Markus Ploeger
Als het om energietransitie gaat, zou de gemeente veel meer een eigen rol in het belang van de burgers moeten hebben.

Markus Ploeger, Midden-Groningen

Markus Ploeger

Gemeente Midden-Groningen

Naam: Markus Ploeger
Raadslid in de gemeente: Midden-Groningen
Raadslid sinds: 2018 (herindeling)
Partij: GemeenteBelangen Midden-Groningen
Hoofdberoep: Gepensioneerd

Waarom ben je raadslid geworden?

Geïnspireerd door de bevlogen Joop den Uyl lid geworden van de PvdA in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het moest anders, het kan anders, was de gedachte. In een dorp als Meeden met 1800 inwoners had je destijds een PvdA afdeling met plusminus 40 leden die zeer actief waren in de samenleving. Vanaf 1981 fractievoorzitter PvdA in een Raad van 7 leden, waarbij de wethouders niet namens het College het woord voerde, maar de burgemeester die dat deed. Nu fractievoorzitter van de lokale partij GemeenteBelangen Midden-Groningen. 

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee. In het monistisch systeem bepaalde de coalitie de besluiten en niet de gemeenteraad. Afgelopen jaren, na invoering van het in het dualisme, is er in mijn gemeente weinig veranderd. Nog steeds bepalen de coalitiepartijen (lees: de wethouders), wat er besloten wordt. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben de kiezers aangegeven dat het anders moet. De Raad is het hoogste orgaan: middels een raadsakkoord willen wij daar invulling aangeven.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wij zijn voor de komende 4 jaar bezig met een zogenaamd raadsakkoord (raadswerkplan). Doel is de Raad meer in positie te brengen, waarbij samenwerking de sleutel moet zijn tussen Raad, College en met name ook het ambtelijk apparaat, met respect voor ieders rol. De gemeenteraad moet dan ook die verantwoordelijkheid (durven) nemen en met elkaar in debat gaan, in plaats van steeds maar weer discussie te voeren met de wethouders.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Volksvertegenwoordiger zoals het woord het bedoelt. Ik heb mij altijd verdienstelijk gemaakt in het dorpsleven. Voorzitter van de dorpsraad, dorpshuis, voetbalvereniging, scheidsrechter, (belasting)formulieren invullen etc. Vaak op (huis)bezoek als men klachten of vragen heeft. Hierdoor denk ik te weten wat er leeft in de samenleving. Het groot aantal voorkeurstemmen in mijn dorp illustreert dit.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Dat moet minimaal de basishouding zijn, uiteraard binnen de normale “fatsoensregels”. Men mag op het scherpst van de snede met elkaar debatteren, maar er moet altijd respect blijven voor andermans opvattingen.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

In de kleine 40 jaar dat ik actief ben in de gemeentelijke politiek, lees ik eerst het voorstel en als ik mij daarin kan vinden lees ik de rest vaak niet meer. Indien het een onderwerp is die je als fractielid in portefeuille hebt, lees je alle bijlagen wel.

Immers voor het voeren van een inhoudelijk debat is dat noodzakelijk. Overigens kun je ook veel informatie vinden door even te googelen.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? 

In feite niets. Voor sommige regionale samenwerkingsverbanden is dat ook niet nodig. Te vaak laten wij ons leiden door wat de regio graag wil. In Groningen gaat het dan vaak tussen Stad Groningen en Ommeland.

Als het om energietransitie en mijnbouwschade gaat, zou de gemeente veel meer een eigen rol moeten hebben in het belang van de burgers. De burgers worden nu vaak met de negatieve gevolgen geconfronteerd en lopen dan tegen een muur van bureaucratie en incompetentie.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In feite staat dit nog in de kinderschoenen. Wij roepen: “De Burger Centraal” en vervolgens gaan wij door op de oude voet. Er moet nog een hele cultuuromslag plaatsvinden voordat je een dergelijk voorbeeld kunt noemen.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Nee, volgens mij kan een Raad ook voorgezeten worden door een Raadslid, net zoals je doorgaans ziet bij commissies e.d. Je ziet vaak dat een burgemeester als voorzitter van zowel B en W als de Raad, in een spagaat kan raken. Daarnaast heeft de burgemeester vaak ook (wettelijke) portefeuilles waarover hij in debat moet met de Raad. Dus, wat mij betreft hoeft een burgemeester juist niet een Raad voor te zitten.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ondersteuning van de griffie is prima, waarbij je moet voorkomen dat deze te sturend wordt. In verhouding met de ondersteuning van het College van B en W, heeft de griffie een marginale bezetting. Desgewenst kunnen wij hiervoor extra middelen vrijmaken, de Raad heeft immers het budgetrecht.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

De Raad is een afspiegeling van de maatschappij. Vrouwen en mensen met een migratieachtergrond komen vanzelf bovendrijven, als ze maatschappelijk actief zijn. Ik vind het veel belangrijker dat met name jongeren zich gaan interesseren voor maatschappelijke functies en daarmee een basis kunnen leggen voor het raadslidmaatschap.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De Raad (weer) in positie brengen. Niet het College van B en W, de ambtelijke organisatie, maar de Raad heeft het voor het zeggen.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Vooral jezelf blijven. Ga niet te veel mee in goedbedoelde sessies over je rol als raadslid want daar word je doorgaans niet vrolijk van. Gezond verstand en wat humor, dan kom je er wel.

 

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Vorige/volgende