf niet alleen in de raadzaal zitten maar trek er op uit. Ga in gesprek met inwoners, organisaties, ambtenaren, iedereen en alles. En geniet! Het is een heel mooi vak.