U bent hier

Laurens van Voorst

Laurens van Voorst

Meierijstad
‘Is dat wel zo?’

Raadslid sinds: 2014
Partij: Hart voor Schijndel
Hoofdberoep: dagvoorzitter/copywriter
Twitter: @LaurensvVoorst
Facebook: Laurens.vanvoorst

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Nou en of. Tegelijkertijd merk ik dat er in de gemeenteraad een zekere neiging bestaat om gemakzuchtig mee te gaan met wat een wethouder beweert. Dat frustreert weleens.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik ben, formeel beschouwd, van een oppositiepartij. We vinden het belangrijk constructief te zijn. Als het beleid van het College deugt, dan deugt dat en geven we complimenten. En als het ondermaats is, dan laten we dat stevig weten. Deze opstelling zorgt ervoor dat we serieus worden genomen en dat onze verbetervoorstellen de aandacht krijgen die ze verdienen. We houden ons bovengemiddeld bezig met zorg, welzijn en burgerbetrokkenheid. Het zijn terreinen waarbij de gemeente en dus de raad veel ruimte heeft om lokaal beleid te voeren.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ruim 30 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Nee. Het stoort me dat nogal wat collega’s, in ieder geval in onze gemeente, wat besmuikt doen over de bezoldiging en de vergoedingen voor onkosten en voor de fractie. Ze versterken daarmee het beeld dat de uitgaven voor de volksvertegenwoordiging een vorm van zakkenvullen is. Democratie is belangrijk en mag geld kosten. Overigens vind ik de vergoeding van raadsleden van kleine gemeenten helemaal ondermaats. Ik was voorheen raadslid in Schijndel en daar deden 19 raadsleden voor zo’n 500 euro per maand per persoon wat nu in Meierijstad 35 volksvertegenwoordigers voor zo’n 1600 euro per maand doen. Idioot.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee. Ik doe mijn stinkende best, weet waarover ik praat en boek resultaat.

‘Is dat wel zo?’

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Jazeker. Inwoners merken direct de gevolgen van het beleid dat de gemeente voert. Bij de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet gaat het daarbij ook nog eens om doorgaans kwetsbare mensen. Raadsleden hebben hierbij een enorme verantwoordelijkheid. Dat besef groeit bij raadsleden.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

We geven invloed weg aan inwoners en dat is goed. Ons College liet in het coalitieakkoord weten dat ze inwoners wil betrekken bij de uitvoering van de wet. Daar moest ik om grinniken: de werkelijkheid wordt immers dat inwoners en andere betrokkenen, zoals ondernemers, de gemeente gaan betrekken. Het is aan de raad om ervoor te zorgen dat inwoners worden ondersteund bij het nemen van initiatief en worden beschermd tegen initiatieven die hen niet zinnen. Hier ligt een taak voor bijvoorbeeld het welzijnswerk. Het is aan de raad om daar sturing aan te geven. Overigens groeit hierdoor ook het belang van een goede lokale pers.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We zijn een splinternieuwe gemeente en nog bezig met het vaststellen van dit soort budgetten. De plannen die we samen maken, zien er vooralsnog goed uit. Maar stel me die vraag over een jaar of wat nog eens.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Raadsleden moeten in het algemeen stoerder zijn. Meer laten zien dat zij de baas zijn en niet de burgemeester en wethouders. Daarnaast helpt het als ze meer bereikbaar zijn en intensiever communiceren over hun doen en laten. Te vaak laten partijen alleen in verkiezingstijd van zich horen. Leg onafgebroken verantwoording af. Dat verkleint de, al dan niet vermeende, kloof met de burger, vergroot de relevantie en zorgt ook nog eens voor een sterke permanente campagne.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Lastig. Ik neig naar nee, maar mijn twijfel geeft al aan dat ik het allebei belangrijk vind.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Dat moeten ze zijn, ja. Ik doe mijn best.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Niet echt. Eén van de voordelen van fusies van gemeenten is dat je dankzij de schaalvergroting meer in eigen hand kunt houden en dus meer directe invloed hebt. Probeer voor de lol eens invloed te hebben op de jaarplannen of begroting van de GGD. Onbegonnen werk. Dat is niet goed.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Vraag dat de kiezers. Ik wil wel door, al zijn in Meierijstad de verkiezingen pas in 2022. Die van 2018 slaan we over, want we hadden hier in november vorig jaar nog herindelingsverkiezingen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Weet dingen. Vergaar kennis. Uit rapporten, boeken, blogs, stukken en uit wat de inwoners je vertellen. En gun je de luxe om te focussen: kies je dossiers en accepteer dat je van andere thema’s amper wat weet. En o ja: wees kritisch. Wat de wethouder je ook vertelt, denk meteen: ‘Is dat wel zo?’