Maaike van Vliet
Ga het stadhuis uit, en de stad in!

Maaike van Vliet, Leiden

Maaike van Vliet

Gemeente Leiden

Raadslid sinds: Juni 2021-september 2021 (vervangend); maart 2022 - heden
Partij: VVD 
Hoofdberoep: Senior Manager Global Policy, AstraZeneca
Twitter: Maaike van Vliet (@MaaikevVliet)
Instagram: Maaike van Vliet (@maaike_vv_)
LinkedIn: Maaike van Vliet

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als raadslid heb je de kans om jouw stad nog een beetje beter te maken. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren, juist aan onderwerpen die dicht bij mij staan. Dat doe ik deze periode op de onderwerpen Sport, Gezondheid & Maatschappelijke Ondersteuning.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Niet altijd. De gemeenteraad heeft dan wel budgetrecht, het is heel moeilijk om geld te vinden binnen de bestaande begroting als het om grote bedragen gaat. Zo proberen we al jaren geld te vinden om de Leidse schoolgebouwen weer op orde te krijgen, want dat gaat op dit moment gewoon te langzaam. Maar omdat het om tientallen miljoenen gaat, krijg je die gewoon niet vrij uit de begroting – zelfs als de politieke wil er bij meerdere partijen is. Dat kan soms best frustrerend zijn.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Politici kunnen soms uren discussiëren over allerlei randzaken, maar voor de mensen in de stad is dat niet altijd te volgen. Zeker als lokaal bestuur moet je ervoor zorgen dat je besluiten neemt waar mensen echt wat aan hebben. Hoe zorg je dat mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid blijven leven, wat is er nodig om in een veilige, fijne buurt te wonen, en hoe hou je alles betaalbaar voor de mensen in je stad? Die antwoorden vind je niet altijd binnen de muren van het stadhuis. Als raadslid moet je daarom juist het stadhuis uit, en de stad in.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik hoop in ieder geval een volksvertegenwoordiger te zijn die er echt voor de mensen in de stad is. Daarom probeer ik zo veel mogelijk langs te gaan bij bijvoorbeeld sportclubs, bijeenkomsten en mensen in de wijken. Alleen zo zorg je ervoor dat je alle geluiden uit de stad mee neemt bij besluiten, niet alleen van de mensen die de gemeenteraad het beste weten te vinden.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, maar altijd op de inhoud. Je mag iemand nooit persoonlijk aanvallen. Al helemaal niet als het om ambtenaren of andere mensen uit de stad gaat. Gelukkig gaat dat in de Leidse Raad over het algemeen heel goed en wordt er daarom heel goed samengewerkt.

6. Hoe houd je grip op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Prioriteren, maar dat betekent niet dat je stukken helemaal niet moet lezen. Soms staat er een belangrijk detail ‘weggestopt’ op pagina 10 van bijlage 3 (bij wijze van spreken). Als je hier overheen leest op dat moment, kan je daar soms later last van krijgen. Bij grote besluiten is het dus extra belangrijk alles door te nemen. Bij andere stukken zijn vooral de hoofdlijnen van belang, waarbij gesprekken met mensen uit de stad helpen om te focussen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? Is verbetering noodzakelijk?

Ondanks dat we een heel goed inwerkprogramma hebben gehad waar alle samenwerkingsverbanden zijn geïntroduceerd en toegelicht, blijft het echt heel lastig om goed overzicht te houden – laat staan om daar op de juiste momenten iets in te brengen. Zeker op het gebied van gezondheidszorg loop ik daar vaak tegenaan. Daar kunnen echt nog wel stappen worden gezet.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Wat is een goed voorbeeld uit je eigen gemeente?

Leiden is nu gestart met een pilot burgerberaad over de energietransitie. Het is goed om mensen op een andere manier te betrekken, maar het moet natuurlijk wel duidelijk zijn op welke manier de uitkomsten van een participatietraject worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Veel teleurstellingen achteraf hadden voorkomen kunnen worden door al vooraf de juiste verwachtingen te scheppen.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik denk dat het alleen maar fijn is om een onafhankelijke voorzitter in de persoon van de burgemeester als voorzitter van de Raad te hebben. Wat mij betreft is er geen reden om dat te veranderen. Maar mocht iemand hele goede argumenten hebben om dat toch te doen, laat ik mij graag overtuigen.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Onze griffie doet ontzettend goed werk. Sinds de verkiezingen zijn ze ook hard bezig geweest om te kijken hoe dingen beter en efficiënter kunnen. Op het moment dat de griffie denkt dat er echt dingen nodig zijn om de raad beter te kunnen ondersteunen of om beter hun werk te kunnen doen, valt daar volgens mij altijd over te praten.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Gelukkig zit het momenteel met de representatie van vrouwen in de Leidse raad wel goed, maar er zijn inderdaad ook groepen in de stad die we minder bereiken. Dat gaat breder dan alleen mensen met een migratieachtergrond, ook bepaalde wijken zijn bijvoorbeeld minder vocaal en daardoor minder betrokken. Ik vind het ook de rol van een raadslid om te zorgen dat juist de mensen die ons niet weten te vinden of gewoonweg geen tijd hebben om zich actief met de gemeente te bemoeien, een stem krijgen in de besluiten.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid?

Ik hoop de stad een klein beetje beter te kunnen maken. Voor mij betekent dat onder andere dat er extra ruimte komt om te sporten in een groeiende stad, en dat we zorgen voor toegankelijk onderwijs in goed onderhouden gebouwen – van peuterspeelzaal tot mbo tot universiteit. Zonder dat Leidenaren weer voor de kosten opdraaien, want de belastingen in onze stad zijn al hoog genoeg.

13. Welke tip zou je andere raadsleden willen geven?

Ga het stadhuis uit, en de stad in! Als raadslid heb je de kans om op zoveel gave plekken te kijken, een dagje mee te lopen, mee te doen met activiteiten of mooie werkbezoeken af te leggen. Het blijft bijzonder met hoeveel enthousiasme je wordt ontvangen, en welke verhalen je allemaal meekrijgt. Ik heb Leiden in de afgelopen jaren zo nog veel beter leren kennen, en ben daardoor nog veel meer van de stad gaan houden. Ik hoop dat alle raadsleden in Nederland een zelfde ervaring hebben – al is er natuurlijk geen stad zo mooi als Leiden.

Vorige/volgende