Lianne Raat
Betrokken burgers maken de raad krachtiger.

Lianne Raat, Leiden

Lianne Raat

Gemeente Leiden

Naam: Lianne Raat  
Raadslid in de gemeente: Leiden 
Raadslid sinds: maart 2018 
Partij: Partij voor de Dieren 
Hoofdberoep: Jurist bij de Nederlandse Transplantatie Stichting 
LinkedIn: Lianne Raat  

 

 1. Waarom ben je raadslid geworden?

De politiek is voor mij de manier om een steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van onze stad voor nu en toekomstige generaties. In 2014 ben ik als fractie-assistent aan de slag gegaan en in 2018 werd ik verkozen tot raadslid. Ik ben nog net zo gemotiveerd als in het begin.  

 

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleef je dat ook zo?

Meestal wel, maar niet altijd. Ondanks het budgetrecht is het voor ons als raad lastig om de begroting te wijzigen. Dat komt ook doordat de coalitie de gelederen nogal eens de gelederen gesloten kan houden. Soms mis ik wel een stukje dualisme. Voor voorstellen met weinig of geen financiële consequenties is veel meer ruimte.  

 

 3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Betrokken burgers maken de raad krachtiger. Wij zouden (nog) meer de stad in kunnen gaan, maar we moeten er ook voor zorgen dat inwoners weten hoe ze ons kunnen bereiken en op welke manier ze hun stem via bijvoorbeeld inspraak kunnen laten horen. Maar het werkt wel twee kanten op, de interesse moet er ook vanuit de bewoners zijn.  

 

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een activist in de raad. Als raadslid jaag ik andere partijen aan om voorstellen groener en diervriendelijker te maken.  

 

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Binnen de grenzen van de wet moet iedereen zijn of haar mening kunnen verkondigen. Gelukkig is in Leiden de sfeer over het algemeen prettig en spelen we op de bal in plaats van op de man.  

 

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Als jurist ben ik een dossiervreter, dus met alles lezen heb ik niet zoveel moeite. Verder is het een kwestie van prioriteren. Ik focus me maximaal op dier, natuur en klimaat en werk op die onderwerpen voorstellen uit. Voor bepaalde andere thema’s kies ik ervoor om mee te liften met andere partijen.  

 

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Er worden belangrijke beslissingen genomen op regionaal niveau en er gaat veel geld om in de diverse samenwerkingsverbanden. Toch is het lastig om hier binnen de beperkte tijd die je hebt als raadslid voldoende grip op te krijgen. Gemeenten moeten het gezamenlijk eens worden over een plan. Het is daardoor ingewikkeld om vanuit de raad bij te sturen.   

 

 8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De participatie is de afgelopen jaren verre van vlekkeloos verlopen. Leiden is één van de dichtst bebouwde steden van Nederland, waardoor de vele bouwprojecten veel spanningen in de stad hebben opgeleverd. Vaak was het een kwestie van tekenen bij het kruisje en mochten inwoners alleen meebeslissen over de kleur van de wipkip in de speeltuin.  
 
In Leiden is onlangs gestart met een pilot burgerberaad over de energietransitie. Het is belangrijk dat burgers bij dit thema worden betrokken en dat ze mee mogen denken over voorstellen die bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. 

 

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom? 

Het is alleen maar fijn dat de raad een onafhankelijk voorzitter heeft in de persoon van de burgemeester.  

 

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Meer dan prima. De griffie ondersteunt ons bij het voorbereiden van vergaderingen en we kunnen altijd met onze vragen bij hen terecht. Aan het begin van elke raadsperiode verzorgt de griffie een uitgebreid inwerkprogramma wat zeer waardevol is en waardoor je al raadslid gelijk een goede start kunt maken.  

 

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Op dit moment telt de Leidse raad 18 vrouwen. Dat is bijna de helft. Toch ervaren vrouwen een grotere drempel om politiek actief te worden dan mannen. Dit jaar hebben wij met alle vrouwen uit de raad voor het eerst een politiek vrouwencafé georganiseerd. Vrouwen konden kennis maken met het raadswerk en met elkaar in gesprek gaan hoe wij als vrouwen het verschil kunnen maken in de stad. In de raad zelf staan onderwerpen op de agenda die er met minder vrouwen niet zo snel hadden opgestaan, zoals het verstrekken van gratis menstruatieproducten aan minima en veiligheid voor (jonge) vrouwen in de stad.  

Met de representativiteit van mensen van kleur is het droevig gesteld. Dat werkt ook door – of juist niet – in voorstellen. Om het Trans-Atlantische slavernijverleden te herdenken wordt er gepleit voor een monument. Op dit moment wordt onderzocht of er één kunstuiting kan komen voor het koloniaal- als slavernijverleden. Ik vind het pijnlijk om te zien dat zowel raadsleden als het college niet lijken te begrijpen dat je niet alles op één hoop kunt gooien. Met meer mensen van kleur in de raad was dit vast anders geweest.    

 

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode? 

Moeder Aarde. Onze planeet staat in de brand. Vanuit de raad zetten wij alles op alles om klimaatverandering tegen te gaan. Vergroening van de binnenstad, een einde aan terrasverwarmers, meer bomen en een milieuzone op het water. Allemaal aangenomen voorstellen waarmee onze stad een klein beetje minder heet en meer biodivers wordt. Ook probeer ik een meer plantaardig dieet te stimuleren. Niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor mens en dier.  

 

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

“Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je.”. Dit citaat van Mahatma Gandhi is voor mij een goede weergave van de politiek door de ogen van een Partij voor de Dieren raadslid. Aan de ene kant gaat de politiek ontzettend snel, maar aan de andere kant moet je een ontzettend lange adem hebben. Geef dus niet op! Haalt een voorstel het niet dan is het vallen, opstaan en weer doorgaan. Ooit win je.  

 

Vorige/volgende