Maaike Harmsen
Je stem is groter dan je zetel.

Maaike Harmsen, Rijswijk

Maaike Harmsen

Gemeente Rijswijk

Naam: Maaike Harmsen
Raadslid in de gemeente: Rijswijk
Raadslid sinds: 2022
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Theoloog, schrijver, toezichthouder
Twitter
Facebook
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Omdat wij als ChristenUnie in Rijswijk vonden dat er niet genoeg aandacht was in de Rijswijkse politiek voor het christelijk sociale geluid in vluchtelingenzorg, klimaat en het omzien naar de meeste kwetsbare in Rijswijk. Ik persoonlijk wilde wel het risico nemen om voor een nieuwe fractie te gaan.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Theoretisch wel, in de praktijk is er een behoorlijke coalitie drang en dwang waar ik mij redelijk over verbaas dan wel erger.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Raadsleden zouden minder alles moeten willen benoemen en zich kunnen beperken tot de relevante punten voor hen op dat moment, zo worden vergaderingen aangenamer om naar te kijken, en verliezen we ons niet in kleine bier discussies.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Open, idealistisch, constructief, scherp.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben voor een grote vrijheid van meningsuiting. De toon mag best fel zijn, maar niet op de man of vrouw. Soms vertellen de woorden die het raadslid uitspreekt meer over het raadslid, dan waar hij op doelt.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Ik kies met mijn fractievertegenwoordigers per jaar voor een aantal thema’s ter verdieping. Ik laat andere partijen andere zaken goed uitzoeken, ik vertrouw graag op anderen. Ik ben als toezichthouder gewend om de grote lijn vast te houden richting bestuurders. Ik zie muggenziften over de operationele details als zonde van mijn en andermans tijd en dat mag de wethouder en zijn ambtenaren lekker zelf uitzoeken.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We zijn als werkgroep binnen onze raad dit jaar bezig daar meer grip op te krijgen en zoeken momenten waarop we met naburige raden informatieve overleggen kunnen voeren.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Bij de herinrichting van een winkelgebied werden rolstoelgebruikers een dag lang gevraagd mee te rijden en mee te denken over een beter toegankelijk winkelcentrum, voordat de plannen uitgetekend waren.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. De burgemeester is een neutraal scharnier tussen college en raad en kan de cultuur in de raad en het college sturen en beïnvloeden met voorbeeldig gedrag.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik heb de telefoonnummers van de griffie in mijn telefoon staan als ‘Griffiekanjer’ want dat zijn ze. Ik heb als nieuw raadslid veel aan ze gehad het afgelopen jaar.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat er voor mensen met een jong gezin genoeg ruimte blijft om thuis aanwezig te zijn. Zo is het politieke werk namelijk vol te houden. Verder doen we als raad nog te weinig om mensen met een migratieachtergrond politiek actief te krijgen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Dit jaar waren de vier belangrijkste punten als nieuwe fractie: zorg voor vluchtelingen en klimaat, een verbeterde bestuurscultuur en niet opbranden als nieuwe fractie maar rustig aan inwerken om het vol te houden.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Je stem is groter dan je zetel.

Vorige/volgende