Marjo Molengraaf
Fracties en raadsleden moeten zelf de focus bepalen en zich niet teveel laten leiden door de agenda van het college.

Marjo Molengraaf, Gorinchem

Marjo Molengraaf

Gemeente Gorinchem

Naam: Marjo Molengraaf
Raadslid in de gemeente: Gorinchem
Raadslid sinds: 2006
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Ambulant begeleider gehandicaptenzorg
Twitter: https://twitter.com/@MarjoMolengraaf

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Marjo Molengraaf, 57 jaar geleden geboren in Zwijndrecht en alweer 35 jaar gehuwd en wonend in Gorinchem. Wij hebben 4 kinderen en 3 kleinkinderen. Na een aantal jaar in de jeugdzorg ben ik nu al weer bijna 7 jaar ambulant begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking of NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).
Als raadslid ben ik iemand van de grote lijnen, dingen in begrijpelijke taal en voorbeelden vatten, terwijl ik ook een goed geheugen heb voor feitjes, die vaak in debatten van pas komen. Gericht op constructieve samenwerking waar dat maar enigszins kan: de raad moet vooral van betekenis voor de stad zijn en niet teveel met eigen processen bezig zijn.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja en nee: wettelijk is dat zo, maar als raad moet je wel alle zeilen bijzetten om dit waar te maken. Dat betekent scherp zijn op je rechten en taken, zorgen dat je zo snel en zo goed mogelijk ingewerkt en opgeleid bent en je niet te snel laten afleiden van je doelen. Ik zie dat de raad / de raadsleden best worstelen met de rol van hoogste politieke orgaan.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik wil vooral inzetten op de juiste investeringen in de stad: niet in de eerste plaats ‘leuke dingen voor de mensen’, maar echt kijken naar wat nodig is in de stad en waar op de lange termijn duurzame vooruitgang mee bereikt wordt. Doordat er nu weer meer geld beschikbaar is, moeten we oppassen voor de reflex met geld te willen smijten. Verder blijf ik me inzetten voor zaken als de bestrijding van laaggeletterdheid, goede schuldhulpverlening en duurzaamheid.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Dat hangt ervan af hoe je kijkt. Vergeleken met wat ik verdien in de zorg, is de vergoeding erg mager! Maar ik vind ook wel dat het politieke werk vanuit idealisme gedaan moet worden en niet om het geld. Ik ben zelf tevreden met wat ik krijg (gemeente > 35.000 inwoners, per maand zo’n 740 euro). Maar raadsleden in kleinere gemeenten krijgen echt te weinig, terwijl ze een vergelijkbaar takenpakket hebben.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

In ons bestel hebben we een lekenbestuur. Dat brengt met zich mee dat er allerlei mensen in de raad kunnen zitten, niet per definitie deskundigen of professionals. Dat is goed voor de volksvertegenwoordigende rol, maar het is ook de bedoeling dat raadsleden zich inzetten om zich te bekwamen. Trek ik het me aan: ik vind het wel eens lastig als je in gesprek komt met mensen die veel meer kennis hebben op bepaalde gebieden, dan voel je jezelf tekort schieten. Tegelijk merk ik vaak dat voor de politieke antenne, het weten te verwoorden wat er leeft en voor het smeden van een coalitie met mensen die andere uitgangspunten hebben zodat je goede besluitvorming bereikt, niet per sé een universitaire graad nodig is.

