Justin Soetendal
Lastige situaties vragen om samenwerking en openheid.

Justin Soetendal, Katwijk

Justin Soetendal

Gemeente Katwijk

Naam: Justin Soetendal  
Raadslid in de gemeente: Katwijk  
Raadslid sinds: maart 2022  
Partij: DURF 
Hoofdberoep: Ondernemer 

Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

De huidige tijd en de tijd die eraan komt, is er een van veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen op de woningmarkt, het klimaat en op sociaal vlak. Om deze veranderingen het hoofd te bieden is er vertrouwen nodig in de politiek.  

We worden echter met het tegenovergestelde geconfronteerd. Dit baart mij zorgen. Er is een groeiende kloof tussen burger en politiek. Het vertrouwen in en daarmee het draagvlak voor de (lokale) politiek is laag. Dit kan en moet beter. 

Alleen met elkaar kunnen we een vuist maken tegen polarisatie en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we met de aanstaande veranderingen kunnen omgaan. Directere betrokkenheid van de burger met lokale politiek, denk aan referenda en democratische vernieuwing, zijn voor mij prioriteit. Dit is waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld. 

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleef je dat ook zo? 

Ja. Uiteindelijk worden alle beslissingen die van belang zijn voor de gemeente genomen door de gemeenteraad. Het is de verantwoordelijkheid van raadsleden om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt en wat de stand van zaken is omtrent onderwerpen. Op deze manier kan de raad als hoogste politieke orgaan haar rol goed vervullen.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken? 

Bij gebrek aan langdurige ervaring als raadslid zal ik vanuit het perspectief van een beginnend raadslid een antwoord formuleren. Mijns inziens is het van groot belang dat nieuwe raadsleden zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de instrumenten die raadsleden tot hun beschikking hebben en hoe deze te gebruiken, zodat ze al vroeg effectief hun rol als gemeenteraadslid kunnen beoefenen.  

Daarnaast is het van belang dat raadsleden een adequate kennis hebben van financiën en dat deze kennis zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt voor raadsleden. Financieel inzicht stelt raadsleden in staat om vooruit te kijken en om risico’s bij voorstellen sneller te zien aankomen. Zo kunnen er betere afwegingen gemaakt worden in de besluitvorming en stelt het de raad in staat om tijdig te kunnen bijsturen. Voor nieuwe raadsleden is het van belang om financieel kundig te worden, maar ook langer zetelende raadsleden hebben hier baat bij. Een permanente ondersteuning op dit vlak is hierom ook wenselijk.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik zou mezelf willen omschrijven als ‘De Coach’. Verbinding en bruggen slaan tussen mensen is voor mij van het allerhoogste belang. Uiteindelijk zijn we een samenleving en moeten we er met elkaar uit zien te komen. Dit kan alleen wanneer je echt luistert naar en open staat voor wat een ander te zeggen heeft, in plaats van te horen om vervolgens te reageren. Dit is enorm belangrijk, juist wanneer er zich lastige situaties voordoen. Op dit soort momenten zie je het te vaak verkeerd gaan en zie je dat mensen zich van elkaar afsluiten en de confrontatie zoeken, terwijl lastige situaties vragen om het tegenovergestelde. Samenwerking en openheid. Juist wanneer het moeilijk wordt.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom? 

Daar ben ik het mee eens. Ieder perspectief is het waard om gehoord te worden. Vanuit het perspectief van de een kan iets ‘goed’ zijn, terwijl dit voor de ander absoluut ‘fout’ is. En vice versa. Geen perspectief is ‘beter’ of ‘slechter’ dan het andere.  

Om deze reden moet iedereen kunnen zeggen wat hij/zij wilt zeggen. Juist dit maakt zo’n vergadering mooi, omdat je hier de kans hebt om verschillende geluiden te laten horen. Dit betekent echter niet dat je geen rekening moet houden met het perspectief en de ervaring/beleving van de ander, en lukraak onwaarheden verkoopt tijdens raads- en commissievergaderingen. Geef elkaars perspectief de ruimte om gezamenlijk tot oplossingen te komen; juist op basis van deze perspectieven.  

Hoe houd je grip op de enorme stukken- en informatiestroom van het college? 

Selectief zijn in waar je als gemeenteraadslid je in vast wilt bijten. Kies een aantal dossiers of portefeuilles uit die raken aan waarom je in de eerste plaats raadslid bent geworden en verdiep je de komende vier jaar in deze dossiers/portefeuilles. Durf keuzes te maken in wat je wel en niet aan je voorbij laat gaan.  

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?  

De gemeente Katwijk heeft een uitgebreide verordening burgerinitiatief waarbij burgerparticipatie mogelijk gemaakt wordt. Vooruitlopend op de Omgevingswet, die nog in werking moet treden, zet de gemeente actief in op burgerparticipatie en burgerinitiatieven als het gaat om de ontwikkeling van de leefomgeving.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?  

Eens. Ik zie geen reden waarom de burgemeester dit niet zou moeten doen. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en kan op deze manier onafhankelijk de vergadering van de raad voorzitten. 

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie? 

De griffie doet fantastisch werk in de gemeente Katwijk. Ik wil dan ook via deze weg complimenten geven aan de griffie in de gemeente Katwijk. Als nieuw raadslid word ik keurig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en krijg ik snel antwoord op eventuele vragen. De griffie onderneemt van alles om het raadswerk zo behapbaar mogelijk te maken. Onlangs is er een nieuwe medewerkster bij de griffie aangesteld die het team komt versterken. Hier sta ik absoluut achter.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen? 

De raad doet haar uiterste best om iedereen een gelijkwaardige manier van invloed op de besluitvorming te geven. Eerder gaf ik al aan dat ieder perspectief gehoord en gezien moet kunnen worden. Ik sta hierom positief tegenover meer vrouwen en mensen met een migratieachtergrond die invloed kunnen krijgen op de besluitvorming. 

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?  

Mijn belangrijkste speerpunt is om de verbinding te zoeken met en mogelijk te maken tussen raadsleden onderling, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen, commissies en daarbuiten. Maar ook tussen de politiek en samenleving: ik vind het belangrijk dat iedereen zich bij mij gehoord voelt.  

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven? 

Als nieuw raadslid wil ik andere nieuwe raadsleden de tip geven om veel contact te maken met raadsleden buiten de partij en ervoor te zorgen dat de verstandhouding goed is. Je vormt met elkaar vier jaar lang de gemeenteraad en een goede verhouding met elkaar leidt tot een stabiele basis. Schroom daarnaast vooral niet om veel vragen te stellen aan de griffie en langer zittende raadsleden binnen je eigen fractie. Je hoeft zelf niet het wiel opnieuw uit te vinden.  

Vorige/volgende