Marjet Wolhuis
Ik sta voor verbinding, oprecht- en eerlijkheid in mijn politieke keuzes

Marjet Wolhuis, Groningen

Marjet Wolhuis

Gemeente Groningen

Naam: Marjet Woldhuis
Raadslid in de gemeente: Groningen
Raadslid sinds: 2014
Partij: 100% Groningen
Hoofdberoep: Verpleegkundige
Twitter: @Marjetwoldhuis
Facebook: facebook.com/marjetwoldhuis

 

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Marjet Woldhuis, 27 jaar en ik ben de bevlogen oprichtster van 100% Groningen. 100% is een nieuwe lokale politieke partij in een modern jasje. Als jonge vrouw met een groot sociaal hart vertegenwoordig ik onze burgers zo goed mogelijk in de raad. Dit doe ik door heel erg open te zijn en mensen actief te benaderen om ook betrokken te worden. Ik ben verpleegkundige en ik ben vier jaar geleden met voorkeursstemmen in de raad gekomen. Ik heb 100% Groningen opgericht om een nieuw en positief geluid te laten horen met een open en moderne organisatie. Ik sta voor verbinding, oprecht- en eerlijkheid in mijn politieke keuzes.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

De gemeenteraad is onwijs belangrijk! De beslissingen die in onze raad genomen worden hebben heel veel invloed op Groningers. De raadsleden zijn dan ook gekozen dóór deze Groningers. Terecht dus dat de gemeenteraad de ‘baas’ is van de gemeente. Alleen: eigenlijk merk ik dat deze macht in realiteit bij het College ligt en de coalitie in de raad blind met de wethouder meestemt.

Bijna 95% van alle collegevoorstellen worden gesteund door de coalitie. Echt sprake van controle door de raad op de wethouders is er dus niet, dus het dualisme faalt op dit punt. Ik vind dit jammer, want dat maakt politiek iets van achterkamertjes. Dit maakte de afstand tussen burger en politiek véél te groot en de gemeenteraad oninteressant, stoffig en ontoegankelijk.

Dit betekent voor mij dat ik éxtra hard mijn best moet doen om dit te veranderen en om de gemeenteraad dynamisch en interessant te maken. Hoe? daar experimenteren we mee om uiteindelijk een systeem te vinden dat toegankelijk is én draagvlak heeft. e-democratie is hier erg interessant in en het absolute begin is een diverse raad die meer representatief is voor de bevolking.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik heb mij hard gemaakt voor thema’s die gewone mensen raken, zoals de zorg, afval en hondenbelasting. In de zorg heb ik al veel kunnen doen, zo zijn enkele van mijn zorgmoties aangenomen door de raad en heb ik een meldpunt opgericht voor ouderen die weken lang zonder thuiszorg zaten.

Op het gebied van afval heb ik mijn invloed kunnen gebruiken om het ‘DIFTAR-systeem’ tegen te houden. De raad was hier zo verdeeld over, dat mijn stem de doorslaggevende zou zijn. Ik heb vervolgens met zoveel mogelijk bewoners en bewonersorganisaties gesproken en zij waren tegen dit systeem vanwege de gevolgen voor zwerfafval. Hiermee heb ik het vertrouwen in de lokale politiek een beetje teruggewonnen. De hondenbelasting is in Groningen torenhoog (120 euro) en ik heb een principiële discussie aangezwengeld over deze belasting. Helaas is de meerderheid in de raad nog steeds vóór hondenbelasting, maar ik hoop dat dit een onderwerp wordt voor de nieuwe verkiezingen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Gemiddeld zo’n 30 uur in de week. Maar eigenlijk houdt het raadswerk nooit op. Je bent 24 uur per dag volksvertegenwoordiger. Op straat, in de supermarkt en zelfs om twee uur ‘s nachts in de kroeg spreken mensen mij aan om over mijn werk te praten. Daar sta ik altijd voor open, want ik vind het mooi als mensen mee willen praten over de lokale democratie. Daarnaast word je een soort ‘havik’ voor lokaal nieuws, altijd speurend naar relevantie en problemen om op te lossen.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Jazeker, ik krijg 2200 euro bruto in de maand voor het werk dat ik doe.
De vrijheid en de zekerheid die ik hierbij krijg, zorgen ervoor dat ik me met toewijding op mijn taken kan storten. Wel is het keihard werken; ook voor mensen in kleinere gemeentes. Deze mensen krijgen soms wel erg weinig betaald en dat vind ik jammer. Deze mensen moeten ook de financiële ruimte hebben om zich volop in te kunnen zetten voor de raad.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja en nee. Als ik kijk naar waar raadsleden verstand van moeten hebben vraag ik mij af of de gemeenteraad wel het juiste orgaan is om van bepaalde onderwerpen wat te vinden. Een voorbeeld hiervan is het Geothermie(aardwarmte) project van de gemeente Groningen. Dat project is nu gesneuveld en heeft miljoenen gekost omdat aardbevingsrisico's onvoldoende mee zijn genomen. Ik heb als enige tegen gestemd omdat ik het niet verantwoordelijk vond dat de gemeente ‘ondernemer’ ging spelen op zo’n onderwerp. De vraag die je hierbij je kan stellen is: kan de gemeenteraad deze risico’s voldoende beoordelen of moeten seismologen dat doen? Een expertmeeting wordt in dit geval vaak als tussenvorm gekozen, maar dan alsnog vraag ik mij af of je een lekenbestuur zo goed kan informeren om de juiste beslissingen te maken. Ik denk eigenlijk van niet. Ik merk ook kwaliteitsverschil in de debatten tussen nationale partijen en lokale partijen, je kunt zien dat die eerste groep een ruimer budget heeft voor dingen als debattraining. Gelukkig ben ik niet de raad ingegaan om beroepsdebater te worden, maar om onze gemeente nog beter te maken samen met de Groningers.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, de rol is zeker veranderd. Er zijn veel taken bijgekomen waarvoor dossierkennis en tijd nodig is. Wanneer we het dan over bijvoorbeeld zorgdossiers hebben, praten raadsleden soms meer als beleidsadviseurs dan als vertegenwoordigers van zorggevers of zorgbehoevende.