Fracties en raadsleden moeten zelf de focus bepalen en zich niet teveel laten leiden door de agenda van het college.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol van de raad blijft hetzelfde, alleen zijn de deelgebieden veel groter en moeilijker te doorgronden geworden. Ik denk dat bijna elk raadslid wel worstelt met de gemeenschappelijke regelingen. Het is ondoenlijk om alle jaarverslagen en begrotingen bij te houden, laat staan kritisch te bekijken. Daarbij is de politiek steeds meer versplinterd, fracties zijn kleiner en vind maar eens mensen die bereid zijn om naast hun drukke leven nog eens 15 tot 20 uur in de week politiek te gaan bedrijven. De nieuwe taken zijn dus ook een enorme opgave en verantwoordelijkheid. Alles staat of valt met je ondersteuning goed organiseren.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Hopelijk maakt het de zaken rondom ruimtelijke ordening e.d. voor zowel inwoners als raad beter te doorgronden. Maar ook dit is een grote operatie met als gevaar dat we het noemen en erover praten, maar niet precies weten wat het inhoudt en wat de gevolgen zijn. Ik heb in mijn gemeente gevraagd wanneer wij als raad meegenomen en toegerust worden: een soort Omgevingswet voor dummies.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In Gorinchem functioneert de rekenkamer goed. We hebben als raad een paar jaar geleden voorkomen dat er op de rekenkamer bezuinigd zou worden. Uitgangspunt bij het kiezen van de accountant is steeds de kwaliteit geweest, de prijs kwam daarna. De griffie is bezig zich te versterken, maar daar mag nog wel steviger op ingezet worden. Het volgen van opleidingen is altijd mogelijk, meestal kunnen we ze ook declareren, maar we zijn ook steeds meer zelf gaan organiseren: cursussen om mensen politiek bewust te maken en schoolklassen die een dagdeel meelopen op het stadhuis en door een raadslid meegenomen worden in het politieke bedrijf. Zelf heb ik veel gehad aan het opleidingsaanbod van mijn eigen partij. Ik heb niet de indruk dat geld een probleem is in dit opzicht.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Fracties en raadsleden moeten zelf de focus bepalen en zich niet teveel laten leiden door de agenda van het college. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak is de tijdsdruk erg hoog en hobbel je achter de feiten aan. Het is zo belangrijk om je speerpunten te kiezen en aan de voorkant van de besluitvorming te komen.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

In theorie wel. In de praktijk blijkt dat een stuk lastiger: het grijze gebied, waarbij je je afvraagt of het nou net wel of net niet kan. Daarbij wordt het ook snel een politiek issue: als je van dezelfde club of coalitie bent, ga je er niet moeilijk over doen. Ik vind dat hier de burgemeester stevig en resoluut de vinger aan de pols moet houden. Daar kan het gaan wringen, want die is ook weer afhankelijk van de beoordeling van raadsleden bij de functioneringsgesprekken.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Dat lijkt me een uitdaging, maar als er in een raad goede samenwerking en vertrouwen is, zou het werk beter verdeeld kunnen worden. Dat zou tijdwinst moeten geven. Als ik alleen al mijn lees- en vergaderuren optel, ga ik er snel overheen, dus ik denk niet dat het binnen die tijd kan.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik heb wel gemerkt dat het voor inwoners belangrijk is om herkenning te vinden, dus daar moet je als raadslid wel hard aan trekken. Tegelijk kan het daar niet bij blijven: je zult ook moeten weten waar je het over hebt, wat wel en niet kan en waarom je voor of tegen een bepaald voorstel bent en dat uit kunnen leggen. Maar ik heb wel ervaren dat mensen het oneens met je konden zijn, terwijl ze waardeerden dat je hun argumenten en emoties goed verwoordde en woog. Vaak is dat ook de ingang waardoor men ook openstaat voor jouw argumenten (en emoties).

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee. De omvang, de veelheid van gemeenten, de kilometers papier en de tijdsdruk maken het erg lastig om die invloed en controle uit te oefenen. Je bent meestal al te laat om nog bij te sturen en omdat alle andere gemeenten al X hebben gezegd, kun je geen Y meer zeggen.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Om een stabiele en invloedrijke rol te spelen ondanks mijn plek in de oppositie. Ik wil proberen scherp te zijn als het gaat om beleid, dat ik niet goed vind, maar tegelijk de samenwerking te zoeken waar dat kan. Ik hoop natuurlijk ook een paar echte ChristenUnie punten te verwezenlijkenJ

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga gewoon aan de slag: lees veel, ga op uitnodigingen in en je zult gaandeweg ontdekken wat zinvol is en wat je kunt laten gaan. Leer van meer ervaren raadsleden, maar kopieer ze niet: ontwikkel je eigen stijl door je eigen sterke punten in te zetten en je eigen onderwerpen te kiezen.

Vorige/volgende