Kick Mulder
Ik merk dat de burgemeester door inwoners wordt gezien als hoogste orgaan.

Kick Mulder, Het Hogeland

Kick Mulder

Gemeente Het Hogeland

Naam: Kick Mulder
Raadslid in de gemeente: Het Hogeland
Raadslid sinds: 1 januari 2019 (Herindelingsverkiezingen van 2018)
Partij: GemeenteBelangen Het Hogeland
Hoofdberoep: HR Adviseur

Twitter
Facebook 
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden omdat ik van kinds af aan de politiek erg interessant vond. Toen ik vanaf 2016 zelf bij gemeente ging werken (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel), werden de verhoudingen binnen de gemeente en de werkzaamheden van de raad mij nog duidelijker. Ik doe graag actief mee in plaats van aan de zijkant te blijven roepen hoe het moet.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Enerzijds wel omdat ik vind dat wij over echt wezenlijke dingen, zoals de inrichting van de ruimte, mogen beslissen. Aan de andere kant merk ik dat vooral de burgemeester door de inwoners toch wordt gezien als het hoogste orgaan.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik vind dat wij in Het Hogeland goed op weg zijn. Onze raad telt 29 leden en er is uiteraard ruimte voor het debat, maar ook voor collegialiteit en gezelligheid. Daarbij worden we gesteund door een goede griffie zodat we onze taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Ik denk dat we nog kunnen verbeteren in onze (online) communicatie: uitleggen waarom je bijvoorbeeld tot bepaalde keuzes bent gekomen ontbreekt er nog wel eens aan.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben een betrokken inwoner van Bedum, de grootste kern van onze gemeente. Ik word vaak genoeg aangesproken door inwoners en met die informatie ga ik terug naar onze fractie. Het ophalen van deze informatie vanuit de bewoners vind ik essentieel: we moeten het vooral niet allemaal zelf gaan uitvinden.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

In principe wel. Hoewel onze fractie op bepaalde onderwerpen toch een fractiediscipline hanteren. Het teveel niet unaniem stemmen is, wat ons betreft, soms een beetje teveel voor de bühne.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Wij zijn gelukkig met z’n achten in de fractie. Dat maakt dat wij de dossiers goed kunnen verdelen, zodat het voor iedereen behapbaar is. Maar ik heb respect voor de kleinere fracties in onze raad. Wat zij allemaal voor hun kiezen krijgen…

 

"Een opkomstpercentage van 55% bij de laatste verkiezingen laat zien dat we nog flink aan de bak moeten."

 

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Dat doen we in onze gemeenteraad niet raadsbreed. Het is aan de fracties om zonodig met gelijkgestemden uit andere gemeenten contacten te leggen om samen iets op touw te zetten.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wij werken in Het Hogeland aan een Burgerberaad. De verwachting is dat we dit gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan invoeren. Hoewel wij hier als GemeenteBelangen best sceptisch tegenover staan, moeten we het een eerlijke kans geven.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Zeker eens. Onze burgemeester staat nadrukkelijk boven de partijen en is daarmee de ideale voorzitter van onze raad.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze griffie ondersteunt ons op allerlei fronten en dat doen ze uitstekend. Wij zijn prima te spreken over de samenwerking met de griffie en de ondersteuning die zij ons bieden. Over extra budget voor de griffie is eigenlijk nog nooit gesproken.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Hoewel wij veel vrouwen in de raad hebben, ontbreekt het aan raadsleden met een migratieachtergrond. In het Noorden speelt dit weliswaar wat minder dan in de Randstad, maar ook wij moeten ons best doen om alle burgers bij de politiek te betrekken. Een opkomstpercentage van 55% bij de laatste verkiezingen laat zien dat we nog flink aan de bak moeten.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De groei van de Eemshaven, onze catalysator van de lokale economie, is mijn speerpunt. Met daaromheen de wens om ook de N46 en de N33 te verdubbelen: een grote moderne haven met slecht een karrespoor ernaartoe, dat gaat niet werken.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Neem je tijd om te leren en om fouten te maken. Gebruik de volledige eerste periode om alles in je op te nemen en om langzaam in je rol te groeien.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende