Jurryt Vellinga
Dat dingen ‘altijd’ zo gegaan zijn, wil niet zeggen dat ze zo moeten

Jurryt Vellinga, Tynaarlo

Jurryt Vellinga

Gemeente Tynaarlo

Naam: Jurryt Vellinga
Raadslid in de gemeente: Tynaarlo
Raadslid sinds: 2014
Partij: Leefbaar Tynaarlo
Hoofdberoep: Directeur
Twitter: @jurrytvellinga

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik was van jongs af aan geïnteresseerd in politiek, kom uit een echt PvdA nest. Mijn zakelijke carrière is op een heel ander vlak, maar nadat ik in de gemeente Tynaarlo kwam wonen en de lokale politiek van dichtbij meemaakte, is het waakvlammetje van de maatschappelijk verantwoordelijkheid weer gegroeid tot een serieuze brand en ben ik me ‘ermee gaan bemoeien’. Van het een kwam het ander en in een zoektocht naar een partij die aansluit bij mijn ideologie, vond ik Leefbaar Tynaarlo. Een partij die dichtbij de mensen staat, de sociale thema’s erg belangrijk vindt en vooral pragmatisch is.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat is in Tynaarlo ook duidelijk zo en de raad hier is zich bewust van zijn belangrijke rol en verantwoordelijkheid.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Wij zitten op dit moment in de oppositie, maar zijn toch in staat geweest onze stempel te drukken op belangrijke thema’s zoals ruimtelijke ordening, lees woningbouw en het sociaal beleid.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 16-20 uren.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Nee, ik heb constant het gevoel te weinig tijd te hebben. Naast het lezen van dossiers en het uitzoeken van dingen, is er ook tijd nodig om inwoners te spreken. Dat schiet er bij veel partijen bij in, maar is voor ons erg belangrijk. En tijd is geld.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja, ik vind dat vervelend en onterecht. Het is altijd makkelijk praten vanaf de zijlijn.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ik vind dat persoonlijk wel meevallen. De transitie in Tynaarlo is redelijk soepel verlopen en onze ambtelijke organisatie is gebleken dit prima op te kunnen pakken.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Ik hoop dat het in Tynaarlo zal verlopen zoals de transitie van de zorg. Het zal in eerste instantie voor meer werk en waarschijnlijk ook voor onrust zorgen, maar op de langere termijn zullen dingen gemakkelijker worden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Vooralsnog gaat het, maar ik zou meer ruimte willen hebben voor fractie ondersteuning en de gemeentelijke rekenkamer.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ten eerste zou ik raadsleden meer tijd (dus geld) willen geven om een betere verbinding te maken met onze inwoners. Wij roepen ons college op om ontwikkelingen vooral samen met inwoners te doen, laten wij als raad dan het goede voorbeeld geven. Ten tweede zou ik alle raadsleden een cursus dualisme willen aanbieden. Het debat moet plaatsvinden in de raad, niet met de wethouders.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Onmogelijke vraag. Beide zijn belangrijk.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ja! Vertrouwen van mensen in de politiek begint bij de lokale politiek.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, de raad loopt altijd achter in zowel het stellen van de kaders als de controle achteraf.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja! Leefbaar Tynaarlo gaat de grootste partij worden en onderdeel uitmaken van een coalitie die het contact met onze inwoners gaat terugvinden.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees niet bang om je mond open te doen, dat dingen ‘altijd’ zo gegaan zijn, wil niet zeggen dat ze zo moeten.

En, heel belangrijk, ga in ieder geval 1 dag meelopen met de mensen van de gemeentewerf en groenvoorziening. Een groene gemeente als Tynaarlo staat of valt bij deze mensen!

Vorige/volgende