Mariam Al-Saqaff
Kansen moet je grijpen, maar die kansen moet je wel weten te vinden.

Mariam Al-Saqaff, Utrecht

Mariam Al-Saqaff

Gemeente Utrecht

Naam: Mariam Al-Saqaff
Raadslid in de gemeente: Utrecht
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: VVD (Utrecht)
Hoofdberoep: Consultant

Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Sinds mijn studententijd woon ik in Utrecht. Utrecht staat voor mij symbool voor de stad waar ik heb kunnen groeien en bloeien en ultiem heb kunnen genieten van mijn vrijheid. Dat is de reden waarom ik zo veel jaren later nog steeds in Utrecht woon.

Mijn ouders hebben gestreden om mij het leven te geven dat voor hen nooit vanzelfsprekend is geweest. Mijn vader heeft op zijn 18e moeten wijken voor oorlog in zijn geboorteland. Gelukkig kreeg hij de kans om in de voormalige Sovjet-Unie te gaan studeren. Daar kwam mijn vader mijn moeder tegen en niet veel later werd ik geboren.

Aan het einde van hun studie konden ze, door de val van de Sovjet-Unie, daar niet langer blijven. Met een beetje toeval en veel geluk zijn we uitgekomen in het land van de kansen en de vrijheid. Hier in Nederland begon uiteraard weer het riedeltje van een nieuwe taal leren, de cultuur leren begrijpen en zich opnieuw willen bewijzen. Ze waren vaak op zichzelf aangewezen en makkelijk was het niet, maar ze hebben een mooi leven voor ons kunnen opbouwen. Ik ben dan ook ontzettend trots op hen.

Ik wil dat iedereen, net als ik, de mogelijkheid krijgt om te genieten van Nederland en van de stad Utrecht die mij zoveel heeft gegeven. Kansen moet je grijpen, maar die kansen moet je wel weten te vinden. Ik wil een overheid die mensen de kans geeft om te groeien en te bloeien.

Ik zie nu dat inwoners van de wijk waarin ik woon, niet de kansen hebben om hun kinderen op te voeden zoals zij dat graag zouden willen. En dat steekt. Het is voor mij onvoorstelbaar dat mensen die keihard willen werken en hun best doen om deel te nemen aan de maatschappij, nu nog steeds buiten de boot vallen.

In het Nederland dat ik voor me zie heeft iedereen een plekje. Ik wil helpen met het realiseren van een land en stad waar kansen gecreëerd en gegund worden. Daarom ben ik raadslid geworden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Meestal wel: we hebben als gemeenteraad het laatste woord in beslissingen, maar we kunnen ook dingen die ons opvallen aan de kaak stellen.

Het mooie is dat inwoners ons ook weten te vinden als zij iets willen zien veranderen in de gemeente.

Ik merk wel dat de werkdruk redelijk hoog is, dus we kunnen als gemeenteraad ook niet alles tot in de puntjes controleren. Dat zorgt dat we soms moeten touwtrekken om informatie van het college te krijgen en om informatie te krijgen die we nodig hebben om ons werk goed uit te kunnen voeren.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Veel meer naar buiten gaan en ons gezicht laten zien. We doen het immers voor de inwoners. Wij proberen dat als VVD te regelen door actief meet-ups te organiseren. Daar komen leden en niet-leden van onze partij naartoe en zo kunnen we in gesprek blijven met de inwoners. Dat maakt ons werk ook tastbaarder en relevanter.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een die begrijpt dat je samen veel verder komt dan alleen, die het gesprek aangaat en ideeën probeert te vertalen naar concrete voorstellen.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. 

Zeker! Vrijheid van meningsuiting is een groot goed dat we moeten blijven koesteren in Nederland. Als volksvertegenwoordiger moet je daarom kunnen zeggen wat je wilt; je vertolkt namelijk de stem van jouw achterban. Ik wil wel de kanttekening plaatsen dat ik vind dat je respectvol naar elkaar moet blijven.

Hoe houd je grip op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dat kan soms nog best een uitdaging zijn.

We hebben binnen de fracties portefeuilles verdeeld: daar focus ik me op. Binnen de portefeuilles check ik dan waar onze achterban het meeste behoefte aan heeft en daar zet ik me extra voor in.

