Margriet van de Vooren
Het geeft gewoon echt een kick als je voor inwoners het verschil kan maken.

Margriet van de Vooren, De Bilt

Margriet van de Vooren

Gemeente De Bilt

Naam: Margriet van de Vooren
Raadslid in de gemeente: De Bilt
Raadslid sinds: 2018 (en gedurende 6 jaar in een andere gemeente)
Partij: CDA
Hoofdberoep: Beleidsadviseur Sociaal Domein
Twitter: @Margriet_Vooren
Facebook: Margriet van de Vooren
LinkedIn: Margriet van de Vooren

Waarom bent u raadslid geworden?

In 2010 ben ik redelijk bleu in het raadswerk gerold. Ik werd letterlijk voor de leeuwen geworpen. En nu alweer een half jaar met heel veel plezier raadslid in De Bilt. Het ging in mijn nieuwe woonplaats al snel weer kriebelen. Ik noem het ook mijn hobby, het geeft gewoon echt een kick als je voor inwoners het verschil kan maken.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ik beleef het alleen als een hoog orgaan als het met de voeten diep in de klei staat.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Met name op het gebied van zorg. De transitie ligt achter ons dus nu niet achterover gaan leunen. Het is nu het moment om hier echt stappen te zetten. Voor de meest passende zorg voor inwoners en om de kosten te kunnen beheersen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Zelf heb ik een opleiding en cursussen via onze partij academie gevolgd. Verder hebben we een kritische en meedenkende griffie. Ik ben dus tevreden en denk daarom niet dat ondersteuning van de raad alleen van de beschikbare middelen afhankelijk is.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Dat hangt van de taakopvatting af. Onze griffier vind ik heel belangrijk. Dat heeft te maken dat ze altijd beschikbaar is en je dus met van alles terecht kan, niet alleen over de standaard zaken. Dat flexibele en kritische is heel belangrijk voor mij.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Daarvoor loop ik misschien nog net even te kort mee in De Bilt.

Het geeft gewoon echt een kick als je voor inwoners het verschil kan maken.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het aanpakken van de vergadercultuur zodat het ook haalbaar wordt voor 20 tot 40’ers. Daarnaast op hoofdlijnen bezig zijn zonder tot midden in de nacht over details te neuzelen. Daarnaast inwonerbijeenkomsten in de gemeente, nieuwe mensen aanspreken door hun om hun expertise vragen. Ohja, en tot slot raadsleden die geld opstrijken zonder dat ze dat ze op komen dagen (niet alleen bij raadsvergaderingen) aan kunnen pakken.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Die invloed zou zeker beter kunnen. Er gaan grote bedragen om in de regionale samenwerkingsverbanden en toch staat de raad op afstand en zijn de stukken vaak zo globaal dat het een hamerstuk wordt. Ik vind daar ook een rol voor de samenwerkingsverbanden zelf liggen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Ik heb enorm genoten van de bijeenkomst van de Werkgroep Toegankelijkheid. Zij vragen aandacht voor mensen met een beperking in de openbare ruimte. Het begon al bij binnenkomst dat we ons kopje koffie met ovenwanten moesten opdrinken. En zo zijn we echt een paar uur in de huid van mensen met een beperking gekropen. Als je eenmaal met een blinddoek en een witte stok hebt gelopen kijk je toch anders naar de wegwerkzaamheden in je wijk. Goed georganiseerd door ze, andersom zou de gemeente ook best iets creatiever kunnen zijn in het meenemen van inwoners d.m.v. burgerparticipatie.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Beide, ze kunnen niet zonder elkaar. De inwoners zijn de experts van hún leefomgeving en vertegenwoordigers moeten in staat zijn een goede belangenafweging te maken.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

100 jaar geleden, fantastisch! En we zijn er nog steeds niet. Van de 27 raadszetels worden 9 bezet door vrouwen en dat is dus te weinig.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Nee onzin natuurlijk, dan e-mailen we elkaar wel.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad. Ondanks dat we een leuke burgemeester hebben (dat kan ook als deze niet gekozen is) is het goed dat de ‘macht’ verdeeld is over meerdere personen.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Sterker nog, dit moet de hele gemeente zich aantrekken. Ik geloof dat uiteindelijk ieder raadslid vanuit een bepaald ideaal opereert of in ieder geval daarom met het raadswerk is begonnen. Of je dit ideaal of een mening nou deelt of niet, het is absoluut onacceptabel dat raadsleden die zich voor samenleving inzetten met agressie o.i.d. te maken krijgen.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Er zijn een aantal situaties geweest in mijn raadswerk dat inwoners echt heel blij waren omdat je gewoon naast ze staat. Dat hoeft niet altijd een resultaat te geven maar dat kan ook iets eenvoudigs zijn zoals aandacht vragen voor een probleem, meedenken of een steun in de rug zijn. Dan is de dankbaarheid zo groot dat ik mij echt een volksvertegenwoordiger voel.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Zet je open. Open oren voordat je praat. En open je hart voor álle inwoners.

Vorige/volgende