U bent hier

Marlene Postma-Huurman

Marlene Postma-Huurman

Weststellingwerf
Iedereen verdient het om een gelijke kans te krijgen in de samenleving.

Raadslid sinds: september 2017
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Beeldend en Bloemsierkunstenaar

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik besef goed dat de gemeenteraad het hoogst politieke orgaan is. Zo voel ik mij zeer verantwoordelijk als volksvertegenwoordiger voor alle inwoners van onze gemeente.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Voor GroenLinks maak ik het verschil op het sociaal domein, o.a. armoedebeleid, Wmo, welzijn en onderwijs. Opkomen voor de sociaal kwetsbare mens. Iedereen verdient het om een gelijke kans te krijgen in de samenleving. Ik leef vanuit de gedachte dat ieder mens bijzonder en uniek is en ik vind dat iedereen deel moet kunnen nemen aan het leven op zijn of haar manier.

Iedereen verdient het om een gelijke kans te krijgen in de samenleving.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Zoals nu de laatste maanden zeker 40 uur in de week, soms nog meer.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ik werd gevraagd om raadslid te worden, op dat moment had ik geen idee wat de vergoeding zou kunnen zijn. Door mijn beperkingen moet ik altijd een beroep doen op vervoer om mij naar het gemeentehuis en bijeenkomsten te brengen. Af en toe gebruik ik een rolstoelbus. Voor mij is het belangrijk om met zoveel mogelijk mensen contact te hebben, daarom bezoek ik veel bijeenkomsten. Ik ben wel blij met de raadsvergoeding.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik heb geleerd om te luisteren naar kritiek, kan soms terecht zijn soms niet, daar kan ik goed mee om gaan en er iets mee doen.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Degenen die zorg, ondersteuning en participatie in hun portefeuille hebben merken echt wel dat er veel meer werk is door de veranderingen. Ik zit in een werkgroep Participatie (Bestuurlijke vernieuwing ) en daar zie ik ook al dat het een taak erbij is. Omdat de mensen moeten wennen aan al die veranderingen en veel afhangt van hoe men met de materie omgaat heeft dit wel tijd nodig om alles goed te laten verlopen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Er worden themabijeenkomsten (Inspiratieavonden) georganiseerd door het Kernteam Omgevingsvisie in onze gemeente, daar leren we veel over het proces van de Omgevingsvisie Weststellingwerf. Dit zijn interessante en leerzame bijeenkomsten. Je doet veel kennis op over de gemeente waarin je leeft en woont.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Op de laatste vraag kan ik u nog geen antwoord op geven, maar ik denk dat het wel in orde is. We kunnen altijd een beroep voor ondersteuning doen op de griffie.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk de samenwerking, als geheel ben je veel sterker dan als individu in de raad.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik wil wel met feiten komen, maar eerst kennis van nemen en onderzoeken, ik weet als geen ander hoe belangrijk het is om inhoudelijke kennis te hebben van een vraagstuk.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Met deze stelling ben ik het eens.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ik ben nog niet zo lang raadslid, maar wat ik erover hoor en zie, merk ik dat iedereen probeert om er het beste van te maken.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ja, ik hoop door te gaan, misschien nog een stapje verder, ik zal moeten afwachten.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Oriënteer je eerst goed voor welke partij je de raad in wil gaan, volg dan een studie of leergang die je bij landelijke partijen kan doen. Volg de raadsvergaderingen op de tribune. Ga je een aantal jaren voorbereiden voor het raadswerk in de steunfractie. Maak je netwerk groot, dit heb ik allemaal gedaan en ik leer nu nog veel in de praktijk en ik ben nu op mijn plek in de gemeenteraad.