Liesbeth van Utrecht
Het is belangrijk voor een raadslid om te weten of het geld van en voor onze inwoners wel op een zinnige, zuinige en zorgvuldige manier uitgegeven wordt.

Liesbeth van Utrecht, Zwijndrecht

Liesbeth van Utrecht

Gemeente Zwijndrecht

Naam: Liesbeth van Utrecht
Raadslid in de gemeente: Zwijndrecht
Raadslid sinds: 2014
Partij: SGP-ChristenUnie
Hoofdberoep: Momenteel vooral moeder zijn van 4 kinderen en daarnaast doe ik vrijwilligerswerk. Daarvoor was ik virologisch/immunologisch analist.

Waarom bent u raadslid geworden?

ik wil graag meedenken en mee kunnen beslissen over lokale kwesties, om zo de gemeente waar ik woon; mooier, leefbaarder en veiliger te maken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, hoewel de gemeenteraad wel financieel gebonden is aan besluiten die de landelijke overheid neemt.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding pakken we in Zwijndrecht raadsbreed aan door middel van een raadsprogramma, welke door bijna alle partijen is ondertekend. Persoonlijk zet ik mij graag in voor een gezonde en groene leefomgeving. Ik heb laatst een motie ingediend om het oplaten van ballonnen in onze gemeente te verbieden en die motie is aangenomen.

Het is belangrijk voor een raadslid om te weten of het geld van en voor onze inwoners wel op een zinnige, zuinige en zorgvuldige manier uitgegeven wordt.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Voor opleiding en ondersteuning is wat mij betreft wel voldoende budget gereserveerd. De rekenkamer en de accountant zouden wel wat meer budget mogen krijgen. Het is belangrijk voor een raadslid om te weten of het geld van en voor onze inwoners wel op een zinnige, zuinige en zorgvuldige manier uitgegeven wordt.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk voor de uitvoer van alle ondersteunende werkzaamheden, waar je als raadslid niet aan toe komt en onmisbaar als adviseur van de raad en als bewaker van de democratie.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik vind de ondersteuning van raadsleden prima geregeld. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor toerusting in de vorm van trainingen. Misschien zou er nog wat meer aandacht mogen zijn voor meer grip op regionale samenwerkingsverbanden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik kan alle gemeentes aanraden om met een raadsprogramma aan de slag te gaan en laat de hele raad kiezen uit wethouders die zijn geselecteerd op kwaliteit. Probeer vervolgens ook om deze wethouders langer vast te houden dan een periode van 4 jaar.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

In de Drechtsteden werken we met verschillende grote regionale samenwerkingsverbanden. Het is als raadslid bijna onmogelijk om daarvan alle jaarverslagen en meerjarenbegrotingen te lezen. Dat maakt het moeilijk om er controle over te hebben of om de kaders te wijzigen. Ik merk dat sommige gemeentes om die reden zich ook langzamerhand terugtrekken uit die samenwerkingsverbanden.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In een wijk met veel problematiek op het gebied van leefbaarheid hebben we in Zwijndrecht een beheergroep opgericht. Dit zijn bewoners die zich inzetten voor de wijk. Zij organiseren activiteiten voor jong en oud en zetten zich in om de buitenruimte te verbeteren en veiliger te maken. Zij doen dit in nauw overleg met de gemeente, de politie en een maatschappelijke organisatie.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Ik vind het belangrijk dat een inwoner zich vertegenwoordigd voelt door een politieke partij, daar zijn die partijen namelijk voor! De participatie van inwoners zou ook het beste via de volksvertegenwoordigers kunnen. Laat je kiezers meedenken en meelezen en hun mening geven.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

37% van de raadsleden is een vrouw.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Niet mee eens. Vanuit mijn overtuiging kijk ik naar wat goed is voor de gehele gemeente.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. Het zal anders veel te veel van 1 persoon gaan afhangen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Ja, het hoeft niet alleen grote persoonlijke gevolgen te hebben, maar het kan ook van invloed zijn op de goede uitoefening van de rol van de gehele gemeenteraad.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dat het ons is gelukt om op de grote lijnen (bijna) alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. Wij werken in Zwijndrecht dus niet met een coalitie/oppositie. Daardoor kon het college slagvaardig aan de gang gaan.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees standvastig. Laat je leiden door de kennis en de informatie die je ontvangt en niet door de emotie van de dag.

Vorige/volgende