Dit terwijl ik als verpleegkundige zelf heb meegemaakt dat van bovenaf door beleidsadviseurs neergelegde visies op de werkvloer niet werken. Daarom richt ik ook vanuit mijn eigen partij een werkgroep op: De zorgprofessional aan tafel.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Op dit moment kan ik dat nog niet overzien. Wel weet ik dat het net als bij de decentralisaties het ‘één van de grootste veranderingen is die op ons af gaat komen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, ik vind van wel en ik maak daar ook gebruik van. Aan de griffie hebben we erg veel steun en zij zijn erg behulpzaam. Opleidingsgeld gebruik ik om mezelf te trainen een betere debater te worden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

We moeten eerst uit gaan zoeken hoe de inwoners de gemeenteraad zouden willen zien en we moeten onszelf een spiegel voorhouden. Zijn we echt relevant bezig? Werkt de nationale vorm van politiek bedrijven wel op lokaal niveau? Zeker wanneer raadsleden maar zes minuten spreektijd hebben? Werkt het inspreekrecht van burgers zoals we dat op papier hebben bedoeld? Ik mis het eerlijke debat hierover in het gemeenteland. Pas als de erkenning van het probleem er is, komt de discussie echt op gang en kunnen we naar een nieuwe en krachtigere vorm van de gemeenteraad.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Natuurlijk! Dat is dé taak van een vertegenwoordiger van het volk. De gemeenteraad is opgezet als lekenbestuur. Ik heb dus ook een allergie voor raadsleden die net doen als ze overal expert in zijn.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ook dat klopt als een bus. We moeten zelf iets aan ons imago gaan doen als we willen dat meer mensen lokale politiek relevant vinden! En dat is nodig om te zorgen dat er deze keer wél veel mensen naar de stembus gaan. Dat betekent dat we uit onze bubbel moeten, respectvoller met elkaar moeten omgaan en onze werkwijze minder stoffig en saai moeten maken. Maar ook raadstukken sturen van 40 pagina’s in wollig taalgebruik past niet meer bij deze tijd. De mensen communiceren anno 2018 anders, daar meer een aansluiting bij vinden, lijkt mij een van de hoogste prioriteiten voor een nieuwe raad.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ja, dat ben ik. De stad Groningen heeft een belangrijke rol voor de provincie. Die verantwoordelijkheid draagt de gemeente. Wel vind ik dat de samenwerking tussen de gemeenten zelf nog wel beter kan. Ik denk dat dit een mooi punt is naar de herindeling om mee aan de slag te gaan.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja, natuurlijk ga ik door! Er valt nog zoveel werk te verzetten: De komende vier jaar ga ik mij inzetten voor een beter imago en vernieuwing van de gemeenteraad. Ik wil dat doen met 100% door een goed verkiezingsprogramma neer te zetten, dat draagvlak heeft. Maar vooral wil ik dit doen met mensen die een hart en ziel hebben voor hun eigen leefomgeving. Uiteraard gaan wij met lokale thema’s aan de slag zoals afval, hondenbeleid en sociale huurwoningen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Probeer jouw zetel het waard te maken. Neem zelf initiatief en zorg ervoor dat je na vier jaar kan zeggen: dit heb ik gepresteerd en hier heb ik het verschil gemaakt, ongeacht van welke partij je bent.

Vorige/volgende