U bent hier

Koen Kegel

Koen Kegel

Vlaardingen
Een betere raad begint bij jezelf

Naam: Koen Kegel
Raadslid in de gemeente: Vlaardingen
Raadslid sinds: 23-02-2017
Partij: D66
Hoofdberoep: Projectleider, Fractievoorzitter
Twitter: @koenkegel
Facebook: /koenkegel

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een nieuwsgierig raadslid vol initiatieven, die samenwerking voorop stelt, maar ook houdt van een stevig debat. Als geboren Vlaardinger, ben ik er trots op dat ik mijn stad mag helpen besturen. Afgelopen vier jaar als fractieondersteuner, maar sinds dit jaar ook als raadslid, lijsttrekker en fractievoorzitter.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De afgelopen vier jaar ben ik de raad steeds meer gaan zien als een groot schip, waarbij tientallen raadsleden aan het roer staan en gezamenlijk proberen de koers te bepalen. Veel Vlaardingse raadsleden denken daarbij teveel aan details die dit schip in de praktijk niet van koers brengen. Uit onderzoek van onze Rekenkamercommissie blijkt dat wij als raad minder op de details zouden moeten sturen en meer onze kaderstellende taken zouden moeten oppakken. Ik hoop daar een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De meesten zouden het samenvatten als 'Duurzaamheid', maar ik vind het meer logisch nadenken op thema's als Wonen, Energie, Milieu en Mobiliteit. Zo ademen Vlaardingers vuile lucht in van de petrochemische industrie van Europoort en de vervuilende auto's op onze drukke wegen. De zeven sigaretten aan rommel die een Vlaardinger dagelijks door zijn of haar longen krijgt, zonder één sigaret op te steken, wil ik sterk verminderen met nog meer concrete voorstellen. Daarnaast heb ik het Vlaardings Energie Collectief mede opgericht. We zorgen voor meer zonne- en windenergie in onze stad.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat varieert tussen de 20 en 30 uur per week. Sinds ik lijsttrekker en fractievoorzitter ben, is het een stuk drukker geworden.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)

Ja, in Vlaardingen ligt die rond de €1000. Als je een uurloon zou berekenen, vinden sommigen dat geen vetpot, maar ik ben ervan overtuigd dat geld niet de reden zou moeten zijn om het raadswerk te doen. Ik zie het als een onkostenvergoeding voor de verminderde tijd die ik aan mijn normale betaalde baan kan besteden. Je zou kunnen stellen, dat het zelfs wat minder zou mogen worden, kijkende naar het feit dat veel van de fractievoorzitters en raadsleden in Vlaardingen werkloos zijn en daardoor in mijn ogen teveel afhankelijk zijn van hun raadsvergoeding.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja. Een betere raad begint bij jezelf. Daarom probeer ik mezelf continu te verbeteren. Ik vraag ook actief feedback binnen en buiten D66 Vlaardingen. Om die reden ben ik ook deelnemer van Route66, het landelijke talentontwikkelprogramma van D66 voor jongeren van 25 tot 32 jaar. Tijdens deze tweejarige opleiding, leer ik veel en brengen we het beste in elkaar naar boven.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Er is een uitbreiding in het takenpakket van iedere fractie. Met de steeds verder versplinterde fracties in de meeste raden, geeft dit extra werkdruk. Om die reden lijkt het erop dat we als raad de grip soms kwijt zijn. Daarom heb ik er als fractievoorzitter voor gekozen om drie extra ondersteuners aan te stellen binnen onze fractie. Zij kunnen sommige voorbereidende taken overnemen, zodat de raadsleden meer tijd hebben om hun raadswerk goed uit te kunnen blijven voeren.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

In mijn ogen zijn we afgelopen jaren te veel uitgegaan van 'burgerparticipatie' en zullen we meer werk moeten maken van 'co-creatie'. Veel burgers worden nog te laat betrokken in trajecten, zonder duidelijk te horen in welke mate ze nog invloed kunnen uitoefenen. Dat zorgt voor onvrede en het gevoel van onmacht. De omgevingswet geeft nieuwe handvatten voor inwoners om vanaf het begin actiever betrokken te zijn bij de veranderingen in hun omgeving.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We hebben 'een leven lang leren' hoog in het vaandel staan als D66 en zien graag meer opleidings- en ondersteuningsbudget voor de fracties. We zorgen er binnen D66 Vlaardingen voor dat alle raadsleden en ondersteuners de opleidingen kunnen volgen die bijdragen aan hun politieke ontwikkeling. Ook als we daar onze eigen middelen voor moeten aanspreken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Grotere fracties. Het politieke landschap is sterk versplinterd. In onze gemeenteraad met 35 zetels zijn er maar liefst twaalf partijen. Gemiddeld nog geen drie raadszetels per partij dus en de grootste partij heeft vijf zetels! Daarbij krijg je bij één of twee zetels de ruimte om een steunraadslid aan te stellen, maar bij drie of meer krijg je die ruimte niet. Ik zou willen stellen dat je minstens vier fractieleden nodig hebt per partij om goed ingelezen te zijn op alle thema's. Je ziet nu dat veel partijen een paar onderwerpen kiezen waarop ze de focus leggen. Het niveau van discussies is daarom vaak laag.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Als je ideeën en emoties van inwoners op een nuttige manier wilt inbrengen in het debat, moet je eerst weten waar een bepaald voorstel over gaat en wat de context is. Dit helpt in de gesprekken die we hebben met inwoners. Bij veel lokale oppositiepartijen, merk je dat ze met alle winden meewaaien, om ideeën en emoties maar in te kunnen zetten voor eigen gewin. Met de verkiezingen in aantocht zal dit alleen maar erger worden. Er wordt van alles beloofd en inwoners raken gedesillusioneerd als het steeds weer anders uitpakt dan hen is beloofd. Dat kan je voorkomen door als raadslid goede inhoudelijke kennis te hebben en eerlijk aan te geven wat je kan betekenen voor een inwoner van je stad.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Eens, maar ik zou graag zien dat er meer ruimte zou komen voor inwoners die meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, maar dat ligt vooral aan het feit dat veel raadsleden niet gebruikmaken van de rol die zij op zouden kunnen pakken. In sommige overleggen, zien we dat alleen D66 namens Vlaardingen aanwezig is. Dit zal te maken hebben met de eerder benoemde versplinterde fracties, die hoge werkdruk met zich meebrengen. Dat blijkt niet iedereen op te kunnen brengen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja, als lijsttrekker wil ik D66 Vlaardingen nog verder laten groeien komende verkiezingen. Onze voorlopige kandidatenlijst laat zien dat we aan het vernieuwen en verjongen zijn. We hebben een hecht team, dat al jaren hard werkt en waar het onderling vertrouwen groot is. Ik strijd er samen met hen voor om hun enthousiasme en expertise in de raadszaal te mogen inzetten.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Durf vragen te stellen. Te vaak zie ik dat de ontwikkeling van aanstormende talenten blijft steken, omdat het jargon en alle afkortingen lastig te ontcijferen zijn. Mijn ervaring is dat de mensen die kritische vragen blijven stellen, beter weten wat er speelt en hoe zij daarop invloed kunnen uitoefenen