Marnick Joustra
Neem de informatie die je ontvangt uit de samenleving serieus.

Marnick Joustra, Eemsdelta

Marnick Joustra

Gemeente Eemsdelta

Naam: Marnick Joustra
Raadslid in de gemeente: Eemsdelta
Raadslid sinds: januari 2021
Partij: CDA
Hoofdberoep: Regio Coördinator
LinkedIn
Instagram

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Als raadslid heb je direct invloed binnen de gemeente om de behoefte van alle inwoners te vertegenwoordigen. Toen ik 18 werd (negen jaar geleden) ben ik fractie assistent geworden van het CDA in de toenmalige gemeente Appingedam. Hier heb ik veel over de politiek geleerd en werd ik overal in meegenomen door mijn partijgenoten en raadsleden in de gemeente. Mijn ambitie om raadslid te worden is ontstaan toen ik veel met mensen binnen de gemeente in gesprek ging om hun verhaal aan te horen. Van mijzelf ben ik erg doelgericht en wil ik iets zo snel mogelijk opgelost hebben. In de rol van fractie assistent is dit een stuk moeilijker dan in de rol van raadslid. Binnen onze gemeente zie ik veel potentie en kansen die ik wil benutten. Ik ben van mening dat wanneer je iets wil veranderen, de eerste stap bij jezelf begint. Door samen te werken aan een groter doel en iedereen hierbij te betrekken kom je tot een beter resultaat dan je vooraf voor ogen had. Dit maakte dat ik zeer gemotiveerd werd om raadslid te worden van onze prachtige gemeente om deze samen met de inwoners en andere bestuurders nog mooier te maken.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee. De gemeenteraad heeft zich te houden aan de wettelijke kaders en de regelgeving die hogerop worden bepaald. Binnen de gemeente is de raad wel het hoogste orgaan. Binnen een gemeente wordt nog veel bepaald door de landelijke politiek. Een voorbeeld hiervan die bij ons speelt is de gaswinning en de gevolgen hiervan. Daar waar wij als gemeenteraad over dit dossier iets kunnen betekenen voor onze inwoners staan wij met de gehele raad samen achter onze inwoners. Helaas is onze invloed binnen dit dossier zeer beperkt.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De gemeenteraad bestaat uit verkozen volksvertegenwoordigers. Het is onze taak om te luisteren naar de wensen van onze inwoners en er alles aan te doen om deze wensen realistisch te vervullen. Dit is mogelijk door een optimale samenwerking tussen bestuurders en inwoners, maar ook alle andere gebruikers van de gemeente. Door actief in gesprek te blijven en hier echt veel tijd aan te besteden blijf je op de hoogte van wat er speelt. Met de kennis en ervaring van onze inwoners blijft de kennis binnen de raad actueel en kunnen er betere en meer passende besluiten worden genomen.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Het type dat niet graag thuis zit. Het liefst ben ik onder de mensen en breng ik mensen in contact om elkaar te kunnen helpen. Ter voorbereiding op een raadsvergadering is de basis het lezen van de stukken, maar daartegenover hoor ik graag de mening van de mensen zelf die ermee te maken hebben. Op deze manier kan ik een beter beeld vormen over de huidige situatie en zoek ik naar verbetering.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, zolang het zakelijk blijft en je niet een collega raadslid persoonlijk betrekt in de discussie. Binnen de raad behandelen wij elkaar met respect en spreken wij via de voorzitter. Dit is voor mij vanzelfsprekend. Inhoudelijk hoor je naar mijn mening alles te kunnen zeggen ook al is de waarheid niet altijd leuk om te horen. Zonder die waarheid kan je ook geen goede oplossing aandragen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

In het begin hebben wij binnen de fractie de portefeuilles verdeeld onder de raadsleden met daarnaast een betrokken fractie assistent. Hierdoor kunnen wij selectief en gespecialiseerd werken. De portefeuilles zijn namelijk verdeeld op basis van interesse, ervaring en kennis van het raadslid met betrekking tot een bepaalde portefeuille. Daarnaast is het een kwestie van overzicht houden en prioriteren.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Er zijn dossiers binnen onze provincie waar zowel de provincie als de verschillende gemeenten over gaan. Deze zorgen ervoor dat er veel contact is tussen de verschillende besturen. Wel ben ik van mening dat er meer uit te halen valt en dat wij juist in de provincie Groningen elkaar nodig hebben.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een burgertop en een jongerentop. Dit was een geweldig initiatief waar inwoners random werden geselecteerd en een brief ontvingen dat zij werden uitgenodigd om met elkaar, de gemeente en de raadsleden in gesprek te gaan over wat zij graag willen bereiken binnen de gemeente. Verschillende thema’s werden behandeld en er ontstonden meteen al werkgroepen die zich wilden inzetten voor de aangekaarte thema’s. Hierna volgden verschillende evaluaties om te kijken hoe de verschillende projecten verliepen en of zij nog iets nodig hadden vanuit de gemeente. Voor mij was dit een mooi voorbeeld omdat hier heel duidelijk het bottom-up effect te zien was zonder politieke bemoeienis.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Hier ben ik het persoonlijk mee eens. De burgemeester is altijd neutraal en kan daarom het debat leiden op een zorgvuldige manier waar ieder lid gelijk wordt behandeld. In de commissievergadering kan de vergadering prima door een raadslid worden voorgezeten maar in de raadsvergadering waar daadwerkelijk het besluit wordt genomen ben ik voorstander van de burgemeester.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij hebben een sterk griffie team die ons zeer actief op de hoogte houden en altijd beschikbaar zijn voor vragen of verduidelijking. Daarnaast organiseert ons griffie team activiteiten voor de raad en heisessies om de raad te informeren over bijvoorbeeld welke instrumenten een raadslid kan gebruiken in een bepaalde situatie. Dit maakt dat ook nieuwe raadsleden krachtiger hun rol kunnen uitvoeren. Ik kan namens de gehele raad spreken dat wij ons griffie team zeer dankbaar zijn voor hun inzet en bereikbaarheid.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Niets. Het zou niet uit moeten maken wat je achtergrond is. Voor ons telt iedereen als gelijke en mag er niemand worden gepasseerd. Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger voor iedere inwoner, dus heeft ook iedere inwoner invloed op de besluitvorming.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Niemand mag buiten de boot vallen. Er is in onze omgeving veel schade aangericht door de gaswinning en nu volgt ook de financiële tegenslag. Mijn persoonlijk doel als raadslid is dat iedereen de winter warm doorkomt, de hulp krijgt die men nodig heeft en dat onze inwoners rechtmatig worden behandeld binnen de versterkingsopgave. Mijn lange termijn doel is dat iedereen zonder zorgen en naar tevredenheid zou moeten kunnen leven. Hiervan ben ik mij bewust dat dit niet in één periode te bereiken is.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Neem de informatie die je ontvangt uit de samenleving serieus. Wees oprecht en laat niets je demotiveren. In de politiek kan je het nooit goed doen voor iedereen maar zorg ervoor dat je er wel altijd alles aan hebt gedaan om dat te bereiken.

Vorige/volgende