Lotte Schimmel
Het is altijd beter om toe te geven dat je iets niet weet, dan vast te houden aan een slecht argument.

Lotte Schimmel, Gooise Meren

Lotte Schimmel

Gemeente Gooise Meren

Naam: Lotte Schimmel
Raadslid in de gemeente: Gooise Meren
Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: PvdA
Hoofdberoep: (project) Verpleegkundige
Facebook: Lotte Schimmel

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Lotte Schimmel, met mijn 27 jaar op het moment het jongste raadslid in Gooise Meren. Ik sta midden in de samenleving en put daar dan ook veel kennis uit die ik toepas in de raad en fractie. Tijdens mijn studie aan de HU was het ziekenfonds al even afgeschaft en werd er gewerkt naar decentralisatie van de zorg. Ik vond dat onderdeel toen stiekem al interessanter dan het plaatsen van infusen. Ik hield mij liever bezig met vraagstukken over bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in een participatiesamenleving of “wat te doen met de babyboom”. Wij verpleegkundigen noemen onszelf ook wel advocaat van de patiënt. Deze manier van dienstbaarheid en opkomen voor degenen waar je je werk echt voor doet, staat wel in één lijn met wat voor gemeenteraadslid ik ben en wil blijven. Daarnaast ben ik gewoon een leuk mens.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik ervaar dat zo, maar ik kan mij voorstellen dat daar verwarring over is. De wethouders zijn uitvoerend en staan daarmee ook meer in de picture naar het publiek toe. Het betekent enkel dat wij als raad duidelijke kaders mee moeten geven welke kant wij op willen en wethouders willen treffen die hier met energie en een proactieve houding mee aan de slag gaan.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Op het gebied van jeugd, wonen en zorg ben ik van mening dat ik iets verfrissends kan neerzetten. Ik houd me natuurlijk met nog veel meer bezig, maar dit zijn wel de punten waar we in de gemeente Gooise Meren voor de grootste uitdaging staan.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Op het moment redelijk veel, het is dan ook wel eens zoeken naar vrije avonden. Naast de uren op het gemeentehuis willen we als fractie ook vooral de wijken in, dit vergt tijd. Ook het voorbereiden van stukken ben ik wel even zoet mee. Ik schat het vooralsnog op zo’n 20 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Om een gebalanceerde afspiegeling van de maatschappij te bieden in de raad, heb ik daar wel eens mijn twijfels over. Voornamelijk jongere raadsleden met fulltime banen zal je mogelijk moeilijker trekken. Voor het geld hoef je het in ieder geval niet te doen, het moet echt je hobby zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik heb nog geen kritiek als zodanig ervaren, dus nee. De periode dat ik nog als toeschouwer aanwezig was, heb ik de kwaliteit van de raad juist als ontzettend hoog ervaren. Veel mensen met ontzettend veel kennis.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Uiteraard, de rol van de raad is groter geworden en zorg is nu eenmaal een grote uitgavenpost. Het is een enorme verantwoordelijkheid met grote gevolgen wanneer er niet secuur mee om wordt gegaan. Dit betekent een omslag in denken en vraagt om vergroten van de kennis. Maar ook het betrekken van de zorgverleners die er dagelijks mee aan de slag gaan. Je hebt daadwerkelijk invloed op levens van mensen, daar kun je niet lichtzinnig over denken.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Als eerste wordt, als ik het goed heb, een start gemaakt met het opstellen van een regionaal omgevingsbeeld. Als raadsleden wordt van ons meer gevraagd van onze volksvertegenwoordigende en verbindende rol. Het betekent dus ontzettend goed op de hoogte te zijn van, in wat voor gemeente en ook regio de inwoners willen wonen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik ben er natuurlijk pas kort bij, maar tot nu toe heb ik op ontzettend veel ondersteuning mogen rekenen. Er zijn meerdere bronnen die ik eindeloos mag benaderen voor vragen en we hebben ook raadstrainingen gehad voor nieuwe raadsleden. Het team van de griffie is onmisbaar.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik vind een combinatie van beiden belangrijk. Ideeën en emoties moet je nooit passeren, die komen ergens vandaan en zijn vaak diep geworteld. Maar inhoudelijke kennis heb je daarbij ook nodig om tot een gedogen mening te komen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Absoluut, wij zien onszelf ook net zo goed als een lokale partij. Echter hebben wij een kapstok waar wij onze idealen aan hangen en afwegen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Toevallig gaan ze bij de MRA starten met een nieuwe functie om raden meer te betrekken. Ik kan zo concluderen dat deze functie niet voor niets in het leven geroepen is. Ik ga het beleven de komende jaren en kom er dan nog eens op terug.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Het uitgangspunt is dat jullie voorlopig nog niet van mij af zijn.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ik ben zelf natuurlijk nieuw. Het beste advies dat ik heb gekregen; probeer er een beetje van te genieten en vergeef jezelf als je iets even niet weet. Het is altijd beter om toe te geven dat je iets niet weet, dan vast te houden aan een slecht argument.

Vorige/volgende