Je probeert zo veel mogelijk te doen, maar het is denk ik wel gezond om te accepteren dat je niet alles kunt doen.

 

"Het is voor mij onvoorstelbaar dat mensen die keihard willen werken en hun best doen om deel te nemen aan de maatschappij, nu nog steeds buiten de boot vallen".

 

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? 

Utrecht vervult een mooie rol in de regio. Uiteraard kan er altijd verbetering plaatsvinden, maar tot nu toe heb ik nog geen noemenswaardige pijnpunten ervaren. 

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Het beste voorbeeld weet ik niet te geven, want daar ben ik nog niet lang genoeg raadslid voor.

Ik heb wel een voorbeeld van een waardevolle ervaring die ik heb meegemaakt: rondom de Pridemaand hebben we jongeren van verschillende middelbare scholen uitgenodigd om met de Raad in gesprek te gaan. Aan het eind van het gesprek waren alle raadsleden dusdanig geïnspireerd dat we gezamenlijk een aantal actiepunten hebben afgesproken.

Ik denk dat dat de bedoeling is van burgerparticipatie: elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en vervolgens actie ondernemen.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. 

De rol van de burgemeester is er om er voor de gehele gemeente te zijn. Deze onpartijdige rol schemert ook door in het voorzitten van de gemeenteraad. Wat mij betreft mag het zo blijven.

Ik heb ook meegemaakt dat commissies of andere vergaderingen door een collega-raadslid worden voorgezeten en dat gaat ook prima. Mijn mening hierover is niet heel uitgesproken. De onpartijdige uitstraling is het belangrijkste.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie?

In mijn ervaring is onze griffie echt top. Ze zijn er altijd om mee te sparren en ze maken veel tijd vrij om de raadsleden te ondersteunen.

Het is de griffie geweest die ervoor heeft gezorgd dat de raadsleden zowel op inhoudelijk als op procedureel vlak op vlieghoogte zijn gekomen na de verkiezingen.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Veel! De meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad is vrouw. Ook hebben we verschillende raadsleden met een migratieachtergrond.

Er zijn allerlei ideeën om mensen met een migratieachtergrond of vrouwen meer te betrekken bij de politiek. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen meedoet, maar ik ben geen voorstander van een voorkeursbeleid. Ik ben zelf ook vrouw en heb ook een migratieachtergrond en wat ik het belangrijkste vind, is dat ik word beoordeeld op wat ik weet en kan en niet op mijn uiterlijk. Ik vind dat dat ook altijd het uitgangspunt moet zijn, als er gesproken wordt over diversiteitsbeleid.

De gemeente gaat na de wat lage opkomst bij de verkiezingen nu ook meer aan de slag met participatie. Daarbij wordt uiteraard aandacht besteed aan iedereen in onze gemeente, dus ook vrouwen en mensen met een migratieachtergrond.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik heb verschillende portefeuilles: Economie, Werk & Inkomen, Onderwijs, Sport, Diversiteit, Personeel & Organisatie. Bij al deze portefeuilles streef ik ernaar om kansen te creëren.

Ik wil dat onze ondernemers de kans krijgen om een mooie onderneming te starten in Utrecht. Dat wij degenen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt helpen om hun weg terug te vinden. Dat iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen schoolkeuze te maken en de kans heeft om een succesvolle toekomst voor zichzelf te creëren. Dat sporten in onze stad toegankelijk blijft voor alle leeftijden, zodat zij gezond kunnen blijven leven. En dat iedereen in Utrecht de vrijheid heeft om lief te hebben wie die wil liefhebben en veilig over straat kan.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Ga eropuit! Ik heb in mijn eerste paar maanden (en ik ben er nog steeds mee bezig) veel tijd ingeruimd voor werkbezoeken. Daar krijg je toch het beste beeld van wat je portefeuilles inhouden, waar het knelt en waar jouw hulp als raadslid gevraagd wordt.

Beleidsstukken zijn relevant, maar ze geven je nooit hetzelfde beeld als dat inwoners, ondernemers of andere belanghebbenden je kunnen geven in een goed gesprek.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende