Martijn Hendriks
Het is fijn om concreet te kunnen bijdragen aan jouw woonplaats. Daarnaast hou ik van het politieke spel, om te debatteren en op te komen voor waar je voor staat.

Martijn Hendriks, Zandvoort

Martijn Hendriks

Gemeente Zandvoort

Naam: Martijn Hendriks
Raadslid in de gemeente:  Zandvoort
Raadslid sinds: maart 2014
Partij: VVD
Hoofdberoep: Adviseur Financiën en Bedrijfsvoering
Twitter: @MartijnVVD
Facebook: https://www.facebook.com/martijn.hendriks.98/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/ martijn-hendriks- 4bb78784

Waarom bent u raadslid geworden?

Het is fijn om concreet te kunnen bijdragen aan jouw woonplaats. Daarnaast hou ik van het politieke spel, om te debatteren en op te komen voor waar je voor staat.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo? 

Niet altijd. Ik zie te vaak dat het college de agenda bepaalt in plaats van dat de raad dit doet. Wij als raad nemen wel de besluiten, maar vaak niet het initiatief.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het na 35 jaar terughalen van de Formule 1 naar Nederland. In eerste instantie werd er lacherig gereageerd op een motie van de VVD uit 2013 om de haalbaarheid van die terugkeer te onderzoeken. Sindsdien is er een hoop veranderd, ook al hebben we door de corona-crisis de terugkeer een jaar moeten uitstellen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd? 

Het budget wordt bij ons nauwelijks gebruikt. Er is dus volgens mij niet zozeer te weinig gereserveerd, maar te veel onbekendheid over de mogelijkheden.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Onze griffie is echt fantastisch in de ondersteuning. Als ik zie hoeveel werk zij verzetten met beperkte capaciteit, vind ik het niet gepast hier verbeterpunten aan te geven. Wel geloof ik dat zij meer zouden kunnen doen met meer mensen/uren, bijvoorbeeld op het gebied van inhoudelijke ondersteuning of het in positie brengen van de raad.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Een meer dualistische opstelling. Kaderstellende en controlerende rol serieus nemen. Te vaak zie ik dat we verzanden in het verwijt dat kritische vragen kritiek op bestuurders in zou houden, of dat we te volgend zijn ten opzichte van de voorstellen van het college.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren? 

Steeds meer regionale samenwerkingsverbanden zijn zich bewust van dat democratische tekort en organiseren bijeenkomsten voor raadsleden om input op te halen. Daarnaast kan een gemeenteraad hun college op pad sturen met een boodschap. Ik zou graag vaker vooraf kaders willen meegeven aan het college, in plaats van achteraf een zienswijze op het resultaat.

Onze griffie is echt fantastisch in de ondersteuning. Als ik zie hoeveel werk zij verzetten met beperkte capaciteit, vind ik het niet gepast hier verbeterpunten aan te geven.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Een aantal jaar geleden alweer; een algehele APV herziening op basis van participatie. Op diverse avonden en andere manieren is input opgehaald bij bewoners en bedrijven. In onderling gesprek kwamen zij tot een overzicht van zaken die geregeld moesten worden. Het feit dat ondernemers en bewoners in gesprek gingen en zo tot een gedragen voorstel kwamen, maakte het sterk.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Representatie. Je moet altijd bewust blijven van het feit dat lang niet alle inwoners meedoen aan participatie. De raad vertegenwoordigt alle inwoners en moet dus ook duidelijke kaders mee durven geven, ook qua reikwijdte van de participatie. Daarnaast is gehoord worden niet altijd hetzelfde als je zin krijgen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Ik ben hier fel tegen. De burgemeester zal met een eigen politiek programma zijn gekozen. Dit gaat botsen met de raad als hoogste orgaan, maar zal ook de neutrale rol als boven de partijen staande voorzitter om zeep helpen. De burgemeester is, mede door die rol, de lokale bestuurder die het meest vertrouwd wordt door de inwoners.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Eens. Dit raakt het functioneren van de democratie als geheel. 

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie? 

Het zal makkelijker worden om informatie en standpunten van inwoners en ondernemers op te halen. Hopelijk kan dit zorgen dat ook de stemmen die nu vaak niet gehoord worden bij participatie ook gehoord worden. Daarnaast maakt de hoeveelheid beschikbare informatie ook het werk van raadsleden beter te doen. 

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Ik mis veel in een digitale vergadering: het non-verbale, de houding, de blik in iemands ogen, elkaar aankijken etc. Maar ook de schorsing en de achterkamertjes. Daarnaast mis je het publiek. In Zandvoort hebben we 1 echte digitale raadsvergadering gehad, waarin het college meteen haar meerderheid kwijtraakte en er een nieuw college gezocht moest worden…

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Kijk goed om je heen wat er gebeurt en wat er speelt. En kies een aantal concrete zaken om je hard voor te maken en in te verdiepen. En geniet lekker van de zaken die je kunt verbeteren in je woonplaats!

Vorige/volgende