Liesbeth van Heeswijk
Fractiediscipline waarbij ieder hetzelfde moet stemmen is funest voor de democratie.

Liesbeth van Heeswijk, Land van Cuijk

Liesbeth van Heeswijk

Gemeente Land van Cuijk

Naam: Liesbeth van Heeswijk
Raadslid in de gemeente: Land van Cuijk
Raadslid sinds: 2010
Partij: Liberaal LVC
Hoofdberoep: docent voortgezet onderwijs
 

Waarom ben je raadslid geworden?

Op zich heb ik altijd al interesse voor politiek gehad en ik ben daarom al op jonge leeftijd lid geworden van een lokale politieke partij. Ik merkte dat ‘de politiek zich met mijn leven bemoeide’, dus dacht ik: dan kan ik me maar beter met die politiek bemoeien. Een tweetal jaren voordat ik raadslid werd, bezuinigde de raad van gemeente Cuijk plotsklaps de bibliotheek uit ons dorp Haps. Samen met vele dorpsbewoners hebben we dat raadsbesluit binnen een jaar kunnen keren. Direct daarna waren er een viertal politieke partijen die aanklopten om maar vooral lid te worden. En zo kwam van het een het ander. Ik ben even raadslid geweest bij een landelijke partij, maar ben alleen verder gegaan. We richtten Liberaal LVC op en mochten meteen de grootste partij van de toenmalige gemeente Cuijk worden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Helemaal niet. Ambtenaren kunnen in feite het meeste op het politieke vlak sturen. Logisch want zij werken aan en kennen de materie. Daarna heeft het college de meeste zeggenschap en helemaal op het eind, als de kaarten al geschud zijn en raadsleden proberen om zich door de tsunami aan dossiers te worstelen, probeert de gemeenteraad er nog een plasje over te doen. De invloed is daarmee voor de gemeenteraad beperkt. Met amendementen kun je nog wat bewerkstelligen, maar moties stellen vaak te weinig voor omdat er best wat tijd overheen gaat voordat ze uitgevoerd. Daarna moet je nog alert zijn dat de motie in z’n geheel wordt opgepakt. Dit klinkt een beetje negatief, maar dan toch de moraal van het verhaal: durf te investeren in goed personeel, dat scheelt uiteindelijk hartstikke veel: kwalitatieve leesbare stukken, met gedragen voorstellen.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Fractiediscipline waarbij ieder hetzelfde moet stemmen is funest voor de democratie. Bij onze partij mag ieder anders stemmen. Dat gebeurt niet vaak, maar mag wel degelijk mits het maar intern en extern netjes beargumenteerd wordt. Als vooraf aan de raadsvergadering de zaken al afgetikt zijn, krijg je een vergadering die eigenlijk meer op een poppenkast lijkt. Als Liberaal LVC durven wij onze mening tijdens een openbare vergadering bij te stellen mits er een goede, open discussie is waarbij de argumenten op fatsoenlijke wijze boven tafel komen. Een andere manier van vergaderen , bijvoorbeeld door het werken met stellingen, kan voorkomen dat ieder zijn verhaaltje opdreunt en blind stemt. Wij brengen dualisme echt in praktijk. Elk onderwerp wordt met de nodige aandacht besproken. Alss we het niet eens zijn met onze wethouder, spreken we dat uit en gaan we netjes ‘de wedstrijd’ in. De sfeer is zodanig dat het geen wrevel oplevert omdat we ieders mening respecteren.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Onder ons logo van Liberaal LVC staat: open-betrokken-daadkrachtig. Dat hoort wel bij mij.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Als jij een stem hebt gekregen van het volk moet je die stem ook gebruiken. Je moet je er steeds bewust van zijn dat je ook namens jouw kiezers spreekt. Daarom blijft de binding met de achterban van belang. Spreken in het openbaar moet altijd respectvol gebeuren, niet ‘spelen op de man’. Het gaat om de inhoud en het algemeen belang. Ik zeg wel eens dat ik graag mensen in onze partij wil die niet van politiek houden. Dan komen mooiste zaken van de grond.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Wij zijn met 5 raadsleden, een aantal commissieleden en een actieve achterban. De stukken worden in eerste instantie verdeeld over de raads- en commissieleden. Dan blijft het gewoon nog ontzettend veel werk. Het is nagenoeg niet te combineren met een volledige baan. Door de stukken goed te verdelen. Door ieder vanuit zijn of haar eigen expertise het werk te laten doen en keuzes te durven maken, is er een weg in de informatiestroom. Ook hierin zou een griffie/ ambtenarij een rol kunnen spelen. Als raadsleden hoeven we eigenlijk alleen de essentie te weten. Dat er een systeem is waarbij we de details op kunnen zoeken is prima maar de kern van het raadsvoorstel is in feite voldoende.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Onze griffie doet haar best om ons als gemeenteraad beter in positie te brengen. Dat is lovenswaardig, maar in de praktijk is het effect van onze inbreng bij samenwerkingsverbanden te verwaarlozen. Als gemeente moet je gewoon geluk hebben dat jouw wethouders in staat zijn om het gevoel en de mening van de gemeenteraad goed te verwoorden om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten.''

'Als raadsleden hoeven we eigenlijk alleen de essentie te weten.'

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Deze komt nog uit de voormalige gemeente Mill en St. Hubert en dan bedoel ik ‘dorpsplan Langenboom’. Saamhorig als de Langenbomers zijn, Heeft het dorp samen een plan opgesteld voor een hart met veel sociale voorzieningen. Een grandioos voorbeeld van burgerparticipatie waar je als gemeente gruwelijk trots op mag zijn.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De voorzitter moet echt onafhankelijk zijn en de ‘wedstrijd’ goed aanvoelen. Vaak worden burgemeesters daar ook wel op geselecteerd. Andere opties moeten per gemeenteraad bespreekbaar blijven is mijn mening.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij hebben een hele batterij aan griffiemedewerkers die ons als echte werkbijen ondersteunen. Ze zijn toegankelijk en hulpvaardig. Ik merk wel, nu wij net een nieuwe gemeente zijn (samenvoeging Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis), de griffie zich nog volop aan het ‘inregelen’ is en zoekt naar de juiste afspraken, informatieplekken, kanalen en vergaderprocessen.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Als partij hebben wij daar een heel voor de hand liggende oplossing voor: zorg voor iemand met een migratieachtergrond in de raad. Namens Liberaal LVC zit Nevzat Karakus in de raad. Een enorme stemmentrekker, maar vooral vindbaar, en zeer actief op ‘de werkvloer’ buiten het gemeentehuis.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Nou, dat is er eentje die wij niet zomaar kunnen verwezenlijken , maar wel, binnen alle beleidsterreinen onze aandacht heeft. Wij willen de gezondste gemeente van Nederland zijn ! Wat zouden we trots zijn als we hier meters in kunnen maken.

Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Zorg dat je bij een partij zit waar je met de nodige gezelligheid, humor en energie jouw werk kunt doen (want dat vinden wij in Brabant wel belangrijk). Werk ook samen met andere partijen, vaak zijn er vooral overeenkomsten en nauwelijks verschillen. Wij zitten in de gelukkige omstandigheid dat het bij ons qua sfeer wel goed zit. We zijn dit jaar een week naar Turkije afgereisd en hebben er de cultuur en samenleving mogen beleven, raadsvergaderingen gevolgd en gesprekken gevoerd met burgemeesters, wethouders, griffiers. Zo kun je ook zelf kleur geven aan het raadslidmaatschap.

Vorige/volgende