Karoline de Groot
Burgerparticipatie verloopt niet altijd perfect, maar er zijn ook voorbeelden waar het proces wel goed verloopt

Karoline de Groot, Groningen

Karoline de Groot

Gemeente Groningen

Naam: Karoline de Groot
in de gemeente: Groningen
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: Student & Stad
Hoofdberoep: Verkoopmedewerker en student
LinkedIn
Twitter
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden om samen met mijn partijgenoten op te komen voor een grote groep inwoners van onze mooie gemeente; de studenten. Een kwart van de inwoners van onze stad is student en daarom is het niet meer dan logisch dat deze groep ook aan tafel zit als er besluiten worden genomen die ook hun aangaan. Zo zijn er veel onderwerpen waar studenten en jonge mensen mee te maken hebben. Denk aan huisvesting, duurzaamheid en evenementenbeleid. Daarnaast zijn er meerdere kennisinstellingen gevestigd in de gemeente Groningen. Genoeg redenen dus voor deze groep om ook a seat at the table te hebben. Student & Stad doet dit overigens al onafgebroken sinds 1994.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Meestal wel. Het samenspel tussen college en raad is soms een ingewikkelde dans, maar alle raadsleden, wethouders en andere betrokken ambtenaren in de gemeente Groningen zijn erg constructief en er wordt goed samengewerkt tussen al deze partijen. De gemeenteraad kijkt met een kritische blik naar de acties van het college, maar we hebben altijd het zelfde doel voor ogen: Groningen nog mooier maken dan dat zij al is!

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

In zijn algemeenheid is het belangrijk dat je als gemeenteraadslid pro-actief en kritisch blijft en je ogen en oren open houdt. Een reactieve raad benut haar potentieel niet volledig. De raad heeft het in deze zin zelf in de hand om krachtig te zijn of niet. Daarnaast valt er nog in veel gemeentes wat te winnen op het gebied van een goede afspiegeling van de samenleving. Idealiter is de raad een dwarsdoorsnede van de bevolking. Helaas zien we dit nog niet overal terug. In Groningen zijn we op sommige gebieden al aardig op weg; na de verkiezingen in maart 2022 bestond de raad voor het eerst uit meer vrouwen dan mannen! Ook is de gemiddelde leeftijd in onze raad een stuk naar beneden gegaan en is nu 37. Op andere gebieden laat de diversiteit nog wel iets te wensen over.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Op dit moment probeer ik vooral veel informatie tot me te nemen en te zorgen dat de studenten en andere jonge mensen bij alle besluiten die over hen gaan, iets te zeggen hebben. Ik luister goed en ben kritisch op de inhoud, maar altijd zacht op de relatie, zoals eigenlijk alle raadsleden in Groningen overigens. Ik ben geen raadslid geworden om het politieke spelletje zo goed en slinks mogelijk te spelen, maar om samen tot goede oplossingen en nieuwe ideeën te komen. Iedereen heeft immers het zelfde doel voor ogen. Ook zijn we hard aan het werk aan onze organisatie. We willen Student & Stad een aantrekkelijkere vereniging maken, waar ruimte is voor iedereen en waar jonge mensen zich kunnen ontplooien. We doen dit mede door regelmatig te sparren en te debatteren met onze achterban om zo input te krijgen.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, mits hij/zij daar niemand mee beledigt en deze mening niet op een specifiek persoon of specifieke groep gericht is. Men mag kritisch en hard zijn op de inhoud, maar moet zijn/haar persoonlijke mening over de andere individuen voor zich houden. Mocht je een goede band hebben met het raadslid waarover je iets wil zeggen, dan kan een grapje daar bij horen, maar in het algemeen: richt je woordvoeringen op de inhoud van het bespreekstuk en denk goed na over hoe jouw woorden binnenkomen bij een bevolkingsgroep of ander individu.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dit was in het begin – lees: de afgelopen maanden – best lastig soms. Vooral met begrotingen of grote visiestukken en/of uitwerkingsprogramma’s. Gelukkig kan Student & Stad de werklast met een fractie bestaande uit vijf personen goed verdelen en heeft iedereen duidelijk afgebakende portefeuilles. Naarmate de tijd verstrijkt zit ik steeds beter in bepaalde dossiers en heb ik steeds minder tijd nodig om tot de kern van een stuk te komen. Voor de rest wil ik goed vooruit blijven kijken, zodat ik genoeg tijd heb om alle informatie tot me te nemen en daarnaast deze te kunnen verwerken in o.a agenderingsverzoeken en moties. Verder moet ik oppassen dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem, naast het raadswerk.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Ook in Groningen is het lastig om grip te krijgen op regionale samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties. Een voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband in gemeente Groningen is WarmteStad. Het is in zulk soort verbanden soms lastig om te weten waar de verantwoordelijkheden liggen. Er is hier dus zeker ruimte voor verbetering en verheldering.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie is terug te vinden in het traject aangaande de toekomstige indeling van Meerstad, een nieuwe wijk in onze gemeente. De inwoners zijn erg betrokken geweest en er waren veel inspraakreacties. Er ligt nu echt een breedgedragen toekomstvisie. Burgerparticipatie verloopt niet altijd perfect, maar er zijn gelukkig ook voorbeelden waar het proces wel goed verloopt.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Gebaseerd op mijn eigen ervaringen met onze burgemeester zeg ik eens. Onze burgemeester is erg betrokken bij zowel raad als college en zorgt voor een mooie verbinding (en een goede dosis humor).

