Lutz Jacobi
Denk er altijd aan voor wie je in de raad zit, niet voor jezelf! En geniet ervan!

Lutz Jacobi, Leeuwarden

Lutz Jacobi

Gemeente Leeuwarden

Naam: Lutz Jacobi
Raadslid in de gemeente: Leeuwarden
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Voorzitter Nationaal Park Schiermonnikoog
Twitter: @PvdALeeuwarden
Facebook: facebook.com/PvdALeeuwarden

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Lutz Jacobi uit Wergea (Fryslân). Van 2006-2017 was ik lid van de Tweede Kamer namens de PvdA en tegenwoordig voorzitter van het Nationaal Park Schiermonnikoog en het landelijk Bestuur Nationale Parken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan, maar ik zit er nog te kort om dit ook zo te beleven. De raadsleden komen maar enkele uren per week samen in het gemeentehuis en kennen elkaar daardoor nog niet goed. Bovendien zijn in onze raad 27 van de 39 raadsleden nieuw. Als nieuwe raad stap je in een rijdende trein en wanneer je echt het verschil wilt maken vraagt dat eerst meer ervaring/kennis op het college op de vingers te kunnen tikken.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als fractievoorzitter wil ik vooral het verschil in de politiek maken door mij te richten op samenwerking en niet op politiek die vooral polariseert. Zo bereik je veel meer. Hiernaast ben ik persoonlijk actief aan de slag om de aanpak van armoede en de schuldhulpverlening te verbeteren.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Momenteel spendeer ik rond de 24 uur per week aan het raadswerk.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Wanneer ik naar Leeuwarden kijk is de raadsvergoeding passend. Als je in een kleine gemeente raadslid bent is de vergoeding een ‘’fooi’’ en daar moet je als raadslid net zoveel uren voor je raadswerk draaien.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Kritiek op raadsleden is soms terecht, maar ik trek me er niets van aan. Degene die kritiek heeft, moet zelf maar aan de slag als raadslid.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Invoering van de Omgevingswet betekent nu meerdere informatiebijeenkomsten over deze wet. Dit vergt veel voorbereiding en ‘’anders denken’’.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Door onze raad is er voldoende gereserveerd voor opleiding, onderzoek en ondersteuning. We hebben een griffie die ons heel goed faciliteert!

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken, zouden raadsleden meer tijd moeten besteden aan het raadswerk. Ik zou ervoor kiezen om de raad dan bijvoorbeeld een volle dag te laten duren (de huidige drie uurtjes per week zijn echt onvoldoende). Twee dagen per week zou ook goed zijn, voor tegenwicht aan de colleges van B&W, die er fulltime mee bezig zijn. de raad zou dan ook meer bevoegdheden moeten krijgen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden zeker belangrijk, naast de benodigde inhoudelijke kennis. Beide is dus nodig!

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Een raadslid ís de ambassadeur van de lokale democratie!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

De controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden is summier. Dit kan beter door tussenrapportages in het jaar werkbezoeken van de raad aan het samenwerkingsverband etc.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Gezien mijn leeftijd en loopbaan ligt het voor de hand dat dit mijn enige, en laatste, raadsperiode is.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Denk er altijd aan voor wie je in de raad zit, niet voor jezelf! En geniet ervan!

Vorige/volgende