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze gemeenteraad wordt geweldig ondersteund door de griffie! Onze griffie bestaat uit 10 personen, die niet allemaal full-time werken. De gemeenteraad heeft in de vorige bestuursperiode budget beschikbaar gesteld ten behoeve van ondersteuning door de griffie en de rekenkamer. Extra budget is op dit moment niet nodig.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In onze raad zijn de afgelopen verkiezingen veel vrouwen verkozen door middel van voorkeursstemmen. De campagne van ‘Stem op een vrouw’ heeft hier vast en zeker invloed op gehad. Daarnaast is het mogelijk om op diversiteit te selecteren bij het opstellen van de kieslijst. Binnen onze partij is daar naar mijn mening in de afgelopen verkiezingen nog te weinig op gestuurd, al zijn twee van onze drie raadsleden momenteel vrouw. Wel hebben ze alle drie dezelfde Nederlandse afkomst. Of andere partijen binnen onze gemeente daar actief op gestuurd hebben weet ik niet. Student & Stad gaat hier voor de volgende verkiezingen kritischer naar kijken.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Dit is lastig kiezen tussen twee (voor ons) zeer belangrijke punten: duurzaamheid en (studenten)huisvesting. Groningen aspireert om in 2030 energieneutraal te zijn, maar in de huidige plannen koopt de gemeente in dat jaar nog steeds 30% van haar energie in. Volgens ons kan en moet dit beter. Daarnaast hebben we te maken met een groeiend studentenaantal dat graag in onze stad wil wonen. Het kamertekort bestaat nu al, maar zal naar verwachting de komende jaren alleen maar ernstiger worden. Student & Stad maakt zich hard voor studentenwoningen waar studenten samen kunnen leven, waarvan de waarde tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk is geworden.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Verdrink niet in alle stukken en informatie die jouw kant op komt. Focus je op een ding tegelijk en vooral op luisteren en begrijpen in het begin. Leer daarnaast je collega’s van andere partijen kennen, en vraag hen ook om hulp of advies. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en het feit dat jij minder kennis hebt dan de rest, wil niet zeggen dat jij minder toevoegt aan het dialoog en de besluiten. Iedereen heeft het zelfde doel voor ogen en samen komen we verder dan alleen!

Vorige/volgende